پاورپوینت مدیریت مانور

پاورپوینت مدیریت مانور

پاورپوینت مدیریت مانور

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینتتیم مدیریت مانور مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 72 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
تیم مدیریت مانور
تعریف مانور
انواع تمرین
کاربرد سناریو در بحران
رابطه طراحی تمرین با سناریو
برنامه ریزی با سناریو
بسنجش با سناریو
کنفرانس مرحله میانی برنامه ریزی
انجام عملیات
چند نکته
مانورهای میدانی
افراد تیم مانور
تیم مدیریت مانور

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم کمک های اولیه

پاورپوینت مفهوم کمک های اولیه

پاورپوینت مفهوم کمک های اولیه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم کمک های اولیه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم کمک های اولیه
کمک های اولیه
خونریزی و زخم ها

تصور محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم کسب و کار الکترونیک

پاورپوینت مفهوم کسب و کار الکترونیک

پاورپوینت مفهوم کسب و کار الکترونیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم کسب و کار الکترونیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 62 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم کسب و کار الکترونیک
ارزیابی
تعریف کسب و کار الکترونیک
کسب و کار و تجارت الکترونیک
حوزه نفوذ کسب و کار الکترونیک
تعریفی دیگر از کسب و کار الکترونیک
سیر پیدایش رسانه های مورد نیاز
سیر تکامل اینترنت
کشورهایی که به ایترنت پیوستند
کسب و کار الکترونیک
مزایا، معایب، چالشها، تحولات بازار
معایب کسب و کار الکترونیک
دشواریهای مدیریت
هدف درس در بخش کسب و کار الکترونیک
برگه های امتیاز متعادل
دولت الکترونیک G2B و B2G
دلالی
تبلیغات
پیرامونی
اجتماعی
شروع یک تجارت الکترونیک

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مفهوم کارت امتیازی متوازن

پاورپوینت مفهوم کارت امتیازی متوازن

پاورپوینت مفهوم کارت امتیازی متوازن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم کارت امتیازی متوازن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم کارت امتیازی متوازن
مقدمه
دلائل نارسائي سنجش هاي مالي
تاريخچه طرح كارتهاي امتيازي
كارت امتيازي متوازن
يك كارت امتيازي بنيادي همراه با مثال هائي از مفاد آن براي هر جنبه
روش ارزيابي متوازن
روابط علت و معلولي در BSC
منظرهاي روش ارزيابي متوازن
منظر مشتري
منظر يادگيري و رشد
تركيبي ازسنجه هاي هادي و تابع در منظر يادگيري و رشد
روش ارزيابي متوازن به عنوان ابزاري جهت تحقق استراتژي
اهداف و موضوعات مهم استفاده از كار تهاي امتيازي
نيازمنديهاي شاخص ها
توصيه هائي براي فرايند ابتدائي ايجاد كارت امتيازي
شكست هاي مربوط به فرايند سازماني
BSC و مهندسي مجدد فرايندها :
روش ارزيابي متوازن و TQM :

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان

پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان

پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم کار تیمی در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 67 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم کار تیمی در سازمان
درباره رفتار سازمانی
تعریف گروه :
گروهها به دودسته رسمی وغیررسمی تقسیم می شوند.
گروه های رسمی را می توان به صورت
گروه حاکم و گروه تخصصی تقسیم کرد
چرا افراد به گروهها می پیوندند
اهمیت گروه
مراحل تکامل گروه
الگوی پنج مرحله ای
جامعه سنجی گروه
توجیه رفتار گروه
منابع مبتنی بر اعضای گروه
ویژگی های شخصیتی
هنجار
علت پیدایش هنجارها یا معیارها:
تصمیم گیری گروه:
نقاط ضعف تصمیمات گروه:
روشهای تصمیم گیری گروه:
اثرات انسجام روی بهره وری گروه
تیم چیست
انواع تیم
تفاوت تیم با گروه
ویژگی های یک تیم اثربخش
کار تیمی اثر بخش
مسائل نوین در اداره تیم:
نقاط قوت ناهمگونی نیروی کار
نقاط ضعف ناهمگونی نیروی کار

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم فضای کسب و کار

پاورپوینت مفهوم فضای کسب و کار

پاورپوینت مفهوم فضای کسب و کار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم فضای کسب و کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم فضای کسب و کار
مقدمه
تعریف فضای کسب وکار
انواع کسب وکار
ضرورت شناخت وبررسی فضای کسب وکار
عوامل موثر بر فضای کسب وکار
موانع کسب وکار
ارزیابی فضای کسب و کار
شاخص های سنجش فضای کسب و کار
موانع بهبود فضای کسب وکار
روش های ارزیابی محیط کسب وکار
نحوه ارزیابی محیط اقتصادی
بررسی نمونه هایی از شاخص های بانک جهانی برای ایران و مقایسه آنها
نتیجه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم فرهنگ سازمانی

پاورپوینت مفهوم فرهنگ سازمانی

پاورپوینت مفهوم فرهنگ سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم فرهنگ سازمانی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم فرهنگ سازمانی 
برگ و اشتاين
رابينز
مورگان
چارلز مک گوي
تأثير فرهنگ سازماني بر ابعاد مختلف سازمان
تعريف فرهنگ سازماني
سطوح فرهنگ سازماني
براي تغيير فرهنگ سازماني بايد
ميزان تعهد اعضاي سازمان به الگوي فرهنگي موجود :
برنامه هاي آموزشي از طرق مختلف انجام مي شود
الگوي فرهنگ سازمانی
چرا مديران به فرهنگ سازماني بي توجه هستند
جهان بيني اسلامي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتورFactor Analysis

پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتورFactor Analysis

پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتورFactor Analysis

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم فرآیند آنالیز فاکتورFactor Analysis مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم فرآیند آنالیز فاکتورFactor Analysis
آناليز فاکتور چيست
شباهت بین FA و PCA
تفاوت های بین FA و PCA
فرایندهای تصمیم آنالیز فاکتور
اهدف آنالیز فاکتور
طراحی یک آنالیز فاکتور
فرضیات آنالیز فاکتور
مشتق ساختن فاکتورها و ارزیابی برازش کلی
معیار برای تعداد فاکتورها
چرخش فاکتورها
اعتبار سنجی آنالیز فاکتور
روش های قابل استفاده در آنالیز فاکتور

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم طلاق

پاورپوینت مفهوم طلاق

پاورپوینت مفهوم طلاق

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم طلاق مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم طلاق
مقدمه
تعریف طلاق
طلاق از دیدگاه اسلام
انواع طلاق
علل و انگیزه های طلاق
آثار و پیامدهای طلاق
نگاهی به پدیده طلاق در آمریکا و ایران
آمارطلاق در ایران
چند پیشنهاد برای جلوگیری از طلاق:
نظریه های مختلف درمورد طلاق

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم شهر اکولوژیک

پاورپوینت مفهوم شهر اکولوژیک

پاورپوینت مفهوم شهر اکولوژیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم شهر اکولوژیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم شهر اکولوژیک
اکولوژی شهری چیست
اصول برنامه‌ريزي و طراحي شهر اكولوژيكي عبارتند
تئوری نواحی متحدالمرکز
لیست اصول و قواعدی که در مطالعات اکولوژی شهرنشینی اغلب گردآوری می شوند
اقليم در شهرها
عوامل اکولوژیک منفی برای شهر جدید پرند
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم شاخص رضایت مشتری

پاورپوینت مفهوم شاخص رضایت مشتری

پاورپوینت مفهوم شاخص رضایت مشتری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم شاخص رضایت مشتری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 67 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم شاخص رضایت مشتری
امروزه مشتریان چه کسانی
سرعت
چرا رضایت مشتری دارای اهمیت است
رضایتمندی فقط برای مشتریان مفید نیست
برای اندازه گیری رضایت مشتری هیچ خط پایانی وجود ندارد
ACSI


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم سیستم های اجتماعی

پاورپوینت مفهوم سیستم های اجتماعی

پاورپوینت مفهوم سیستم های اجتماعی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم سیستم های اجتماعی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم سیستم های اجتماعی
پیش درآمد
مقدمه ای بر نظريه سيستم ها
تاريخچه نظريه سيستم ها
تعاريف سيستم
تعریف راسل ایکاف از سیستم
نتايجي که از تعريف فوق در مورد سيستم مي توان گرفت
بازخور
طبقه بندي بر اساس هدفمندی سيستم و اجزاء
طبقه بندی سیستم ها
3 گام تفکر ترکيبي
برخي از موانع تفکر سيستمي عبارتند از
اصل تضاد
مفهوم نهاد
مزیت نهاد به سازمان
سازمان نهادینه شده از دیدگاه سلزنیک
رفتار اجتماعی
بنیانگذاران نظریه سیستمهای اجتماعی
جمع بندی
منابع تحقیق

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم سازماندهی

پاورپوینت مفهوم سازماندهی

پاورپوینت مفهوم سازماندهی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم سازماندهي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 76 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم سازماندهي
سازماندهي
تعريف ساختار سازماني
اهداف ساختار سازماني
انواع ساختار سازماني
ويژگي‌هاي ساختار رسمي
ويژگي هاي ساختار غيررسمي
انواع نمودار سازماني
محدوديتهاي نمودار سازماني:
تعريف واحدسازي
انواع واحدسازي سازماني
واحدسازي بر اساس محصول
واحدسازي جغرافيايي يا منطقه‌اي
واحدسازي بر اساس مشتري
مزاياي واحدسازي براساس فرآيند توليد
سازمان ماتريسي و خزانه‌اي
حيطه نظارت
رابطه حيطه نظارت و ساختار سازماني
عوامل موثر در غيرمتمرکز کردن سازمان
تعريف اختيار
صف و ستاد
انواع ستاد
اختيارات ستاد تخصصي
ميزان هماهنگي مورد نياز
انواع هماهنگي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم زبان بدن

پاورپوینت مفهوم زبان بدن

پاورپوینت مفهوم زبان بدن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم زبان بدن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم زبان بدن
تعریف زبان بدن
چشم‌ها چه می گویند
5گام برای پیشرفت در برقراری ارتباط غیرکلامی
تشخيص درست زبان بدن مشتري

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم روابط عمومی

پاورپوینت مفهوم روابط عمومی

پاورپوینت مفهوم روابط عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم روابط عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم روابط عمومی
تعاریف روابط عمومی
ویژگی های روابط عمومی
پرکاربردترین نام ها
کلید واژه های روابط عمومی
عناصر
روابط عمومی فرایند است
ارکان روابط عمومی
6 اصل طلایی روابط عمومی
مدل برنامه ريزي در روابط عمومي
نگرش های برنامه ریزی:
ضرورتهاي مخاطب پژوهي
شناخت ويژگي هاي مخاطب
ويژگيهاي فرستنده
ويژگي هاي كارشناس روابط عمومي
ويژگي هاي مدير روابط عمومي موفق
- ويژگي هاي عصر جديد( عصر ارتباطات )
نقش روابط عمومي ها در عصر جديد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم رضایت شغلی

پاورپوینت مفهوم رضایت شغلی

پاورپوینت مفهوم رضایت شغلی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم رضایت شغلی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم رضایت شغلی
مقدمــــه
تعـــاريف
ابزار سنجش
نظريه هـــا
عوامــــل
تاثيـــرات
شغل خوب چيست ؟
رابطه ميان رضايت شغلي و عملکرد
منابع


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت مفهوم درخت تصمیم

پاورپوینت مفهوم درخت تصمیم

پاورپوینت مفهوم درخت تصمیم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم درخت تصمیم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم درخت تصمیم
مقدمه
درخت تصمیم
نمایش درخت تصمیم
کاربردها
ویژگی های درخت تصمیم
نحوه نمایش درخت تصمیم
بایاس درخت تصمیم
الگوریتم ID3
نحوه ساختن درخت
آنتروپی :
آنتروپی برای دسته بندی های غیر بولی
حرس کردن درخت به روش
در نظر گرفتن ویژگی های با مقادیر پیوسته
معیار نسبت بهره یا gain ratio
ویژگی هائی با هزینه متفاوت
موضوع ارائه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم تکنولوژی

پاورپوینت مفهوم تکنولوژی

پاورپوینت مفهوم تکنولوژی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم تکنولوژی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم تکنولوژی
تعريف تكنولوژي
تمايز تكنولوژي از . . .
مدل اجزاي تكنولوژي
مدل چرخه عمر تكنولوژي
انواع تكنولوژي
مديريت تكنولوژي
مفهوم شبكه‌اي تكنولوژي
مفهوم سطح كلان تكنولوژي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم رفتار سازمانی در جهان

پاورپوینت مفهوم رفتار سازمانی در جهان

پاورپوینت مفهوم رفتار سازمانی در جهان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم رفتار سازمانی در جهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم رفتار سازمانی در جهان
پس از مطالعه ی این فصل، شما می توانید
رفتار سازمانی در سطح جهانی
به دهکده ی جهانی خوش آمدید
قرار دادهای منطقه ای
اتحادیه ی اروپا
خارجیها در آمریکا
ارزیابی تفاوت بین کشورها
تحقیق کلاکهان واسترادبک
رابطه با محیط
ماهیت فرد
تحقیق هاف استد
فردگرایی در مقایسه با جمع گرایی
مردسالاری در مقایسه با زن سالاری
رفتارسازمانی در سطح جهانی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم تریاژ ESI

پاورپوینت مفهوم تریاژ ESI

پاورپوینت مفهوم تریاژ ESI

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم تریاژ ESI مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم تریاژ ESI
معیار شدت اورژانسمفاهیم – اصول اولیه
چهار سوال اساسی
نقطه تصمیم A
نمونه هایی از سطح اول ESI:
نقطه تصمیم B
نمونه هایی از وضعیت های در معرض خطر
آیا این بیمار درد و رنج شدید دارد
نقطه تصمیم C
نقطه تصمیم D
دماسنجی فقط شامل بچه های زیر سه سال می شود

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم تجارت سیار

پاورپوینت مفهوم تجارت سیار

پاورپوینت مفهوم تجارت سیار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم تجارت سیار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم تجارت سیار
تجارت سیار چیست؟
چالش ها تجارت سیار
چالش های فنی تجارت سیار
امنیت تجارت سیار
موانع توسعه تجارت سیار

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مفهوم تجارت درون صنعت ایران

پاورپوینت مفهوم تجارت درون صنعت ایران

پاورپوینت مفهوم تجارت درون صنعت ایران

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم تجارت درون صنعت ایران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم تجارت درون صنعت ایران
تعريف تجارت درون صنعت
4 شاخص اندازه گيري تجارت درون صنعت
شاخص هاي ايستا و شاخص هاي پوياي تجارت
گروه كالاهاي تجارت درون صنعت ايران
برآورد درصد ميانگين صنايع مورد مطالعه در سال 1997
مهم ترين كالاهاي تجارت درون صنعت بخش مواد شيميايي و مواد وابسته ايران
تجارت درون صنعت متقابل
گروه كالاهاي ديناميك
فرضيات
طرح زنجيره ارزش پورتر
بر اساس راهكار پورتر بنگاهها مي توانند از راهكارهاي رقابتي ژنريك استفاده كنند
سياست هاي تجاري و تجارت درون صنعت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم تجارت الکترونیک

پاورپوینت مفهوم تجارت الکترونیک

پاورپوینت مفهوم تجارت الکترونیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم تجارت الکترونیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم تجارت الکترونیک
تعریف تجارت الکترونیکی
تاریخچه مختصر تجارت الکترونیکی
انتقال الکترونیکی وجوه
ماهیت بین رشته ایی تجارت الکترونیکی
اجزای زیرساخت های تجارت الکترونیک
کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
منافع تجارت الکترونيکي براي سازمان ها:
دسته بندي هاي تجارت الكترونيكي
بستر ارتباطی
طرفین معامله
امنیت در تجارت الکترونیکی
سیستم های پرداخت الکترونیکی
ویژگی های پرداخت الکترونیکی مناسب
تجارت الکترونیکی در ایران

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم بهای تمام شده در حسابداری مواد

پاورپوینت مفهوم بهای تمام شده در حسابداری مواد

پاورپوینت مفهوم بهای تمام شده در حسابداری مواد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  مفهوم بهای تمام شده در حسابداری مواد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 80 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم بهای تمام شده در حسابداری مواد
هدف کلی فصل
خرید مواد
نحوه ثبت خرید مواد در دفاتر
کارت موجودی انبار
صدور مواد از انبار
نظام دائمی بهای تمام شده مواد
روش ثبت مواد در دفاتر
روشهای تعیین بهای تمام شده مواد
روش شناسایی ویژه
مقایسه روش های تعیین بهای تمام شده موجودی مواد
نحوه ثبت صدورمواد اولیه از انبار

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم بنچ مارکینگ

پاورپوینت مفهوم بنچ مارکینگ

پاورپوینت مفهوم بنچ مارکینگ

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم بنچ مارکینگ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم بنچ مارکینگ
تعاریف
انواع الگوبرداری
مقایسه براساس عملکرد
مقایسه راهبردی
طرحریزی
تعیین نیات استراتژیک
انتخاب فرآیند الگوبرداری
نکات مفید قبل از بازدید
چگونه شریک خود را تشویق کنید که همه چیز را به شما بگوید
تحلیل داده ها برای یافتن شکافهای عملکردی
تطبیق:
تعیین استراتژی پیاده سازی
پیاده سازی طرح
ارزیابی و گزارش

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم برنامه ریزی برای مدیران

پاورپوینت مفهوم برنامه ریزی برای مدیران

پاورپوینت مفهوم برنامه ریزی برای مدیران

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم برنامه ریزی برای مدیران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 90 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم برنامه ریزی برای مدیران
برنامه
انواع برنامه
برنامه ریزی
شقوق برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی فضایی یا آمایشی
دیدگاه های مختلف در باره منطقه
انواع مناطق برای برنامه ریزی
برنامه ریزی منطقه ای


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم بانکداری الکترونیکی

پاورپوینت مفهوم بانکداری الکترونیکی

پاورپوینت مفهوم بانکداری الکترونیکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم بانکداری الکترونیکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 67 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم بانکداری الکترونیکی
تاریخچه بانکداری الکترونیکی
تاریخچه بانکداری الکترونیکی در ایران
تعریف بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی
مزایای بانکداری الکترونیکی
سیستم های بانکداری الکترونیکی
اصلاحات در حوضه بانکداری الکترونیک
انواع بانکداری الکترونیکی
شاخص های بانکداری الکترونیکی
بانکداری مبتنی بر تلفن همراه
بانکداری مبتنی بر پایانه فروش
بانکداری مبتنی بر دستگاههای خودپرداز
ساتنا
جایگاه ایران در رتبه بندي آمادگی الکترونیکی
زیرساختهای موردنیاز بانکداری الکترونیکی
خدمات بانکداری الکترونیکی بانک صادرات
پول الكترونيكي
مشكلا ت مطرح در روش پول الكترونيكي
دلایل موفقیت بانکداری الکترونیکی در کانادا
دلایل موفقیت بانکداری الکترونیکی در تایلند
دلایل موفقیت بانکداری الکترونیکی در مالزی
راهکارهای مقابله با فعالیتهای خرابکارنه در امریکا
زیر ساخت ها
زیرساختهای فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در ایران
عوامل بازدارندۀ اقتصادی در ایران
تنگناهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در ایران
راهکارهای پیشنهادی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم بازی های پرورشی

پاورپوینت مفهوم بازی های پرورشی

پاورپوینت مفهوم بازی های پرورشی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  مفهوم بازی های پرورشی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم بازی های پرورشی
مقدمه
مفهوم رشد وتكامل
اهمیت مطالعه رشد
مهارت حرکتی و مهارت ورزشی
رشد رفتار حرکتی
مهارت های بنیادی
مدل ساعت شنی
اهمیت مهارت های بنیادی
مرحله رشدی فراگيران پايگاه هاي استعداديابي
ويژگيهاي جسماني
ويژگيهاي شناختي و ذهني
نيازهاي اساسي دانش آموزان دوره دبستان
بازی و رشد مهارت های بنیادی
بازي هاي پرورشي براي تقويت مهارت هاي بنيادي
بازي ها و تمرين هاي هدفدار در رشته ي جودو
بازي ها و تمرين هاي هدفدار در رشته ي كاراته و تكواندو

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم بازار هدف

پاورپوینت مفهوم بازار هدف

پاورپوینت مفهوم بازار هدف

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم بازار هدف مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم بازار هدف
تعيين بازار هدف
تقسيم بازار
استراتژي بازاريابي شامل دو بخش اساسي است:
استراتژي هاي بازار هدف از نگاه واكر
خطوط راهنما در انتخاب بازار هدف
تعريف تقسيم بازار:
مزاياي تقسيم بازار براي توليدكننده
فوايد ديگري از تقسيم بازار::
متغيرهاي جغرافيايي
تقسيم بازار بر اساس عوامل رفتاري
معيارهاي اصلي قابل استفاده در طبقه‌بندي اهداف
استراتژي تجمع بازار
استراتژي چند رده اي بازار
استراتژي تك رده بازار
عوامل مؤثر در انتخاب استراتژي بازاريابي
شرايط لازم جهت تقسيم اثربخش بازار
عملکرد موفقیت آمیز دو شرکت با تقسيم بازار و انتخاب بازار هدف:

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم آموزش الکترونیکی

پاورپوینت مفهوم آموزش الکترونیکی

پاورپوینت مفهوم آموزش الکترونیکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم آموزش الکترونیکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم آموزش الکترونیکی
تعاریف
مدل های آموزش
تکامل آموزش و تاریخچه
مزایا و معایب
استاندارد ها
اصطلاحات
سیستم های مدیریتی
آموزش الکترونیک در ایران

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم و مبانی نقد کتاب

پاورپوینت مفاهیم و مبانی نقد کتاب

پاورپوینت مفاهیم و مبانی نقد کتاب

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و مبانی نقد کتاب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 82 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم و مبانی نقد کتاب
بخش اول: مقدمه‌ای بر نقد کتاب
مفاهیم و اصول
تاریخ نقد در ایران
بخش دوم: شیوه‌های نقد
ارزیابی و انتقاد صوری
ارزیابی و انتقاد محتوائی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم و روش های بودجه ریزی

پاورپوینت مفاهیم و روش های بودجه ریزی

پاورپوینت مفاهیم و روش های بودجه ریزی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و روش های بودجه ریزی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 315 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم و روش های بودجه ریزی
روشهاي بودجه‌ريزي از گذشته تا حال
انواع شاخص
بسترهای پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي
چالش‌هاي عمده در پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي
ايرادات وارد به بودجه عملياتي
قيمت تمام شده در واحدهاي توليدي
قيمت تمام شده در مشاغل خدماتي
اندازه گيري حجم كار يا فعاليت
نورم
اصول بودجه‌ريزي عملياتي
ويژگي نتايج مطلوب
انواع شكست‌‌هاي عملياتي
بودجه‌ريزي مبتني بر كنترل داده‌ها (منابع
بودجه‌ريزي مبتني بر كنترل فرآيند
معيارهاي تخصيص منابع در بوجه‌ريزي مبتني بر كنترل ستاده
زنجيره نتايج در بودجه‌ريزي عملياتي
برنامه محموله‌های خطرناک
موانع بودجه‌ريزي عملياتي
درس‌هاي حاصل از اجراي اين نظام
دلايل شكست بودجه‌ريزي عملياتي در اردن
مدل طراحی بودجه ریزی عملیاتی
دستورالعمل اجرايي ماده 144 قانون برنامه چهارم
تنظيم توافق‌نامه در سطوح واحدهاي دولتي
چك ليست امكان‌سنجي بودجه‌ريزي عملياتي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم و تعاریف مدیریت

پاورپوینت مفاهیم و تعاریف مدیریت

پاورپوینت مفاهیم و تعاریف مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و تعاریف مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 234 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم و تعاریف مدیریت
مفاهیم و تعاریف
سیر تحول اندیشه های مدیریت
برنامه ریزی
سازماندهی
هدایت
نظارت
خلاقیت
سیر تحول اندیشه های مدیریت
سازماندهی
هدایت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت هوشیاری آب

پاورپوینت هوشیاری آب

پاورپوینت هوشیاری آب

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هوشیاری آب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


چکیده :

محقق ژاپني با انتشار يافته‌هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول‌هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تأثيرپذيرند.نظريه اين محقق ژاپني كه تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيست‌شناسي مورد تأييد قرار گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه‌هاي فراواني از كريستال‌هاي منجمدشده آب و مقايسه آن با يكديگر است.
پروفسور «ايموتو»‌ معتقد است كه مفاهيم
متافيزيكي محيط بر روي تركيب مولكولي آب
تأثير مي‌گذارد.
اين دانشمند ژاپني كه فارغ‌التحصيل دانشگاه
يوكوهاماست، داراي يك مؤسسه تحقيقاتي
به نام در ژاپن است كه امور
تحقيقاتي مربوط به كريستاليزه شدن آب را در
آنجا انجام مي‌دهد.
دكتر ايموتو معتقد است كه همانطور كه شكل ظاهري آب نسبت به ظرف ها
ومكان هايي كه در آن قرار مي گيرد تغييرمي كند . شكل مولكولي آب هم نسبت
به محيط و شرايط پيراموني خودش تغيير مي كند.
آب هايي كه راكد هستند مانند آب پشت سد ها وآب درياچه ها بدليل عدم پويايي وحركت از لحاظ نماي مولكولي زشت وكريه هستند.همچنين آب هايي مانند آب رودخانه ها باوجود جاري بودن وسيلان داشتند بدليل اينكه از ميان شهر ها مي گذارند واكثر مردم داراي شعور منفي هستند نماي زشتي پيدا مي كنند.تصویر محیط برنامهپاورپوینت هوش چیست ؟

پاورپوینت هوش چیست ؟

پاورپوینت هوش چیست ؟

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هـوش چیست مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
هـوش چیست
انواع هوش
هوش کسب و کار
اهداف تجاری استفاده ازهوش کسب و کار
عناصر اصلی هوش کسب وکار
هوش سازمانی
هفت مولفه هوش سازمانی مورد نظر آلبرخت عبارتند
مفهوم هوشمندی رقابتی به چهار مقوله اصلی قابل تقسیم است
فرایند هوشمندی رقابتی
برخی سودمندیهای هوشمندی رقابتی
هوش تجاري چيست
قابليتهاي راه کار هوش تجاري
چه افرادي در سازمان از پياده سازي اين راهکار بهره خواهند برد
دلایل شکست پروژه‌های هوش تجاری
ویژگی سيستمهاي اطلاعاتي مديران اجرايي
سيستم پشتيبان تصميم گيري (DSS) چيست
سيستم خبره
تفاوت سیستم خبره با سیستم پشتیبان تصمیم گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت هوش تجاری در کسب و کار

پاورپوینت هوش تجاری در کسب و کار

پاورپوینت هوش تجاری در کسب و کار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هوش تجاری در کسب و کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
هوش تجاری در کسب و کار
مقدمه
تعریف
ضرورت
اهداف

تصویر محیط برنامهپاورپوینت هوای سالم در شهرهای آلوده

پاورپوینت هوای سالم در شهرهای آلوده

پاورپوینت هوای سالم در شهرهای آلوده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هوای سالم در شهرهای آلوده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
هوای سالم در شهرهای آلوده
نياز هاي اوليه انسان :
عوارض و بيماريهاي مربوط به آلوده بودن هوا
درخانه بايد هوا جريان داشته باشد
تعریف کشت ارگانیک

تصویر محیط برنامهپاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى

پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى

پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 150 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
هنر در فرهنگ اسلامى
هنرهای اسلامی
معمارى
معماری مدرن اسلامی
خوشنویسی
نقاشی
هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا
علم موسیقی
اسحاق موصلى
عبدالقادر مراغي
تأثير موسيقى اسلامى در موسيقى غرب
پيوند مقامات با صوت و لحن قرآن كريم
نُت مقامات موسيقى قرائت قرآن

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت

پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت

پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 62 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
هفت روش کنترل کیفیت
این هفت روش کمک می کنند تا
ابزار هفت گانه جدید هستند که عبارتند از:
نمودار هیستوگرام
نمودار هیستوگرام با استفاده از نرم افزار Excel
نمودار پارتو
نمودار علت و معلول
نکته مهم در طراحی نمودار علت و معلول
مراحل مورد نیاز برای تهیه یک نمودار علت و معلول عبارتند از:
نمودار پراکندگی
نمودارهای کنترل
نمودار تمرکز نقصها
تاريخچه نمودار استخوان ماهي
رسم نمودار علت و معلول
مراحل رسم يك نمودار علت و معلول
در اين روش توجه به نكات زير ضروري است
نمودار استخوان ماهی
ليست بارش افكار راه حل‌ها و اولويت بندي
با تكنيك عارضه يابي نظام گراي عناصر هفتگانه ي سازمان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی

پاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی

پاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 94 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
هدف های برنامه ریزی عملیاتی
تعريف مديريت
تعریف برنامه ریزی
انواع برنامه ريزي
تعریف برنامه ریزی عملیاتی
برای افزايش قابليّت اجرايي برنامة عملياتي
تذکرهای لازم در تدوین برنامه عملیاتی
برنامة سلامتی
چگونه بارش افكار را انجام مي دهيم
موارد مورد بحث ( مشکلات / راه حل ها و .... ) برای اولویت بندی :
جدول اولويت بندي وانتخاب
ماتریس تصمیم گیری
نگرش فرايندي و مدل زنجيره اي
فرايند خدمت تنظیم خانواده
فرايند های پشتیبان
تقسيم بندي اهداف در برنامه ها
معيار هاي هدف عيني
قابل اندازه گيري بودن
قابل دستيابي
معيار هاي هدف عيني
انواع فعّاليّت
تهيه برنامه کار « جدول فعاليت هاي تفضيلي »
جدول گانت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت هدف و اهميت برنامه‌ريزي منابع انساني

پاورپوینت هدف و اهميت برنامه‌ريزي منابع انساني

پاورپوینت هدف و اهميت برنامه‌ريزي منابع انساني

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هدف و اهميت برنامه‌ريزي منابع انساني مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
هدف و اهميت برنامه‌ريزي منابع انساني
برنامه‌ريزي
هدفها و اهميت برنامه‌ريزي منابع انساني
برنامه‌ريزي منابع انساني
چهار مرحله برنامه‌ريزي منابع انساني
روش‌هاي آماري براي پيش‌بيني نيازهاي منابع انساني
روش داوري
یک نمونه از نمودار جایگزینی کارکنان با توجه به چارت سازمانی
اطلاعات لازم براي مميزي
ارزيابي و جبران خدمات كاركنان
برخي از معيارهاي ارزشيابي برنامه‌ريزي منابع انساني
تنگناهاي برنامه‌ريزي منابع انساني

تصویر محیط برنامهپاورپوینت هجرت پیامبر به مدینه

پاورپوینت هجرت پیامبر به مدینه

پاورپوینت هجرت پیامبر به مدینه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هجرت پیامبر به مدینه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
هجرت پیامبر به مدینه
اجتماع در دار الندوه
توطئه قريش و ايثار على عليه السلام
مشركين قريش چه كردند
در غار ثور
معجزه‏اى از رسول خدا
ورود على(ع)
ورود به مدينه
زمان‌بندی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت ویژگی های سازمان های مجازی

پاورپوینت ویژگی های سازمان های مجازی

پاورپوینت ویژگی های سازمان های مجازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ویژگی های سازمان های مجازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
ویژگی های سازمان های مجازی
مقدمه
فضاي مجازي
سازمانهاي مجازي
مسائل سازمانهاي مجازي
سطوح عملیاتی درون یک شبکه سازمانهاي مجازي
ويژگيهاي سازمانهاي مجازي
اهداف سازمانهاي مجازي
تفاوت سازمانهاي مجازي با سازمانهاي سنتي
چرخه عمر سازمانهاي مجازي
الگوي استرادر (1998)، فرايند تشكيل سازمان مجازي
مراحل شکل گيري سازمانهاي مجازي
مزاياي سازمانهاي مجازي
معايب سازمانهاي مجازي
بازآفريني سازمان
محيط كار سازمانهاي مجازي
كاركنان سازمانهاي مجازي
عوامل انگيزشي در سازمانهاي مجازي
مديريت سازمانهاي مجازي با كمك فناوري اطلاعات
رهبري سازمانهاي مجازي
راهبردهاي نظارت و كنترل سازمانهاي مجازي
عوامل تثبيت كننده سازمانهاي مجازي :
تأثير فرهنگ بر استراتژي سازمان‌هاي مجازي
مديريت كيفيت در سازمانهاي مجازي:
گام های اطمینان از کیفیت خدمات و کالاها
تجزیه ارزیابی اهمیت مشکل
مديريت اعتماد در سازمانهاي مجازي
سازمان مجازي و منابع انساني
مشخصات سازمان مجازي در محيط هاي صنعتي
منابع:

تصویر محیط برنامهپاورپوینت ولگردان و متکدیان حرفه اي

پاورپوینت ولگردان و متکدیان حرفه اي

پاورپوینت ولگردان و متکدیان حرفه اي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ولگردان و متکدیان حرفه اي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
ولگردان و متکدیان حرفه اي
مفهوم تکدی
خصوصیات تکدی گری :
عوامل تکدی گری
انواع تکدی : 
دعا نویسان
کولی ها
دیگر شیوه های تکدی عبارت است
كودكان و تكدي
علل مؤثر در ظهور پدیده تکدی
قانون و  تکدی گری
راههای رفع تکدی
بطور کلی می توان راه های رفع تکدی را به دو گروه عمده تقسیم کرد
نقش مردم

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت واژه نامه ریخته گری

پاورپوینت واژه نامه ریخته گری

پاورپوینت واژه نامه ریخته گری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت واژه نامه ریخته گری  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
واژه نامه ریخته گری
مقدمه
واژه نامه ریخته گری
فرآیند انجماد
پیش بینی زمان انجماد
تهیه مذاب خالص
ریخته گری در ماسه Sand Casting
مراحل تولید قطعه در ریخته گری ماسه ای
ریخته گری پوسته ای
ریخته گری با مدل ذوب شدنی
خصوصیات روش ریخته گری دقیق
فرآیندهای ریخته گری در قالبهای دائمی
ریخته گری گریز از مرکز
ریخته گری مداوم

تصویر محیط برنامهپاورپوینت واحد زیست چینه

پاورپوینت واحد زیست چینه

پاورپوینت واحد زیست چینه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت واحد زیست چینه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
واحد زیست چینه
-تعریف علم چینه شناسی
حوادث مختلف زمین شناسی که در علم چینه شناسی بررسی میشود
ارتباط چینه شناسی با سایر علوم زمین شناسی
انشعابات علم چینه شناسی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت نیروگاه های هسته ای و ضایعات آن

پاورپوینت نیروگاه های هسته ای و ضایعات آن

پاورپوینت نیروگاه های هسته ای و ضایعات آن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت نیروگاه های هسته ای و ضایعات آن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
نیروگاه های هسته ای و ضایعات آن
نیروگاه هسته ای
اورانیوم
معادن اورانیوم
کیک زرد
UF6 تبدیل کیک زرد به
انواع روشهای غنی سازی اورانیوم
سانتریفوژ
مزیت غنی سازی اورانیوم به روش سانتریفیوژ گازی
فرق راکتور آب سنگین و آب سبک
در نیروگاه چه اتفاقی ای افتد...؟
بمب اتمی
اصلا چرا عمر نیروگاه محدود است
خطرهای پرتوهای رادیو اکتیو
مکان های هسته ای ایران

تصوویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم اعتیاد و مواد مخدر

پاورپوینت مفهوم اعتیاد و مواد مخدر

پاورپوینت مفهوم اعتیاد و مواد مخدر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم اعتیاد و مواد مخدر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم اعتیاد و مواد مخدر
تعریف اعتیاد
مواد اعتیادآور
مراحل اعتیاد
انواع اعتیاد
انواع مواد مخدر و عوارض آن
از محصولات طبی كمك بگیرید
در این قسمت چند نكته دیگر برای ترك سیگار آورده شده است:
اكستازي
عوارض تریاک
عوارض رواني:
مشخصات ظاهري
توصیه پیشگیرانه(دوستانه)به جوانان و نوجوانان
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم استراتژی

پاورپوینت مفهوم استراتژی

پاورپوینت مفهوم استراتژی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم استراتژی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفهوم استراتژی
استراتژي به معناي طرح و نقشه [plan]:
استراتژي به معناي صف‌آرايي[ploy] :
استراتژي به معناي الگو[model
استراتژي به معناي موضع[position] :
ارزيابی استراتژي ها
معيارهاي انتخاب استراتژي هاي مطلوب
مدلهاي مختلف انتخاب استراتژي:
ماتريس ارزيابي محيط داخلي
نحوه اختصاص امتياز در ارزيابي محيط خارجي
انواع استراتژی در مدل توز
مروری بر چند استراتژی
انواع استراتژي دفاعي
ماتريس ارزيابي استراتژي
مدل تدوين استراتژی
مدل Space براي يك بيمارستان منطقه‌اي مفهوم استراتژی
استراتژي به معناي طرح و نقشه [plan]:
استراتژي به معناي صف‌آرايي[ploy] :
استراتژي به معناي الگو[model
استراتژي به معناي موضع[position] :
ارزيابی استراتژي ها
معيارهاي انتخاب استراتژي هاي مطلوب
مدلهاي مختلف انتخاب استراتژي:
ماتريس ارزيابي محيط داخلي
نحوه اختصاص امتياز در ارزيابي محيط خارجي
انواع استراتژی در مدل توز
مروری بر چند استراتژی
انواع استراتژي دفاعي
ماتريس ارزيابي استراتژي
مدل تدوين استراتژی
مدل Space براي يك بيمارستان منطقه‌اي 

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهيم سيستم های کنترل موجودی

پاورپوینت مفاهيم سيستم های کنترل موجودی

پاورپوینت مفاهيم سيستم های کنترل موجودی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهيم سيستم های کنترل موجودی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهيم سيستم های کنترل موجودی
تحقيق در عمليات 
مفاهيم پايه وتعاريف سيستم هاي کنترل موجودي
فرآيند های توليدی و مشخصات آنها
هزينه هاي سيستم هاي توليد
تـصميم گيري و روشهای تقاضا و پيش بيني
روشهاي سفارش دهي
مدلهای برنامه ريزي توليد و برنامه ريزي کنترل موجودي


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهيم ارزيابی عملكرد

پاورپوینت مفاهيم ارزيابی عملكرد

پاورپوینت مفاهيم ارزيابی عملكرد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهيم ارزيابی عملكرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهيم ارزيابی عملكرد
نمونه اي از ارتباط و يكپارچگي سيستم هاي مديريت
مفاهيم و مدل هاي ارزيابي عملكرد
مقدمه
پس علت چيست؟
مفاهيم ارزيابي عملكرد
فرآيند دوار اندازه‌گيری عملکرد سازمان
چالش هاي پيش رو در نظام هاي ارزيابي عملكرد
تدوين اهداف، فرآيندها، CSF ها و شاخص ها
نكات مورد توجه درطراحي و جاري سازي نظام ارزيابي عملكرد
انتظارات شما از نظام ارزيابي عملكرد چيست؟
مدل هاي ارزيابي عملكرد
منطق RADAR چيست ؟
كارت امتيازي متوازن (BSC)-1992 چيست؟
نارسائي سيستم هاي سنجش عملكرد مالي
كارت امتيازي متوازن
نقشه استراتژي بانك جهاني
تدوين نقشه استراتژي بر اساس منظرهاي BSC
بررسي تطبيقي
مدل هاي ارزيابي عملكرد
پرسش و پاسخ

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم یادگیری سازمانی

پاورپوینت مفاهیم یادگیری سازمانی

پاورپوینت مفاهیم یادگیری سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم یادگیری سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی
نیاز و الگو‌برداری طبیعی
تعریف‌ها
سازمان یادگیرنده
تعریف‌ها
مدل‌ها
شرکت یادگیرنده – پدلر و دیگران
سازمان یادگیرنده – سنگه و دیگران


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت مفاهیم نرمال سازی پایگاه داده

پاورپوینت مفاهیم نرمال سازی پایگاه داده

پاورپوینت مفاهیم نرمال سازی پایگاه داده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم نرمال سازی پایگاه داده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم نرمال سازی پایگاه داده
نرمال شدن پايگاه داده
شش فرم نرمال وجود دارد:
نرمال‌سازي پايگاه داده Arcade
مشكل اضافه كردن
تعيين‌كنندگان(دترميننت‌ها):Determinants
فرم نرمال دوم(Second Normal Forms(2NF))
گام‌هاي اصلاح تخلف از 2NF
فرم نرمال سومThird Normal Form(3NF)
جداول اصلاح شده در3NF
راه حل تخطيBCNF
جداول اصلاح شده در3NF
جداول اصلاح شده
فرم نرمال چهارم Fourth Normal Form(4NF)
حل تخطي4NF

تصویر محیط برنامه پاورپوینت مفاهیم مهندسی فناوری اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم مهندسی فناوری اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم مهندسی فناوری اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاو.رپوینت مفاهیم مهندسی فناوری اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 81 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم مهندسی فناوری اطلاعات
تنظیمات شکاف های امنیتی
تنظیمات شکاف های امنیتی در windows :
سوال:
Firewall
دیوار آتش
چند نمونه دیواره آتش نرم افزاری
تشریح یک آنتی ویروس
تنظیمات Outlook Express
اسکریپت
وب سرور آپاچی
سایتهای آموزش الکترونیکی
روتر

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم مهندسی ارزش

پاورپوینت مفاهیم مهندسی ارزش

پاورپوینت مفاهیم مهندسی ارزش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مهندسی ارزش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 63 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم مهندسی ارزش
تاريخچه
تعريف مهندسي ارزش
دستاوردها
هزينه‌هاي مشهود و نامشهود
شاخص‌هاي ارزش
راه‌هاي افزايش ارزش
بهبود شاخص ارزش
8 پرسش اساسي در مهندسي ارزش
فرايند مطالعات اوليه مهندسي ارزش
گام‌هاي فاز تحليل كاركرد
مفهوم اول مهندسي ارزش: كاركرد
سه گونه نمودار
FAST كلاسيك
طوفان ذهني
طوفان فكري معكوس
انتخاب پروژه مورد مطالعه در مهندسي ارزش

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم مهارت در زندگی

پاورپوینت مفاهیم مهارت در زندگی

پاورپوینت مفاهیم مهارت در زندگی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مهارت در زندگی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم مهارت در زندگی
مهارت كنترل خشم
خشم
علل خشم
عوامل محيطي
نگرش وتفكر فرد
ويژگي هاي افراد ماهر دركنترل خشم
افراد ماهر
مهارت هاي كنترل خشم
تخليه احساسات منفي گذشته
مزيت روش هاي دراز مدت
تنفس عميق
ادامه روش هاي حواس پرتي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهيم معماری سازمانی

پاورپوینت مفاهيم معماری سازمانی

پاورپوینت مفاهيم معماری سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهيم معماری سازمانی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهيم معماری سازمانی
عمارت وينچستر
نكات ساختمان وينچستر
معماری
اهميت و لزوم معماري سازماني
دلايل اصلي معماري سازماني :
معماري در حوزه‌های مختلف
سابقه معماري
معماري چيست ؟
لزوم معماری سيستم‌های اطلاعاتی
معماری سازمانی چيست؟
خصوصيات معمار
محتويات معماري سازماني ...
تحليل سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتنی بر معماری سازمانی
نتايج حاصل از معماري سازماني
تاريخچه معماري اطلاعات
لايه‌هاي معماري اطلاعات
مراحل اصلي EAP
ديدگاهاي چارچوب معماري C4ISR
معماری سازمانی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم مدیریت نوآوری

پاورپوینت مفاهیم مدیریت نوآوری

پاورپوینت مفاهیم مدیریت نوآوری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدیریت نوآوری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 157 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدیریت نوآوری
نوآوری
گونه های فرآیند نوآوری
انواع نوآوري
نوآوری
فرآورده ای جدید در سیستم های گرمایشی
نظريات در باب حرکت به سوي کمال
چارچوب نوآوری
ویژگیهای چارچوب نوآوری
چهره هاي متفاوت
دلایل عمده شكست نوآوری
فرهنگ نوآوری در سازمان
تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری
عوامل موثر بر تحقق نوآوری
کشش بازار که موجب بهبود تدريجي فناوري مي شود
عملكرد نوآوری
مراحل فرآيند نوآوري فناوري
نوآوریهای گسستی وپایدار
نوآوری مک دونالد
راهبرد ها
چه چیزی نوآوری نیست
با توجه به باور موجود چرا انجام نمی گیرد
گامهای اساسی نوآوری عقلایی2
ارزيابي سيستم‌هاي نوآوري
نسل های نوآوری
حقوق مالكيت معنوي
رهبری نوآورانه چیست
انواع سیستم های نوآوری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مفاهیم مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مفاهیم مدیریت منابع انسانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدیریت منابع انسانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 326 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدیریت منابع انسانی
ماهيت مديريت منابع انسانی
تجزيه ، طراحی و طبقه بندی مشاغل
نيرويابی ، جذب و گزينش
آموزش وتوسعه منابع انسانی
حقوق و دستمزد
ارزشیابی مشاغل
انضباط و رسیدگی به شکایات
ارزشیابی شایستگی کارکنان
برنامه ریزی ونیروی انسانی
سلامتی ،ایمنی و رفاه کارکنان

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم مدیریت عمومی

پاورپوینت مفاهیم مدیریت عمومی

پاورپوینت مفاهیم مدیریت عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدیریت عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 159 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدیریت عمومی
اهداف يادگيري:
چند واژه مقدس
سازمانها
ويژگي هاي مشترك سازمان
وجه تمايز افراد سازمان
فرآيند مديريت
ترکيب هر فعاليت براي هر سطح سازماني
سازمان و محيط آن
نقش هاي مديريتي از ديدگاه مينتزبرگ
نقشهاي اطلاعاتي و ارتباطي
انواع برنامه
واژه هاي برنامه ريزي
چه نكاتي را در برنامه ريزي و اجرا در نظر بگيريم؟
ساختار سازماني: كنترل
انواع بخش بندي ساختاري
سازمان ماشيني و زنده
نمونه اي از ساختار ماتريسي
ده ويژگي فرهنگ سازماني
نگرش هاي مرتبط با كار
هوش هيجاني
نكات كليدي ديدگاه هالند
شيوه هاي ميان بر در انحراف قضاوتها
مباني رفتار گروهي
ارتباط بين به هم پيوستگي گروهي و بهره وري
نظريه سلسله مراتب نيازها
چرا كاركنان در برابر تغيير مقاومت مي كنند؟
ايجاد تغيير در سازمان
استرس: يكي از عواقب طبيعي هر تحول
منابع استرس

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم مدیریت تکنولوژی

پاورپوینت مفاهیم مدیریت تکنولوژی

پاورپوینت مفاهیم مدیریت تکنولوژی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدیریت تکنولوژی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدیریت تکنولوژی
تاريخ و تكنولوژي
تعريف تكنولوژي،‌ اجزاي تكنولوژي
رابطه علم، تكنولوژي و دانش
طبقه بندي تكنولوژي
مديريت تكنولوژي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)

پاورپوینت مفاهیم مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)

پاورپوینت مفاهیم مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3) مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)
پیشینه دفتر مدیریت پروژه
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM3)
مدل بلوغ دفتر مدیریت پروژه
سنجش دفتر مدیریت پروژه : گروه بندی و شاخص های عملکرد کلیدی
ابزار OPM3 Productsuite
ارزیابی دفتر مدیریت پروژه بر اساس OPM3 Productsuite
نتیجه گیری


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت هورمون های تیروئیدی

پاورپوینت هورمون های تیروئیدی

پاورپوینت هورمون های تیروئیدی

 

پاورپوینت هورمون های تیروئیدی

47اسلایدهمراه باتصویر

کالبد شناسی تیرویید:

غده تیروئید پروانه‌ای شکل بوده و در قسمت عرضی حنجره در جلو گلو قراردارد.

 این غده جزء بزرگترین غدد اندوکرین بوده که از دو لوب تشکیل شده است. وزن آن حدود

  بیست و پنج گرم بوده و اندازه آن در خانم‌ها بزرگتر است.

 

 در قسمت مرکزی دارای ایسموس (تنگه) بوده که سبب اتصال دو لوب تیروئیدی به یکدیگر

 

     می‌گردد. ممکن است گاهی لوب سومی هم به شکل هرمی از ایستموس یا دو لوب اصلی

 

      دیگر بیرون بزند.واحدهای تشکیل دهنده غده تیروئید آسینوس یا فولیکول بوده که در قسمت مرکزی آن ما پروتئین‌های کلوئیدی را داریم که خود به عنوان انباری به منظور ذخیره هورمون تیروئید می‌باشدو دارای چهار عملکرد اصلی می‌باشند: جذب و انتقال ید، ساخت و ترشح تیروگلوبین، اتصال ید به تیروگلوبین به منظور ساخت هورمون‌های تیروئیدی و ترشح

هورمون تیروئید به دستگاه گردش خون.

 

 


پاورپوینت مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

پاورپوینت مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

پاورپوینت مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
اهميت امنيت در زندگي روزمره
ISMS چيست
هدف از تدوين استانداردهاي ISMS
ضعف فناوری
ضعف سياست ها
چرخه ی حیات مهندسی امینت
تهية خط مشي امنيت IT
سلسله مراتب اهداف، استراتژي و خط مشي
مديريت امنيت IT
مديريت تغييرات
مدیریت مخاطرات
پياده‌سازي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم سرمایه گذاری

پاورپوینت مفاهیم سرمایه گذاری

پاورپوینت مفاهیم سرمایه گذاری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم سرمایه گذاری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم سرمایه گذاری
مقدمات
تئوری نوین سرمایه گذاری
مرز کارامدی
مزایای مدل مارکویچ
نمودار های بی تفاوتی
استفاده از منحنی های بی تفاوتی برای انتخاب سبد بهینه
استفاده از مفاهیم آماری
پرتفوی مماسی
کاربرد مهمتر CAPM
مدل CAPM تا چه حد صحیح است؟

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم زبان اسمبلی

پاورپوینت مفاهیم زبان اسمبلی

پاورپوینت مفاهیم زبان اسمبلی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم زبان اسمبلی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 198 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم زبان اسمبلی
روش نوشتن برنامه
گروه بندی ثباتها
ثباتهای ناحیه
ثباتهای شاخص
به طور کلی وقفه ها به دو گروه تقسیم نمود
وقفه های نرم افزاری
دستورات مربوط به Debug
شبه دستور تعریف نماد
انواع آدرس دهي حافظه در زبان اسمبلي :
ساختار يك برنامه در زبان اسمبلي
ساختار فايل :.Exe
دريافت اطلاعات از صفحه كليد
SHIFT منطقي
انواع چاپ برروي صفحه نمايش
برنامه های مقیم در حافظه:
مقیم کردن یک برنامه در حافظه:
سرویس 02H از وقفه 16H :

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم ریاضی مهندسی

پاورپوینت مفاهیم ریاضی مهندسی

پاورپوینت مفاهیم ریاضی مهندسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم ریاضی مهندسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 126 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم ریاضی مهندسی
سری فوریه
قضیه دیریکله و بحث همگرائی
سری فوریه سینوسی و کسینوسی
انتگرال فوریه
توابع مختلط
فرمول دموآور
تابع مزدوج همساز:


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم روش های اجرایی پروژه

پاورپوینت مفاهیم روش های اجرایی پروژه

پاورپوینت مفاهیم روش های اجرایی پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم روش های اجرایی پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم روش های اجرایی پروژه
روش های اجرايی پروژه ها
-امانی
سه عاملی
-مديريت اجرا
دو عاملی
تامين مالی،طرح و ساخت و راهبری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم رمزنگاری شبکه

پاورپوینت مفاهیم رمزنگاری شبکه

پاورپوینت مفاهیم رمزنگاری شبکه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم رمزنگاری شبکه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 86 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم رمزنگاری شبکه
مفاهيم، تعاريف و اصطلاحات
Hash & MAC
 مديريت کليد
زيرساخت کليد عمومي
رمزنگاري نامتقارن (کليد عمومي)
رمزنگاري متقارن

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم رشته های فنی

پاورپوینت مفاهیم رشته های فنی

پاورپوینت مفاهیم رشته های فنی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم رشته های فنی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 62 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم رشته های فنی
مهندس
انواع دانشگاه ها
دروس دانشگاهي
انتخاب واحد
تعريف دانشجوي ممتاز ورودي
تسهيلات اعطايي به دانشجويان ممتاز
شوراي صنفي دانشكده ها
معرفي رشته مهندسي نساجي
گرايش شيمي نساجي و علوم الياف
گرايش مهندسي پوشاك
مهندسي صنايع
مهندسي نرم افزار
توانمندي هاي فارغ التحصيلان
مهندسي كشتي سازي
مهندسي استخراج معدن
مهندسي متالورژي
متالورژي استخراجي
آينده شغلي ، بازار كار، درآمد
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر
رياضي
رياضي کاربردي
مهندسي پزشكي-بيوالكتريك
مهندسي پزشكي-بيومتريال
آينده مهندسي شيمي
صنايع پتروشيمي
صنايع غذايي
آينده شغلي، بازار کار، درآمد
مهندسي نفت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم ترمودینامیک

پاورپوینت مفاهیم ترمودینامیک

پاورپوینت مفاهیم ترمودینامیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم ترمودینامیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم ترمودینامیک
انرژی آزاد گيبس
تغییرات G با T
تغییرات G با P
فوگاسیته و فشار
تعادل دو فازی
فوگاسیته مایع خالص

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم پایگاه داده تحلیلی

پاورپوینت مفاهیم پایگاه داده تحلیلی

پاورپوینت مفاهیم پایگاه داده تحلیلی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم پایگاه داده تحلیلی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم پایگاه داده تحلیلی
پايگاه دادة تحليلي
انواع داده در پايگاه داده تحليلي
تفاوت با پايگاه داده عملياتي
معماري چند لايه
ملاحظاتي كه در طراحي يك پايگاه داده تحليلي بايد لحاظ كرد
ملاحظات ساخت پايگاه داده تحليلي
مراحل ساخت پايگاه داده تحليلي
ابزار هاي سطح پايين (Back-End) پايگاه داده تحليلي
يكپارچه سازي داده ها
معماري پايگاه داده تحليلي
سرويس دهنده هاي پردازش تحليلي بر خط
مزايا و معايب سرويس دهنده هاي OLAP
مدل مفهومي پردازش تحليلي بر خط رابطه اي
مكعب داده
مفهوم مکعب داده
شبكه اي از مكعب واره ها
جدول ابعاد
داده هاي چندبعدي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم بازاریابی صنعتی

پاورپوینت مفاهیم بازاریابی صنعتی

پاورپوینت مفاهیم بازاریابی صنعتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم بازاریابی صنعتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 235 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


چکیده :
آشنايي با ماهيت بازارهاي صنعتي
درک رفتار مصرف کنندگان در بازارهاي صنعتي
آشنايي با روش‌هاي بخش‌بندي و موقعيت‌يابي در بازارهاي صنعتي
آشنايي با آميخته‌هاي بازاريابي صنعتي
درک کاربردهاي فناوري اطلاعات در بازاريابي صنعتي
مفاهيم و تئوري‌هاي بازاريابي، قبل از جنگ جهاني دوم توسعه يافت، ولي مفاهيم ايجاد شده در حوزه بازاريابي عمدتا بر روي مصرف‌كننده نهايي متمركز بوده‌اند و كمتر مفاهيم مربوط به بازارهاي صنعتي (سازماني) را مورد توجه قرار داده‌اند.
مطالعاتي كه در دهه‌هاي 1950 و 1960 بر روي رفتار خريداران سازماني انجام شده نشان داد كه رفتار خريداران در بازارهاي صنعتي و سازماني كاملا متفاوت از رفتار خريداران و مصرف‌كنندگان نهايي مي‌باشد؛ از اين رو، هر يك از بازارهاي فوق نيازمند استراتژي‌هاي بازاريابي متفاوتي هستند.فهرست
مفاهیم بازاریابی صنعتی
کليات
اهداف دوره
رئوس مطالب دوره
شيوه ارزشيابي دوره
منابع دوره
کليات بازاريابي صنعتي
رفتار خريداران سازماني
روابط خريدار و فروشنده در بازارهاي صنعتي
بخش‌بندي، هدفگذاري و موقعيت‌يابي در بازارهاي صنعتي
برنامه‌ريزي استراتژيک در بازارهاي صنعتي
ساير مبحث از جمله
قيمت گذاري در بازارهاي صنعتي
استراتژي‌هاي توزيع صنعتي
مديريت محصول در بازارهاي صنعتي
ارتباطات بازاريابي در بازارهاي صنعتي
تجارت الکترونيکي و بازاريابي صنعتي


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 175 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات
وضعیت موجود کشور در فاوا
چارچوبها و استانداردهای مورد استفاده برای تعالی سازمانی فاوا
چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا
استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
استاندارد مدیریت پروژه (Prince2)
مفاهیم محوری تعالی سازمانی
ارج گزاري بر سرمايه هاي انساني
معیار های تعالی سازمانی
سرمايه هاي انساني
محصولات و خدمات
نتايج كليدي عملكرد
حاکمیت فناوری اطلاعات چیست
نگرانی های اصلی کمیته راهبردی فاوا
اهداف فاوا بر اساس استاندارد حاکمیت فاوا
ویژگی های معماري
معماری سرویس گرا
چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات
مدیریت پروژه
پیشنهاد مدل تعالی فاوا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در68 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 
فهرست

 

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اصول مدیریت
مقدمه
تعريف مديريت
پنج نكته‌ي اساسي زيربناي مفاهيم كلي مديريت
فراگرد شكل گيري و رشد واحدهاي سازماني
مديريت به منزله‌ي علم، هنر، و حرفه
ويژگي‌هاي هر حرفه
آموزش مديريت
اهميت مديريت
مديريت و مديران
سطوح مديريت
طبقه بندي سطوح مديريت:
مديريت از نظر فعالیت سازمانی
مديريت موفق و مؤثر
انواع رهيافت‌هاي كارآفريني
رهيافت محتوايي ( صفات مشخصه)
رهيافت فراگردي ( رفتاري )
روش‌هاي تحقيق در مديريت
طبقه بندي روش‌هاي تحقيق در مديريت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 80 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
مقدمه
امنیت پایگاه داده و اطلاعات (Data Security) چیست؟
امنیت اطلاعات تهدیدی بزرگ برای سازمانها
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
مزایای سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات
مدیریت خطرات امنیتی
انواع حملات هکر‌ها
انگيزه‌های حمله هکرها:
مقابله با نفوذ از طریق مودم‌ها:
آخرین نکات در مورد مقابله با حملات هکر‌ها:
ديوارآتش
عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم
خطرها، حملات و ملزومات امنیتی
مطابق درخت فوق، حملات امنیتی به دو دسته ی فعال و غیرفعال تقسیم می گردند.
هفت مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم
ابعاد مختلف امنيت
زواياي مختلف تحقيق در زمينة امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اخلاق پزشکی
مقدمه ( اهميت موضوع )
تعهد حرفه اي
تعهد واهليت
تاريخچه
اخلاق كاربردي
اخلاق زیستی
تعاریف اخلاق پزشکی
اخلاق نوين پزشكی
چهار گانه عبارتند از:
معيارهاي احترام به خود مختاري بيمار
مهمترین مباحث در اخلاق پزشکی نوين
رضایت
حقیقت گویی و راز داری
اتانازی شَ
اخلاق در پژوهش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار
کیفیت نرم افزار
تعریف کیفیت نرم افزار
ابعاد کیفیت نرم افزار
اندازه گیری
نقش معیارهای سنجش
معیارهای فرآیند
معیارهای سنجش پروژه
نرمال سازی معیارها
ارزش تابعی
نرمال سازی ارزش تابعی
فاکتورهای کیفیت ایزو
فرآیند جمع آوری معیارهای نرم افزار


تصویر محیط برنامهپاورپوینت معماری سرویس گرا

پاورپوینت معماری سرویس گرا

پاورپوینت معماری سرویس گرا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری سرویس گرا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معماری سرویس گرا
تعریف سرویس
سلسله مراتب مفاهيم و عناصر مرتبط با سرويس
رابطه بین سرویس با شیء و مولفه
تعریف سرویس وب (Web Service)
نمونه وب سرویس های موجود
معماری سرویس گرا
عناصر تشکيل دهنده معماري سرويس گرا
تاثیر استفاده از معماری سرویس گرا در تسهيل اتصال بين سيستم هاي اطلاعاتي
تفاوت مدل فرایندی با مدل سرویس گرا
ضرورت و کاربرد
معماری سرویس گرا
اهداف اصلی معماری سرویس گرا
وضعیت تجاری بازار
معماری سرویس گرا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 175 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات
وضعیت موجود کشور در فاوا
چارچوبها و استانداردهای مورد استفاده برای تعالی سازمانی فاوا
چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا
استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
استاندارد مدیریت پروژه (Prince2)
مفاهیم محوری تعالی سازمانی
ارج گزاري بر سرمايه هاي انساني
معیار های تعالی سازمانی
سرمايه هاي انساني
محصولات و خدمات
نتايج كليدي عملكرد
حاکمیت فناوری اطلاعات چیست
نگرانی های اصلی کمیته راهبردی فاوا
اهداف فاوا بر اساس استاندارد حاکمیت فاوا
ویژگی های معماري
معماری سرویس گرا
چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات
مدیریت پروژه
پیشنهاد مدل تعالی فاوا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در68 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 
فهرست

 

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اصول مدیریت
مقدمه
تعريف مديريت
پنج نكته‌ي اساسي زيربناي مفاهيم كلي مديريت
فراگرد شكل گيري و رشد واحدهاي سازماني
مديريت به منزله‌ي علم، هنر، و حرفه
ويژگي‌هاي هر حرفه
آموزش مديريت
اهميت مديريت
مديريت و مديران
سطوح مديريت
طبقه بندي سطوح مديريت:
مديريت از نظر فعالیت سازمانی
مديريت موفق و مؤثر
انواع رهيافت‌هاي كارآفريني
رهيافت محتوايي ( صفات مشخصه)
رهيافت فراگردي ( رفتاري )
روش‌هاي تحقيق در مديريت
طبقه بندي روش‌هاي تحقيق در مديريت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 80 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
مقدمه
امنیت پایگاه داده و اطلاعات (Data Security) چیست؟
امنیت اطلاعات تهدیدی بزرگ برای سازمانها
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
مزایای سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات
مدیریت خطرات امنیتی
انواع حملات هکر‌ها
انگيزه‌های حمله هکرها:
مقابله با نفوذ از طریق مودم‌ها:
آخرین نکات در مورد مقابله با حملات هکر‌ها:
ديوارآتش
عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم
خطرها، حملات و ملزومات امنیتی
مطابق درخت فوق، حملات امنیتی به دو دسته ی فعال و غیرفعال تقسیم می گردند.
هفت مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم
ابعاد مختلف امنيت
زواياي مختلف تحقيق در زمينة امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اخلاق پزشکی
مقدمه ( اهميت موضوع )
تعهد حرفه اي
تعهد واهليت
تاريخچه
اخلاق كاربردي
اخلاق زیستی
تعاریف اخلاق پزشکی
اخلاق نوين پزشكی
چهار گانه عبارتند از:
معيارهاي احترام به خود مختاري بيمار
مهمترین مباحث در اخلاق پزشکی نوين
رضایت
حقیقت گویی و راز داری
اتانازی شَ
اخلاق در پژوهش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار
کیفیت نرم افزار
تعریف کیفیت نرم افزار
ابعاد کیفیت نرم افزار
اندازه گیری
نقش معیارهای سنجش
معیارهای فرآیند
معیارهای سنجش پروژه
نرمال سازی معیارها
ارزش تابعی
نرمال سازی ارزش تابعی
فاکتورهای کیفیت ایزو
فرآیند جمع آوری معیارهای نرم افزار


تصویر محیط برنامهپاورپوینت معماری سرویس گرا

پاورپوینت معماری سرویس گرا

پاورپوینت معماری سرویس گرا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری سرویس گرا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معماری سرویس گرا
تعریف سرویس
سلسله مراتب مفاهيم و عناصر مرتبط با سرويس
رابطه بین سرویس با شیء و مولفه
تعریف سرویس وب (Web Service)
نمونه وب سرویس های موجود
معماری سرویس گرا
عناصر تشکيل دهنده معماري سرويس گرا
تاثیر استفاده از معماری سرویس گرا در تسهيل اتصال بين سيستم هاي اطلاعاتي
تفاوت مدل فرایندی با مدل سرویس گرا
ضرورت و کاربرد
معماری سرویس گرا
اهداف اصلی معماری سرویس گرا
وضعیت تجاری بازار
معماری سرویس گرا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اصول مدیریت
مقدمه
تعريف مديريت
پنج نكته‌ي اساسي زيربناي مفاهيم كلي مديريت
فراگرد شكل گيري و رشد واحدهاي سازماني
مديريت به منزله‌ي علم، هنر، و حرفه
ويژگي‌هاي هر حرفه
آموزش مديريت
اهميت مديريت
مديريت و مديران
سطوح مديريت
طبقه بندي سطوح مديريت:
مديريت از نظر فعالیت سازمانی
مديريت موفق و مؤثر
انواع رهيافت‌هاي كارآفريني
رهيافت محتوايي ( صفات مشخصه)
رهيافت فراگردي ( رفتاري )
روش‌هاي تحقيق در مديريت
طبقه بندي روش‌هاي تحقيق در مديريت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 80 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
مقدمه
امنیت پایگاه داده و اطلاعات (Data Security) چیست؟
امنیت اطلاعات تهدیدی بزرگ برای سازمانها
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
مزایای سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات
مدیریت خطرات امنیتی
انواع حملات هکر‌ها
انگيزه‌های حمله هکرها:
مقابله با نفوذ از طریق مودم‌ها:
آخرین نکات در مورد مقابله با حملات هکر‌ها:
ديوارآتش
عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم
خطرها، حملات و ملزومات امنیتی
مطابق درخت فوق، حملات امنیتی به دو دسته ی فعال و غیرفعال تقسیم می گردند.
هفت مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم
ابعاد مختلف امنيت
زواياي مختلف تحقيق در زمينة امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اخلاق پزشکی
مقدمه ( اهميت موضوع )
تعهد حرفه اي
تعهد واهليت
تاريخچه
اخلاق كاربردي
اخلاق زیستی
تعاریف اخلاق پزشکی
اخلاق نوين پزشكی
چهار گانه عبارتند از:
معيارهاي احترام به خود مختاري بيمار
مهمترین مباحث در اخلاق پزشکی نوين
رضایت
حقیقت گویی و راز داری
اتانازی شَ
اخلاق در پژوهش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار
کیفیت نرم افزار
تعریف کیفیت نرم افزار
ابعاد کیفیت نرم افزار
اندازه گیری
نقش معیارهای سنجش
معیارهای فرآیند
معیارهای سنجش پروژه
نرمال سازی معیارها
ارزش تابعی
نرمال سازی ارزش تابعی
فاکتورهای کیفیت ایزو
فرآیند جمع آوری معیارهای نرم افزار


تصویر محیط برنامهپاورپوینت معماری سرویس گرا

پاورپوینت معماری سرویس گرا

پاورپوینت معماری سرویس گرا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری سرویس گرا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معماری سرویس گرا
تعریف سرویس
سلسله مراتب مفاهيم و عناصر مرتبط با سرويس
رابطه بین سرویس با شیء و مولفه
تعریف سرویس وب (Web Service)
نمونه وب سرویس های موجود
معماری سرویس گرا
عناصر تشکيل دهنده معماري سرويس گرا
تاثیر استفاده از معماری سرویس گرا در تسهيل اتصال بين سيستم هاي اطلاعاتي
تفاوت مدل فرایندی با مدل سرویس گرا
ضرورت و کاربرد
معماری سرویس گرا
اهداف اصلی معماری سرویس گرا
وضعیت تجاری بازار
معماری سرویس گرا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 175 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم الگوی سازمانی فناوری و ارتباطات
وضعیت موجود کشور در فاوا
چارچوبها و استانداردهای مورد استفاده برای تعالی سازمانی فاوا
چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا
استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
استاندارد مدیریت پروژه (Prince2)
مفاهیم محوری تعالی سازمانی
ارج گزاري بر سرمايه هاي انساني
معیار های تعالی سازمانی
سرمايه هاي انساني
محصولات و خدمات
نتايج كليدي عملكرد
حاکمیت فناوری اطلاعات چیست
نگرانی های اصلی کمیته راهبردی فاوا
اهداف فاوا بر اساس استاندارد حاکمیت فاوا
ویژگی های معماري
معماری سرویس گرا
چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات
مدیریت پروژه
پیشنهاد مدل تعالی فاوا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در68 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 
فهرست

 

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اصول مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اصول مدیریت
مقدمه
تعريف مديريت
پنج نكته‌ي اساسي زيربناي مفاهيم كلي مديريت
فراگرد شكل گيري و رشد واحدهاي سازماني
مديريت به منزله‌ي علم، هنر، و حرفه
ويژگي‌هاي هر حرفه
آموزش مديريت
اهميت مديريت
مديريت و مديران
سطوح مديريت
طبقه بندي سطوح مديريت:
مديريت از نظر فعالیت سازمانی
مديريت موفق و مؤثر
انواع رهيافت‌هاي كارآفريني
رهيافت محتوايي ( صفات مشخصه)
رهيافت فراگردي ( رفتاري )
روش‌هاي تحقيق در مديريت
طبقه بندي روش‌هاي تحقيق در مديريت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 80 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
مقدمه
امنیت پایگاه داده و اطلاعات (Data Security) چیست؟
امنیت اطلاعات تهدیدی بزرگ برای سازمانها
مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات
مزایای سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات
مدیریت خطرات امنیتی
انواع حملات هکر‌ها
انگيزه‌های حمله هکرها:
مقابله با نفوذ از طریق مودم‌ها:
آخرین نکات در مورد مقابله با حملات هکر‌ها:
ديوارآتش
عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم
خطرها، حملات و ملزومات امنیتی
مطابق درخت فوق، حملات امنیتی به دو دسته ی فعال و غیرفعال تقسیم می گردند.
هفت مشکل امنیتی مهم شبکه های بی سیم
ابعاد مختلف امنيت
زواياي مختلف تحقيق در زمينة امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اخلاق پزشکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مفاهیم اخلاق پزشکی
مقدمه ( اهميت موضوع )
تعهد حرفه اي
تعهد واهليت
تاريخچه
اخلاق كاربردي
اخلاق زیستی
تعاریف اخلاق پزشکی
اخلاق نوين پزشكی
چهار گانه عبارتند از:
معيارهاي احترام به خود مختاري بيمار
مهمترین مباحث در اخلاق پزشکی نوين
رضایت
حقیقت گویی و راز داری
اتانازی شَ
اخلاق در پژوهش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معیارهای سنجش در مهندسی نرم افزار
کیفیت نرم افزار
تعریف کیفیت نرم افزار
ابعاد کیفیت نرم افزار
اندازه گیری
نقش معیارهای سنجش
معیارهای فرآیند
معیارهای سنجش پروژه
نرمال سازی معیارها
ارزش تابعی
نرمال سازی ارزش تابعی
فاکتورهای کیفیت ایزو
فرآیند جمع آوری معیارهای نرم افزار


تصویر محیط برنامهپاورپوینت معماری سرویس گرا

پاورپوینت معماری سرویس گرا

پاورپوینت معماری سرویس گرا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری سرویس گرا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معماری سرویس گرا
تعریف سرویس
سلسله مراتب مفاهيم و عناصر مرتبط با سرويس
رابطه بین سرویس با شیء و مولفه
تعریف سرویس وب (Web Service)
نمونه وب سرویس های موجود
معماری سرویس گرا
عناصر تشکيل دهنده معماري سرويس گرا
تاثیر استفاده از معماری سرویس گرا در تسهيل اتصال بين سيستم هاي اطلاعاتي
تفاوت مدل فرایندی با مدل سرویس گرا
ضرورت و کاربرد
معماری سرویس گرا
اهداف اصلی معماری سرویس گرا
وضعیت تجاری بازار
معماری سرویس گرا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معماری مسجد رحیم خان اصفهان

پاورپوینت معماری مسجد رحیم خان اصفهان

پاورپوینت معماری مسجد رحیم خان اصفهان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری مسجد رحیم خان اصفهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معماری مسجد رحیم خان اصفهان
موقعیت و اقلیم استان
مشخصات اقلیمی اصفهان
باد غالب اصفهان
تاریخچه مسجد
مسیر دسترسی
شبستان اصلی در سمت قبله متشکل از سه قسمت است .
اجرای قوس به روش رومی :
مصالح استفاده شده
رطوبت صعودی
نمونه هایی از روش نادرست مرمت کاشی ها در مسجد رحیم خان
آسیب های انسانی
ناودان ها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معماری کتابخانه اسکندریه مصر

پاورپوینت معماری کتابخانه اسکندریه مصر

پاورپوینت معماری کتابخانه اسکندریه مصر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری کتابخانه اسکندریه مصر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معماری کتابخانه اسکندریه مصر
کتابخانه اسکندریه مصر
مقدمه
کتابخانه جدید اسکندریه
معماری وطراحی کتابخانه
ساختمان های کتابخانه
کتابخانه مواد سمعی و بصری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معماری امپراطوری بیزانس روم شرقی

پاورپوینت معماری امپراطوری بیزانس روم شرقی

پاورپوینت معماری امپراطوری بیزانس روم شرقی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری امپراطوری بیزانس روم شرقی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معماری امپراطوری بیزانس روم شرقی
امپراطوری بیزانس
پیشینه تاریخی
معماری
پلان باسیلیکایی
نمونه ای از معماری دوره بیزانس
قصر بزرگ بیزانس

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معرفی نرم افزار لینگو

پاورپوینت معرفی نرم افزار لینگو

پاورپوینت معرفی نرم افزار لینگو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی نرم افزار لینگو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 79 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی نرم افزار لینگو
بخش اول : معرفی نرم افزار
بخش دوم : آغاز کار با لینگو
بخش سوم : حل مسائل

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت معرفی مفیدترین نرم افزارهای کامپیوتری

پاورپوینت معرفی مفیدترین نرم افزارهای کامپیوتری

پاورپوینت معرفی مفیدترین نرم افزارهای کامپیوتری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی مفیدترین نرم افزارهای کامپیوتری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی مفیدترین نرم افزارهای کامپیوتری
فایل های PDF
آنتی ویروس
مرور گر اینترنت
مدیریت دانلود
گفتگوی اینترنتی
موبایل
نرم افزارهای گرافیکی
تبدیل کننده ی فرمت
حفاظت از حریم شخصی
اداره ی اسناد
نرم افزار چند رسانه ای

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی معماری روم

پاورپوینت معرفی معماری روم

پاورپوینت معرفی معماری روم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی معماری روم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی معماری روم
معماری روم
پر شماری گونه های معماری
گستردگی حجمی بنا
فنون اولیه ساختمان
معماري روم باستان
بناهای تاریخی ایتالیا
موزه هنری پلازو دلی
کلیسای سانتا کروچه
نمایی دیگر از میدان سن پیترو در واتیکان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معرفی ماشین های وایرکات

پاورپوینت معرفی ماشین های وایرکات

پاورپوینت معرفی ماشین های وایرکات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی ماشین های وایرکات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 73 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی ماشین های وایرکات
آشنایی با عملیات wire cutting
انواع ماشین وایرکات
ماشین های وایرکات ساده
ماشین های Wire cut edm
آشنایی مقدماتی
تعریف فرآیند ماشینکاری وایرکات
کاربرد های وایرکات
اجزاء ماشین
شرح عملکرد ماشین وایرکات
بررسی تاثیر پارامتر های دستگاه بر محصولات
مشکلات این نوع ماشین کاری
بهینه سازی پارامترهای دستگاه
پیشرفت های وایرکات
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی کامپیوترهای قابل پوشیدن

پاورپوینت معرفی کامپیوترهای قابل پوشیدن

پاورپوینت معرفی کامپیوترهای قابل پوشیدن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی کامپیوترهای قابل پوشیدن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 82 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی کامپیوترهای قابل پوشیدن
تاریخچه
معرفی
کاربردها
سخت افزار، نرم افزار و تکنولوژی های لازم
تولید توان از انسان
آگاهی از شرایط زمینه
معماری های مختلف برای آگاهی از شرایط زمینه
بازی پترول و مدل کردن زمینه با HMM
نتیجه گیری


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت معرفی شهر تاریخی اصفهان

پاورپوینت معرفی شهر تاریخی اصفهان

پاورپوینت معرفی شهر تاریخی اصفهان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی شهر تاریخی اصفهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی شهر تاریخی اصفهان
معرفی اجمالی اصفهان
موقعیت جغرافیایی
بعضی از آثار باستانی
معرفی مسجد امام میدان نقش جهان
پل شهرستان یا پل جی
مسجد جامع اصفهان
پُل مارنان
پل بابا رکن الدین یا پل خواجو
صنعت و اقتصاد اصفهان
ترابری اصفهان
غذاهای سنتی
تصاویری از آثار باستانی
نمایش فیلم قسمت اول
نمایش فیلم قسمت دوم

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی ساختار مديريت پروژه OPM3

پاورپوینت معرفی ساختار مديريت پروژه OPM3

پاورپوینت معرفی ساختار مديريت پروژه OPM3

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی ساختار مديريت پروژه OPM3 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی ساختار مديريت پروژه OPM3
برنامه سمينار
شماي كلي OPM3 و فرآيند توسعه آن
استاندارد OPM3
دسته بندي راهكارهاي برتر و مهارتها
گامهاي OPM3 (محتواي اجرايي مدل)
خلاصه
پرسش و پاسخ

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی انواع سیستم های تمام هوایی

پاورپوینت معرفی انواع سیستم های تمام هوایی

پاورپوینت معرفی انواع سیستم های تمام هوایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی انواع سیستم های تمام هوایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی انواع سیستم های تمام هوایی
انواع سیستم های تهویه مطبوع
انواع سیستم های تمام هوا
معرفي سیستم های تمام هوايي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی اجمالی مدیریت دانش

پاورپوینت معرفی اجمالی مدیریت دانش

پاورپوینت معرفی اجمالی مدیریت دانش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی اجمالی مدیریت دانش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معرفی اجمالی مدیریت دانش
مفاهیم
مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش
تجربه ها
آغاز مدیریت دانش
آشنايي كلي با مديريت دانش
مدیریت دانش، مدیریت سرمایه های پنهان شما
چند نكته در مديريت دانش
فرایندهای مدیریت دانش
کسب دانش
به کار گیری و توسعه دانش

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معادلات پرواز

پاورپوینت معادلات پرواز

پاورپوینت معادلات پرواز

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معادلات پرواز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 68 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معادلات پرواز
عملكرد
ضریب پسا
نسبت منظری بال
معادلات حركت
نيروي رانش لازم براي پرواز بدون شتاب
نيروي رانش لازم براي پرواز بدون شتاب
نيروي رانش موجود برای موتورهاي ملخي وجت
نيروي جلوبرندگي موجود و سرعت ماكزيمم
توان لازم براي پرواز افقي و بدون شتاب
روابط آئروديناميكي
روابط آئروديناميكيحداكثر مقدار
توان موجود و حداکثرسرعت
تاثير ارتفاع روي توان لازم و توان موجود

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان

پاورپوینت مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان

پاورپوینت مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان
چرا تمایل به شرکت در ورزش زودتر شده است
چرا کودکان در ورزش شرکت می کنند
نطریه انگیزش شایستگی هارتر
مناقشات شرکت کودکان در ورزش:
سن شروع ورزش
پاسخ کودکان به تمرینات قدرتی
ورزش کودکان در گرما
اسیب ناشی از استفاده بیش از حد:
واکنش نوجوانان به تمرینات استقامتی
کاهش فشار رقابتی:
مربیگری کودکان
دلایل اموزش مربیان با امادگی رسمی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی

پاورپوینت مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی

پاورپوینت مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 271 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی
کليات
مطالعه و طراحي فرآيند
استقرار ماشين آلات
طراحي خط مونتاژ و انبار
طراحي استقرار بخش هاي توليدي
حمل و نقل
تکنينکهاي طراحي استقرار
الگوريتم هاي کامپيوتري طراحي استقرار
جايابي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه فناوری نانو

پاورپوینت مطالعه فناوری نانو

پاورپوینت مطالعه فناوری نانو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه فناوری نانو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه فناوری نانو
تصور از نانو
قابليت مديريت تحقيقات
تفاوتهاي ديد تجاري و تحقيقاتي
انواع کاربران تکنولوژي جديد
چالش هاي بازاريابي در نوآوري
صنعتي سازي فناوري نانو در تايوان
برنامه “گشايش آزمايشگاه
سازوکارهاي تجاري سازي در چند خوشه فناوري برتر
بررسي مورد استراليا
قطب‌بندي تحقيقات در دانشگاه‌ها
چاپ مقالات:
مقايسه استراليا با ديگر كشورها
صنايع اصلي
شركت‌هاي استراليائي
دانش فني ايجاد شده در دانشگاه ها و موسسات
شركت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه شبکه های ادهاک

پاورپوینت مطالعه شبکه های ادهاک

پاورپوینت مطالعه شبکه های ادهاک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه شبکه های ادهاک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه شبکه های ادهاک
مقدمه
هدف از انجام پروژه
شبکه هاي بيسيم
شبكه‌هاي با زير ساخت
خصوصيات شبكه‌هاي با زيرساخت
انواع شبکه با زير ساخت
شبكه‌هاي بدون زير ساخت
خصوصيات شبکه هاي بدون زير ساخت
شبكه‌هاي ادهاك سيار
انواع شبكه‌هاي ادهاك سيار
مسيريابي درشبکه هاي ادهاک
معيارهاي تعيين مسير بهينه
مسيريابي هوشمند در شبکه هاي ادهاک
خصوصيات عامل هاي متحرک هوشمند
الگوريتم کلوني مورچه ها در مسير يابي
سه روش امنيتي در شبکه‌هاي ادهاک
انواع حملات بر روي شبکه هاي ادهاک


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه روش درمان اعتیاد

پاورپوینت مطالعه روش درمان اعتیاد

پاورپوینت مطالعه روش درمان اعتیاد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه روش درمان اعتیاد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه روش درمان اعتیاد
رویکرد بالینی به درمان اعتیاد
ریسک فاتورهای اعتیاد
ژنتیک و اعتیاد
نوروترانسمیترها و هورمونها در اعتیاد
درمانهای طبیعی برای درمان سوء مصرف مواد
آنجلیکا (سنبل خطایی) کره ای
هيچ داروي گياهي براي ترك اعتياد وجود ندارد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی

پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی

پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مصالح جدید ساختمانی
بتن انتقال دهنده نور
بتن جلا يافته
ساگا گلس، پوشش رنگي کنترل نور
بتن سبک هوادار
آجر مهندسي سبز
ساخت بتون ويژه با قابليت‌هاي مهندسي هسته‌اي
ضد آب کردن بتن با فناوري کريستالي
استفاده از آسفالت به عنوان منبع انرژي
كانكس تاشونده سيار
اجراي طرح بتن هوشمندگرمازا دانشگاه آزاد قزوين

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معادلات پرواز

پاورپوینت معادلات پرواز

پاورپوینت معادلات پرواز

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معادلات پرواز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 68 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
معادلات پرواز
عملكرد
ضریب پسا
نسبت منظری بال
معادلات حركت
نيروي رانش لازم براي پرواز بدون شتاب
نيروي رانش لازم براي پرواز بدون شتاب
نيروي رانش موجود برای موتورهاي ملخي وجت
نيروي جلوبرندگي موجود و سرعت ماكزيمم
توان لازم براي پرواز افقي و بدون شتاب
روابط آئروديناميكي
روابط آئروديناميكيحداكثر مقدار
توان موجود و حداکثرسرعت
تاثير ارتفاع روي توان لازم و توان موجود

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان

پاورپوینت مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان

پاورپوینت مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه ورزش در کودکان و نوجوانان
چرا تمایل به شرکت در ورزش زودتر شده است
چرا کودکان در ورزش شرکت می کنند
نطریه انگیزش شایستگی هارتر
مناقشات شرکت کودکان در ورزش:
سن شروع ورزش
پاسخ کودکان به تمرینات قدرتی
ورزش کودکان در گرما
اسیب ناشی از استفاده بیش از حد:
واکنش نوجوانان به تمرینات استقامتی
کاهش فشار رقابتی:
مربیگری کودکان
دلایل اموزش مربیان با امادگی رسمی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی

پاورپوینت مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی

پاورپوینت مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 271 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه و طراحی واحدهای صنعتی
کليات
مطالعه و طراحي فرآيند
استقرار ماشين آلات
طراحي خط مونتاژ و انبار
طراحي استقرار بخش هاي توليدي
حمل و نقل
تکنينکهاي طراحي استقرار
الگوريتم هاي کامپيوتري طراحي استقرار
جايابي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه فناوری نانو

پاورپوینت مطالعه فناوری نانو

پاورپوینت مطالعه فناوری نانو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه فناوری نانو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه فناوری نانو
تصور از نانو
قابليت مديريت تحقيقات
تفاوتهاي ديد تجاري و تحقيقاتي
انواع کاربران تکنولوژي جديد
چالش هاي بازاريابي در نوآوري
صنعتي سازي فناوري نانو در تايوان
برنامه “گشايش آزمايشگاه
سازوکارهاي تجاري سازي در چند خوشه فناوري برتر
بررسي مورد استراليا
قطب‌بندي تحقيقات در دانشگاه‌ها
چاپ مقالات:
مقايسه استراليا با ديگر كشورها
صنايع اصلي
شركت‌هاي استراليائي
دانش فني ايجاد شده در دانشگاه ها و موسسات
شركت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه شبکه های ادهاک

پاورپوینت مطالعه شبکه های ادهاک

پاورپوینت مطالعه شبکه های ادهاک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه شبکه های ادهاک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مطالعه شبکه های ادهاک
مقدمه
هدف از انجام پروژه
شبکه هاي بيسيم
شبكه‌هاي با زير ساخت
خصوصيات شبكه‌هاي با زيرساخت
انواع شبکه با زير ساخت
شبكه‌هاي بدون زير ساخت
خصوصيات شبکه هاي بدون زير ساخت
شبكه‌هاي ادهاك سيار
انواع شبكه‌هاي ادهاك سيار
مسيريابي درشبکه هاي ادهاک
معيارهاي تعيين مسير بهينه
مسيريابي هوشمند در شبکه هاي ادهاک
خصوصيات عامل هاي متحرک هوشمند
الگوريتم کلوني مورچه ها در مسير يابي
سه روش امنيتي در شبکه‌هاي ادهاک
انواع حملات بر روي شبکه هاي ادهاک


تصویر محیط برنامهپاورپوینت درباره دستگاه تناسلی مرد male genital system

پاورپوینت درباره دستگاه تناسلی مرد male genital system

پاورپوینت درباره دستگاه تناسلی مرد male genital system

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 9 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

دستگاه تناسلی مرد male genital system

اين دستگاه شامل چند قسمت است: بيضه٬ مجاري ناقل اسپرم (لوله راست ٬ شبكه بيضه ٬ مجاري وابران ٬ اپيديديم ٬ مجراي دفران) كيسه مني و آلت تناسلي ٬ غده پروستات و غده كوپر.

بيضه Testis:

بيضه يا غده جنسي مردانه ترشح هورمونهاي مردانه و توليد سلولهاي جنسي مردانه (اسپرم) را به عهده دارد كه اين عمل را اسپرماتوژنز مي نامند. اين عمل نيازمند ويتامين E درجه حرارتي كمتر از داخل بدن و هورمون محركه اسپرماتوژنز (FSH) است. 

حاصل تراوش بيضه ٬ مجاري ناقل اسپرم و غدد ضميمه آن مايعي به نام بذر Semen (بذر) است.

ساختمان بيضه:

اطراف بيضه را پوستي همراه با عضله صاف احاطه كرده است. در زير اين پوست بافت همبندي با رشته هاي كلاژن به نام سفيد پرده (آلبوژينه) قرار دارد كه زوائد آن بيضه را به بخشهاي كوچكي به نام لبول تقسيم مي كند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

بيضه Testis

ساختمان بيضه

آلت تناسلي Penis


پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی

پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی

پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مصالح جدید ساختمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مصالح جدید ساختمانی
بتن انتقال دهنده نور
بتن جلا يافته
ساگا گلس، پوشش رنگي کنترل نور
بتن سبک هوادار
آجر مهندسي سبز
ساخت بتون ويژه با قابليت‌هاي مهندسي هسته‌اي
ضد آب کردن بتن با فناوري کريستالي
استفاده از آسفالت به عنوان منبع انرژي
كانكس تاشونده سيار
اجراي طرح بتن هوشمندگرمازا دانشگاه آزاد قزوين

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها

پاورپوینت مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها

پاورپوینت مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


 


فهرست
مساله کوتاه ترین مسیربین تمامی زوج راس ها
تعریف مساله
فرض مساله
تبدیل شبکه به شبکه ای با طولهای غیرمنفی
زمان اجرای الگوریتم
شرایط بهینگی کوتاه ترین مسیر بین زوج راس ها
اثبات شرایط بهینگی
الگوریتم
اثبات درستی الگوریتم
الگوریتم فلوید وارشال
شناسایی دورهای منفی
شناسایی دورهای منفی در فلوید وارشال
مقایسه دو روش

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مسائل با ارضاء محدوديت

پاورپوینت مسائل با ارضاء محدوديت

پاورپوینت مسائل با ارضاء محدوديت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مسائل با ارضاء محدوديت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مسائل با ارضاء محدوديت
ارضاي محدوديت (CSP) چيست؟
تعريف پارامترها در 8 وزير:
چند اصطلاح
آزمون هدف
گراف محدوديت
جستجوي عقبگرد براي CSP
انتشار اطلاعات مابين محدوديت ها
جستجوي عمقي
انتشار محدوديت
راه‌حل دو مرحله‌اي براي مسئله 8 وزير با استفاده از کمترين برخورد

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مزایای بازنشستگی

پاورپوینت مزایای بازنشستگی

پاورپوینت مزایای بازنشستگی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مزایای بازنشستگی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 66 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 فهرست
مزایای بازنشستگی
تاريخچه
تعاريف هندريكسن
تعاريف بلكويي وشباهنگ
تعاريف طبق استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27:
مشمولين استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27:
انواع طرح هاي مزایای بازنشستگي:
طرحهاي با يك يا چند كارفرما
پيچيدگي هاي سپرده گذاري
صورتهاي‌ مالي‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌
ترازنامه‌ طرح‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ بايد حداقل‌ حاوي‌ اقلام‌ اصلي‌ زير باشد
سایر موارد افشاء:
بولتن تحقیقات حسابداری شماره 47
استاندارد شماره 36 هیئت اصول حسابداری مالی
نتایج اقتصادی
حسابداری بیمه ای
درشرکت های بیمه تمامی بیمه های صادره به دو گروه تقسیم می شوند
ذخیره حق بیمه برای بیمه های بیش از یک سال
در حسابداری بیمه موارد زیر افشا میگردد
ذخیره فنی و فنی تکمیلی برای بیمه اتکائی

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مروري بر بخش نامه ها و آيين نامه ها

پاورپوینت مروري بر بخش نامه ها و آيين نامه ها

پاورپوینت مروري بر بخش نامه ها و آيين نامه ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مروري بر بخش نامه ها و آيين نامه ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

فهرست
مروري بر بخش نامه ها و آيين نامه ها
بخشنامه مربوط به وقفه ، انصراف،ثبت نام باتاخير
آيين نامه تشويق دانشجويان ممتاز
درس آشنايي با مباني دفاع مقدس
ضوابط ثبت نام مشمولان وظيفه عمومي در سال تحصيلي 92-91
پرداخت حق الزحمه درس پروژه پاياني دوره هاي كارداني و كارشناسي
بررسی تعدادي از دروس
تعدادي از مواد اصلاح شده آئين نامه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مروری بر مفهوم رقابت و مزيت رقابتي

پاورپوینت مروری بر مفهوم رقابت و مزيت رقابتي

پاورپوینت مروری بر مفهوم رقابت و مزيت رقابتي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مروری بر مفهوم رقابت و مزيت رقابتي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مروری بر مفهوم رقابت و مزيت رقابتي
مسئله اساسي فراروی مديران ارشد
دو نوع نگرش به مفهوم رقابت
تعريف مزيت رقابتي
مفهوم رقابت در نگرش كلاسيک اقتصاد
مفهوم رقابت از منظر نگرش نئوكلاسيك اقتصاد
رقابت و مزيت رقابتي از منظر اقتصاد سازمان صنعتي
مدل پنج نيروي رقابتي پورتر
رقابت و مزيت رقابتي از منظر اقتصاد اتريشي و نگرش شومپتري

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مروری بر مشکلات امنیتی نرم افزارها

پاورپوینت مروری بر مشکلات امنیتی نرم افزارها

پاورپوینت مروری بر مشکلات امنیتی نرم افزارها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مروری بر مشکلات امنیتی نرم افزارها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مروری بر مشکلات امنیتی نرم افزارها
بررسی روش های حمله به نرم افزارها
نرم افزارهای کاربردی
مروری بر حملات سرریز بافر
نرم افزارهای تحت وب
مروری بر حملات رایج (SQLi, XSS, Harvesting, …)
بررسی روش های کشف ضعف های امنیتی
بازبینی کد (Source-code Audit)
Fuzzing & Fault-Injection
Binary Analyzing
بررسی روش های مقابله با حملات
سیستم های محافظتی موجود در سطح سیستم عامل و سخت افزار
سیستم های محافظتی ایجاد شده توسط نرم افزارهای جانبی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مروری بر تئوری بازی ها

پاورپوینت مروری بر تئوری بازی ها

پاورپوینت مروری بر تئوری بازی ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مروری بر تئوری بازی ها  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مروری بر تئوری بازی ها
1)مروری بر تئوری بازیها و بازیهای استفاده شده در مقالات
2)مقایسه پویایی های سیستم با تئوری بازیها و علل ترکیب این متدها
3)بررسی مقالات
4) نمونه کار انجام شده

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مروري بر تجارت الكترونيك

پاورپوینت مروري بر تجارت الكترونيك

پاورپوینت مروري بر تجارت الكترونيك

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مروري بر تجارت الكترونيك مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مروري بر تجارت الكترونيك
منابع براي مطالعه
مروري بر تجارت الكترونيك
مفاهيم و تعاريف تجارت الكترونيك
مدلهاي كسب و كار در تجارت الكترونيك
مزايا و محدوديتهاي تجارت الكترونيك

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مراقبت های بهداشتی اولیه در محیط

پاورپوینت مراقبت های بهداشتی اولیه در محیط

پاورپوینت مراقبت های بهداشتی اولیه در محیط

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراقبت های بهداشتی اولیه در محیط مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مراقبت های بهداشتی اولیه در محیط
مقدمه
خدمات بهداشتي اوليه
عريف بهداشت محيط
كنترل بهداشتي آب آشاميدني
آلودگي آب از نظر منشأ
كنترل و مديريت زباله هاي شهري(مواد زائد جامد)
طبقه بندي مواد زائد جامد:
بررسي هاي لازم در مورد تأثيرات هوا
طبقه بندي آلاينده هاي هوا:
كنترل مراكز بهداشتي و درماني
كنترل مراكز آموزشي و تربيتي:
بهداشت محيط روستا:
وظايف مراكز بهداشتي درماني شهري
وظايف مركز بهداشت شهرستان
نمونه فرمهايي كه بايد توسط بهورز در خانه بهداشت تكميل گردد
اطلاعات مربوط به جمع آوري و دفع فضولات حيواني روستاي
وضعيت تأمين آب آشاميدني روستاي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مراحل مقاله نویسی

پاورپوینت مراحل مقاله نویسی

پاورپوینت مراحل مقاله نویسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراحل مقاله نویسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مراحل مقاله نویسی
اهداف
مقاله نويسي
مراحل مقاله نويسي
آماده سازي مقاله
جمع آوري اطلاعات
سازماندهي مقاله
نوشتن پيش نويس
نوشتن براي ديگران
چک کردن و تجديد نظر
ارائه
مراجع
استفاده از بازخور
چک ليست مقاله نويسي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مراحل ادغام بهداشت روان درPHC

پاورپوینت مراحل ادغام بهداشت روان درPHC

پاورپوینت مراحل ادغام بهداشت روان درPHC

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراحل ادغام بهداشت روان درPHC مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 164 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مراحل ادغام بهداشت روان درPHC
مقدمه
استراتژی
عملکرد برنامه
ویژگیهای فعالیتهای بهداشت روانی
بیماری روانی چیست
درمان پسیکوزها
صرع
تشنجهای هیستریک
کمکهای اولیه در تشنج
نشانه های نوروز
انواع نوروزها
مشکلات رفتاری دوران کودکی
خانه شاد=کودک سالم
اختلال ناخن جویدن وشست مکیدن
اختلال شب ادراری
شایعترین علل لکنت زبان
برنامه های جدید بهداشت روان در کشور
کمکهای اولیه در فوریتهای روان پزشکی
آموزشهای اصلی بهداشت روان عبارتند
وظایف بهورزان،کاردانان ومربیان
شرح وظایف پزشک عمومی مرکزدر برنامه بهداشت روان
ایام ارجاع بیماران عصبی وروانی به مراکز تخصصی
به بهداشت روان بیاندیشیم وآن را همانند بهداشت جسم مهم وجدی بگیریم
چک لیست بازدید از برنامه بهداشت روان

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت نیروی منابع انسانی

پاورپوینت مدیریت نیروی منابع انسانی

پاورپوینت مدیریت نیروی منابع انسانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت نیروی منابع انسانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 132 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت نیروی منابع انسانی
هدف
مديريت رهبري عامل موثر درانتخاب
سبك رهبري
بطور كلي بنچماركينگ بصورت زيرتقسيم بندي مي ش
چهار جزء كليدي براي اجراي مشاركت كاركنان:
دلايل عدم مشاركت كاركنان در سازمانها
مديريت بهبود جامع(TMI)
معماي مديريت:
ارتقاي بهره وري سازماني
نگرشهاي پيرامون
اثربخشي سازماني
عوامل موثر در افزايش بهره وري و عملكرد سازمان :
تكنيك هاي متكي بر
انواع نوآوري از ديدگاه« وست»:
گامهاي استراتژيك ماركتينگ:
اجزاي اصلي سيستم تكنولوژي
نگرشهاي كيفيت
عوامل اصلي نظام مشاركت كاركنان عبارتند از
خصوصيات سازمانهاي جهان تراز به عنوان شاخصه هاي كيفيت
3)نگرش شاخصهاي خروجي
نگرش هاي موجود درمورد مديريت پست مدرن
طبقه بندي ارزشهاي اساسي كار موثر بر گرايشهاي شغلي
وعملكردافراد از ديدگاه ولاك
انواع تعهدات كاري:
فرهنگ سازماني
خصوصيات فرهنگ سازماني عبارتند از
انواع فرهنگ سازماني باتوجه به رابطه بين
) فرهنگ وظيفه گرايي(آتنا3

تصویر محیط برنامهپاور پوینت مديريت موفق و موثر

پاور پوینت مديريت موفق و موثر

پاور پوینت مديريت موفق و موثر

اين فايل حاوي مطالعه پاور پوینت مديريت موفق و موثر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 83 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مديريت موفق و موثر
مقدمه
تعريف مديريت
مديريت و رهبري
برنامه ريزي
سازماندهي
به طورکلي هر ارزشيابي شامل سه مرحله است:
برجسته
ده اشتباه مديران هنگام ارزيابي عملکرد کارکنان
نتايج کارکنان به دو طريق اندازه گيري شده و مورد ارزيابي قرار مي گيرند
تعريف ارزيابي عملكرد:
فرآيند ارزيابي عملكرد :
انعطاف لازم را در اجراي برنامه هاي تحول داشته باشيد
با سه قدم زير تغييرات پايدار پديد آوريد:

تصویر محیط برنامه
ارزيابی توزيع کاربری ها در بافت قديم و جديد شهر زنجان با استفاده از gis

ارزيابی توزيع کاربری ها در بافت قديم و جديد شهر زنجان با استفاده از gis

ارزيابی توزيع کاربری ها در بافت قديم و جديد شهر زنجان با استفاده از gis

اين فايل حاوی مطالعه ارزيابی توزيع کاربری ها در بافت قديم و جديد شهر زنجان با استفاده از gis می باشد که به صورت فرمت Word در 12 صفحه در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل می توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداری و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


چکیده :

1- مقدمه
تمام عوامل طبيعي و ساخته شده به دست انسان در محيط مصنوع ،شهر و حتي خود انسانها ، ،درگير تغيير و تحولاتي پيوسته و آرام در طول تاريخ و حيات زمان خود هستند .سکون اين تغيير و تحولات و رهايي از آن امکان پذير نيست ،زيرا به معناي تصلب ،ثبات و توقف است که منجر به مرگ حيات شهري مي گردد.
تغيير و تحول يک اصل بي بديل و لازمه بقاي زندگي بشر و حيات شهر است که ميزان سرعت و شتاب آن متفاوت بوده ،گاه تغيير زمان و کالبد حرکتي سريع را طي کرده و چهره و ،سيما و پيکر شهر را دگرگون مي سازد گويا همه آن چه متعلق به گذشته بوده از ميان رفته و حياتي نو در جريان است و گاه تغيير در شهر به صورت پيوسته و با تاني زمان را طي مي نمايد و از آن عبور مي کند هر دو مورد اين تحول از خود رد و اثري و ردپايي در زمان و مکان به جاي مي گذارند و بعضا تحولي ژرف در زندگي و حيات شهري ايجاد مي نمايند و يا باعث فرسايش و فرسودگي و يا تحول و احياي فضاهاي شهري مي گردد(حناچي ،1384، ص4).
بنابراين شناخت زمان و مکان به مثابه کليد راه يافتن به عمق تغيير و تحولات حادث شده است و در اين ميان شهر محفلي است که درون آن به قيد کنش ها و واکنش هاي متقابل با دو موجوديتي که ذاتي متفاوت دارند روبروست، آدمي در يک سو و فضاي کالبدي در سوي ديگر.
شهرها طي حيات خود با تغيير و تحولات فراواني روبرو بوده اند ليکن تغيير در جوامع شهري در قرن بيستم ميلادي بسيار سريع تر و محسوس تر بوده است. دگرگوني هاي اقتصادي و اجتماعي که به در قرن بيستم در کشور هاي مختلف دنيا بوقوع پيوست باعث رشد سريع شهر ها و تحولاتي شگرف در شهرنشيني گرديد. فرايند تحولات و دگرگوني هاي جديد شهرنشيني و مسائل و مشکلات ناشي از آن در تمام شهرهاي دنيا بويژه شهرهاي کشورهاي در حال توسعه مصداق داشته است.
در ايران،دگرگوني هاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي از اوائل سده حاضر در همسويي با روند جهاني و در پيروي از کشورهاي توسعه يافته در قالب روند مدرنيزاسيون با بسط ناقص روابط سرمايه داري تحت عنوان سرمايه داري پيراموني ،سبب از هم پاشيدن ساختار اقتصاد و روابط سنتي و توليدي و شکل سکونتگاهها گرديد. شکل گيري روابط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جديد در معناي عام آن سبب گرديد که شهرهاي کشور به عنوان تبلور کالبدي اين دگرگوني ها ،از اين دگرديسي ها بهرمند گردند و به ناچار روابط کالبدي و فضايي جديد را شکل دهند که عملا با گذشته خود در تقابل است(حميدي، 1376،پيشگفتار). نمونه بارز اين تقابل را مي توانيم در بافت هاي جديد و کهن شهرهاي ايران جستجو نمائيم.

2- بيان مساله:
نگرش به بافت هاي قديمي در جريان عملي شهرسازي ايران عمدتا به سالهاي آغازين دهه ي چهل باز مي گردد. رابطه موزون و متناسبي که بين شهر و منطقه در راستاي جذب مازاد منطقه اي در ايران وجود داشت از اين دهه به بعد جاي خود را به مازاد ملي (نفت)داده و گسيختگي خاصي را در روابط شهر و منطقه به جاي گذاشت تحولات حادث شده تحت عنوان مدرنيزاسيون در کالبد شهر هاي ايران تاثير گذار بوده و روابط ارگانيک و منسجمي که تحت عنوان محلات و بافت شهري شکل گرفته بود نيز دچار دگرگوني گرديد.عدم همخواني با تحولات جديد بافت دو گانه اي را به شهرهاي قديمي تحميل نمود :
1- بافت قديم که در بردارنده حيات کهن گذشته و عناصر آن است.
2- بافت جديد که در پاسخگويي به نيازهاي جديد شکل گرفته است.(مشکيني ،1383،ص2)
شهرهاي قديمي غالبا با توجه به اين دو بافت ناهمگون با مشکلات مشابهي روبرو گرديدند که از اهم اين مشکلات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- عدم هماهنگي بافت قديم با بافت جديد :
علي رغم مداخلات آگاهانه و ناآگاهانه اي که از دهه 1300 در بافت هاي قديمي ايران صورت گرفته اما هنوز اين بافت همخواني لازم را حتي با بافت مياني ندارد . عمده مداخلات انجام شده در شبکه مواصلاتي بوده که به صورت مستقيم وارد بافت گرديده اند اما محورهاي درجه دو همچنان براي ورود عناصر جديد بويژه اتومبيل آمادگي لازم را ندارند و اين ناکارامدي يکي از دلايل مهمي است که سبب گرديده برنامه ريزان و مسئولان شهري به الگوي توزيع مناسب کاربري ها در اين بافت ها کم تر توجه نشان دهند.
2- کمبود مراکز خدماتي و کيفيت پايين مجموعه هاي زيستي در بافت قديم:
بافت قديم براي زندگي در يک دوره خاص طراحي شده و با ورود به عصر جديد و ايجاد نيازهاي نو نتوانسته همپا با زمان و مقتضيات آن حرکت نمايد و در نتيجه قسمتي از کارکرد خود را از دست داده و کارکرد جديدي منطبق با نياز ساکنين شهر به دست نياورده است .کمبود فضاهاي گذران و باز و خدماتي ودر کنار آن فرسودگي فضاهاي مسکوني و عدم نوسازي سبب کيفيت پايين زندگي در اين بافت ها گرديده است.
3 - کمبود تاسيسات و تجهيزات زير بنايي:
عمده نيازهاي تاسيساتي جديد نظير آب و فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن در دهه هاي اخير شکل گرفت ورود اين تاسيسات به داخل بافت هاي قديمي به دليل ساختار کالبدي آنها بسيلر دشوار و سخت است.
3- کاربري هاي نامناسب :
با ارئه زمين فراوان در بافت هاي پيرامون جهت ساخت مسکن در طول چند دهه و گسترش کارکردهاي خاص در بافت مرکزي ،ارزش زمين در اين بافت ها به سرعت پايين آمده و مناسب براي استقرار برخي از کاربري هايي گرديده که نيازمند زمين ارزان در اين محدوده مي باشد . تبديل فضاهاي مسکوني به انبار و استقرار واحدهاي آلاينده نظير رنگرزي از جمله اين تغيير کارکردها محسوب مي گردند.اين مساله در حالي صورت پذيرفته که اين بافت ها با کمبود فضاهاي خدماتي و عمومي روبرو مي باشند.
اين مسائل سبب گرديد ،بافت هاي قديمي شهرهاي نتوانند اند متناسب با نيازهاي روز شکل يابند و متعاقبا الگوي مناسبي از توزيع کاربري ها نيز در آنها وجود ندارد .


و .................    .
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی سازمان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی سازمان

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت منابع انسانی سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت منابع انسانی سازمان
شناسایی اهداف کلیدی SHRM
فهم رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و استراتژی سازمان
تفاوت قائل شدن بین رویکردهای مختلف به استراتژی سازمانی و SHRM
شناسایی موانع دخالت کارکردهای منابع انسانی در تصمیم گیری استراتژیک

تصوی محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیـریت منابع انسانی پیشرفته
ماهیت مدیریت منابع انسانی
مدل های مدیریت منابع انسانی
مدیریت تأمین منابع انسانی
مدیریت بکارگیری منابع انسانی
آموزش و توسعه منابع انسانی
توانمند سازی منابع انسانی
مدیریت عملکرد و ارزیابی کارکنان
مدیریت دستمزد و جبران خدمات
مدیریت حفظ و نگهداری منابع انسانی
مدیریت فرهنگ سازمانی
سازمان های یادگیرنده
مدیریت دانش
مدیریت منابع انسانی بین المللی
استراتژی های منابع انسانی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مديريت مالي 2

پاورپوینت مديريت مالي 2

پاورپوینت مديريت مالي 2

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت مالي 2 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 119 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مديريت مالي 2
مدیریت دارائی های جاری
تامين مالي كوتاه مدت
مديريت سرمايه در گردش
بازارهاي پول و سرمايه
تامين مالي ميان مدت و بلند مدت


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مديريت مالي 1

پاورپوینت مديريت مالي 1

پاورپوینت مديريت مالي 1

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت مالي 1 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در293 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مديريت مالي 1
کليات
ارزش زمانی پول
قيمت اوراق بهادار
مخاطره و بازده
هزينه سرمايه
بودجه بندي سرمايه اي


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت کیفیت و ISO 9001

پاورپوینت مدیریت کیفیت و ISO 9001

پاورپوینت مدیریت کیفیت و ISO 9001

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت کیفیت و ISO 9001 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 62 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 چکیده :

 

فهرست
مدیریت کیفیت و ISO 9001
کيفيت،
نگرش بر اساس مصرف (مشتري گرا)
كتيبه پادشاه بابل ”هموراپي“ 1700 سال قبل از ميلاد
و ........ 


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت فناوری اطلاعات

پاورپوینت مدیریت فناوری اطلاعات

پاورپوینت مدیریت فناوری اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت فناوری اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 149 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت فناوری اطلاعات
فناوري اطلاعات چیست؟
ابعاد و ويژگيهاي فناوري اطلاعات
EServices
تجارت الكترونيك و امضاء ديجيتال
دولت الكترونيك
كاربردهاي فناوري اطلاعات در دنياي كنوني
سيستمهاي يكپارچه
ERP

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی

پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی

پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت بهره وری نیروی انسانی
تعريف بهره وري
نقش بهره وری در مکاتب مدیریت
انتقادات وارده بر نظریه مدیریت علمی:
بهره وری در مکتب سیستمی
بهره وری مسیر راهنمای نظریه های مدیریت
تاریخچه مختصر بهره وري در ايران :
تعریف مدیریت پیتردراکر
عوامل موثر بر بهره وری
نقش انسان در بهره وری فردی، سازمانی و اجتماعی
رویکرد (مکتب ) های بهره وری
بهره وری در رویکرد توسعه ملی ایران
مرحله اول چرخه : اندازه گیری بهره وری
تحلیل و ارزیابی شاخص های محاسبه شده بهره وری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت سازمانی

پاورپوینت مدیریت سازمانی

پاورپوینت مدیریت سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت سازمانی
مشارکت
مدیریت مشارکتی
نظام پیشنهادها
خلاقیت
مدل انتقال خلاقیت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 168 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت ریسک پروژه
تعریف
حیطه مدیریت ریسک
روشهای مختلف ارزیابی ریسک
مراحل مديريت ريسك
طبقه بندی ریسکها
چرخه مدیریت ریسک پروژه
طبقه بندي نوع ريسك
برگه اطلاعات ريسك
موضوعات مورد بحث در برنامه ریزی ریسک پروژه
در شناسایی ریسکOutputs
دربرنامه ریزی برای پاسخ به ریسک Inputs
ریسکهای مدیریت ریسک
توصیف ریسک
خلاصه“

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
تعریف رفتار سازمانی
تعاریف
مطالعه رفتار سازمانی
اهداف اصلی مطالعه رفتار سازمانی
اجزای مهارت انسانی
مکتب مدیریت علمی
نتیجه ی نهایی مطالعات هاثورن
اهداف رفتار سازماني
مدل های مطالعه رفتار در سازمان
چارچوب رفتار سازماني
فرضیات اساسی رفتار سازمانی
بهبود کیفیت
توسعه رفتار های اخلاقی

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها

پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها

پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 100 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت دانش موجود در سازمان ها
كليات تاريخچه
مفهوم دانش
اطلاعات
چند معيار مهم براي تبديل داده ها به اطلاعات
فرآيند فرآوري دانش
اقدامات مرور بعد از عمليات
همگرايي كالا و خدمات
مزيت رقابتي پايدار
اقتصاد سياسي بازارهاي دانش
قراردادهاي رواني
كاستي هاي بازار دانش
سه عامل مهم، زمينه ساز نا بساماني بازار دانش در سازمان هستند كه عبارتند
آسيب شناسي بازار دانش
ايجاد بازارهاي دانش كارساز
عوامل مشترك
اصول اوليه ( كد ) رمز گذاري دانش
سرهم كردن (مونتاژ) نقشه‌هاي دانش
فناوري و طراحي نقشه دانش
ساختمند نمودن دانش
جذب دانش نامشهود
رمزگذاري دانش در سامانه‌ها
مطالعه موردي، ساختار مديريت دانش موسالتو
آب سردكن‌ها و اتاق‌هاي گفت و گو
نمايشگاه‌هاي دانش و عرصه‌هاي آزاد مبادلات
نحوه انتقال دانش
ايجاد اعتماد و وجوه مشترك
انتقال دانش
سرعت و قوام

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت دانش سازمانی

پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی

پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 84 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت دانش سازمانی
مقدمه
باز تعریف دانش
مديريت استراتژيک دانش
برنامه ريزي استراتژيک مديريت دانش
استراتژی های اصلی مدیریت دانش
استراتژي كدگذاري
روشها و متدولوژی های برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش
مرحله دوم متدولوژی:انتخاب ناحيه دانش بر
آناليزفرآيندهاي خلق و انتشار دانش
اولويت دهي به فرآيندها
اجرای مرحله پنجم متدولوژي در سازمان مورد مطالعه آنالیز استراتژیهای HRMو IT
متدولوژی :تدوين استراتژي نهايي مديريت دانش
مهمترین چالشهای سازمانها در تدوین استراتژی مدیریت دانش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت تعارض سازمانی
تعریف تعارض
ماهیت تعارض
فرایند تعارض
سطوح تعارض
علل تعارض
جنبه های مختلف تعارض
مدیریت تعارض

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ

پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ

پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 73 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت پروژه های بزرگ
تحول
ابر پروژه ها
ضرورت استفاده از استانداردها در مدیریت پروژه ها
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مطالعه موردی – پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 فهرست
مديريت بحران و پدافند غيرعامل
اهداف اصلي پدافند غير عامل
قابليت هاي پدافند غير عامل
اصول پدافند غيرعامل درطرح هاي حساس و حياتي
بحران
بحرانهاي تكنولوژيك
بحرانهاي سياسي
مشخصات و نتايج بحرانهاي سياسي
مديريت بحران
سند مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی در حوادث جنگی نامتعارف
برنامه ریزی براساس سناریوهای تهاجم
راهبردهای پدافند غیرعامل کشور
انواع زیرساخت ها ومنابع کلیدی کشور
عملیاتی نمودن چارچوب وفرآیند مدیریت تهدیدات زیرساخت ها
مزاياي پيش بینی
اولين گام در تنظيم برنامه آمادگي مديريت بحران
مکانيابي نيروگاهها ازلحاظ ملاحظات پدافند غیر عامل
كاهش اثرات مخرب
اطلاعات مورد نياز از پهنه مناطق بحران زده
تهيه تصوير نقشه هاي مختلف

تصویرر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت اندازه گیری عملکرد
چرایی مدیریت اندازه گیری عملکرد
شرکت ها برای کسب موفقیت
چیستی ارزيابي عملكرد
مديريت عملكرد
الزامات مدیریت و سنجش عملکرد
گستره وسیع روش هاي ارزيابي عملكرد
نام مدل,چارچوب, زمان معرفی
ارزيابي كنندگان عملكرد
ای وی ا را چگونه می توان بهبود داد
هزینه سنجی مبتنی بر فعالیت
پرسشنامه اندازه گیری عملکرد
اس پی سی:زنجیره سود-خدمت
نظام اندازه عملکرد یکپارچه
چارچوب اندازه گیری عملکرد مجتمع شده
مدل ارتباط سود-اقدام
نظام الگوگیری رشد,توسعه و عملکرد
چارچوب بازترکیب شده ظرفیت بلااستفاده
منابع و مراجع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 107 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت استراتژی در سازمان
مقدمه
تجزيه و تحليل موردي در سياست‏هاي بازرگاني
رهنمودهايي براي تهيه تجزيه و تحليل موردي
تهيه يك مورد براي بحث در كلاس
تهيه يك مورد به صورت كتبي
ارائه يك مورد به صورت شفاهي
باشگاه مديريت استراتژيك
پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 فهرست
مديريت بحران و پدافند غيرعامل
اهداف اصلي پدافند غير عامل
قابليت هاي پدافند غير عامل
اصول پدافند غيرعامل درطرح هاي حساس و حياتي
بحران
بحرانهاي تكنولوژيك
بحرانهاي سياسي
مشخصات و نتايج بحرانهاي سياسي
مديريت بحران
سند مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی در حوادث جنگی نامتعارف
برنامه ریزی براساس سناریوهای تهاجم
راهبردهای پدافند غیرعامل کشور
انواع زیرساخت ها ومنابع کلیدی کشور
عملیاتی نمودن چارچوب وفرآیند مدیریت تهدیدات زیرساخت ها
مزاياي پيش بینی
اولين گام در تنظيم برنامه آمادگي مديريت بحران
مکانيابي نيروگاهها ازلحاظ ملاحظات پدافند غیر عامل
كاهش اثرات مخرب
اطلاعات مورد نياز از پهنه مناطق بحران زده
تهيه تصوير نقشه هاي مختلف

تصویرر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت اندازه گیری عملکرد
چرایی مدیریت اندازه گیری عملکرد
شرکت ها برای کسب موفقیت
چیستی ارزيابي عملكرد
مديريت عملكرد
الزامات مدیریت و سنجش عملکرد
گستره وسیع روش هاي ارزيابي عملكرد
نام مدل,چارچوب, زمان معرفی
ارزيابي كنندگان عملكرد
ای وی ا را چگونه می توان بهبود داد
هزینه سنجی مبتنی بر فعالیت
پرسشنامه اندازه گیری عملکرد
اس پی سی:زنجیره سود-خدمت
نظام اندازه عملکرد یکپارچه
چارچوب اندازه گیری عملکرد مجتمع شده
مدل ارتباط سود-اقدام
نظام الگوگیری رشد,توسعه و عملکرد
چارچوب بازترکیب شده ظرفیت بلااستفاده
منابع و مراجع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 107 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت استراتژی در سازمان
مقدمه
تجزيه و تحليل موردي در سياست‏هاي بازرگاني
رهنمودهايي براي تهيه تجزيه و تحليل موردي
تهيه يك مورد براي بحث در كلاس
تهيه يك مورد به صورت كتبي
ارائه يك مورد به صورت شفاهي
باشگاه مديريت استراتژيك
پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت سازمانی

پاورپوینت مدیریت سازمانی

پاورپوینت مدیریت سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت سازمانی
مشارکت
مدیریت مشارکتی
نظام پیشنهادها
خلاقیت
مدل انتقال خلاقیت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 168 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت ریسک پروژه
تعریف
حیطه مدیریت ریسک
روشهای مختلف ارزیابی ریسک
مراحل مديريت ريسك
طبقه بندی ریسکها
چرخه مدیریت ریسک پروژه
طبقه بندي نوع ريسك
برگه اطلاعات ريسك
موضوعات مورد بحث در برنامه ریزی ریسک پروژه
در شناسایی ریسکOutputs
دربرنامه ریزی برای پاسخ به ریسک Inputs
ریسکهای مدیریت ریسک
توصیف ریسک
خلاصه“

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
تعریف رفتار سازمانی
تعاریف
مطالعه رفتار سازمانی
اهداف اصلی مطالعه رفتار سازمانی
اجزای مهارت انسانی
مکتب مدیریت علمی
نتیجه ی نهایی مطالعات هاثورن
اهداف رفتار سازماني
مدل های مطالعه رفتار در سازمان
چارچوب رفتار سازماني
فرضیات اساسی رفتار سازمانی
بهبود کیفیت
توسعه رفتار های اخلاقی

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها

پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها

پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 100 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت دانش موجود در سازمان ها
كليات تاريخچه
مفهوم دانش
اطلاعات
چند معيار مهم براي تبديل داده ها به اطلاعات
فرآيند فرآوري دانش
اقدامات مرور بعد از عمليات
همگرايي كالا و خدمات
مزيت رقابتي پايدار
اقتصاد سياسي بازارهاي دانش
قراردادهاي رواني
كاستي هاي بازار دانش
سه عامل مهم، زمينه ساز نا بساماني بازار دانش در سازمان هستند كه عبارتند
آسيب شناسي بازار دانش
ايجاد بازارهاي دانش كارساز
عوامل مشترك
اصول اوليه ( كد ) رمز گذاري دانش
سرهم كردن (مونتاژ) نقشه‌هاي دانش
فناوري و طراحي نقشه دانش
ساختمند نمودن دانش
جذب دانش نامشهود
رمزگذاري دانش در سامانه‌ها
مطالعه موردي، ساختار مديريت دانش موسالتو
آب سردكن‌ها و اتاق‌هاي گفت و گو
نمايشگاه‌هاي دانش و عرصه‌هاي آزاد مبادلات
نحوه انتقال دانش
ايجاد اعتماد و وجوه مشترك
انتقال دانش
سرعت و قوام

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت دانش سازمانی

پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی

پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 84 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت دانش سازمانی
مقدمه
باز تعریف دانش
مديريت استراتژيک دانش
برنامه ريزي استراتژيک مديريت دانش
استراتژی های اصلی مدیریت دانش
استراتژي كدگذاري
روشها و متدولوژی های برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش
مرحله دوم متدولوژی:انتخاب ناحيه دانش بر
آناليزفرآيندهاي خلق و انتشار دانش
اولويت دهي به فرآيندها
اجرای مرحله پنجم متدولوژي در سازمان مورد مطالعه آنالیز استراتژیهای HRMو IT
متدولوژی :تدوين استراتژي نهايي مديريت دانش
مهمترین چالشهای سازمانها در تدوین استراتژی مدیریت دانش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت تعارض سازمانی
تعریف تعارض
ماهیت تعارض
فرایند تعارض
سطوح تعارض
علل تعارض
جنبه های مختلف تعارض
مدیریت تعارض

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ

پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ

پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت پروژه های بزرگ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 73 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت پروژه های بزرگ
تحول
ابر پروژه ها
ضرورت استفاده از استانداردها در مدیریت پروژه ها
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مطالعه موردی – پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 فهرست
مديريت بحران و پدافند غيرعامل
اهداف اصلي پدافند غير عامل
قابليت هاي پدافند غير عامل
اصول پدافند غيرعامل درطرح هاي حساس و حياتي
بحران
بحرانهاي تكنولوژيك
بحرانهاي سياسي
مشخصات و نتايج بحرانهاي سياسي
مديريت بحران
سند مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی در حوادث جنگی نامتعارف
برنامه ریزی براساس سناریوهای تهاجم
راهبردهای پدافند غیرعامل کشور
انواع زیرساخت ها ومنابع کلیدی کشور
عملیاتی نمودن چارچوب وفرآیند مدیریت تهدیدات زیرساخت ها
مزاياي پيش بینی
اولين گام در تنظيم برنامه آمادگي مديريت بحران
مکانيابي نيروگاهها ازلحاظ ملاحظات پدافند غیر عامل
كاهش اثرات مخرب
اطلاعات مورد نياز از پهنه مناطق بحران زده
تهيه تصوير نقشه هاي مختلف

تصویرر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت اندازه گیری عملکرد
چرایی مدیریت اندازه گیری عملکرد
شرکت ها برای کسب موفقیت
چیستی ارزيابي عملكرد
مديريت عملكرد
الزامات مدیریت و سنجش عملکرد
گستره وسیع روش هاي ارزيابي عملكرد
نام مدل,چارچوب, زمان معرفی
ارزيابي كنندگان عملكرد
ای وی ا را چگونه می توان بهبود داد
هزینه سنجی مبتنی بر فعالیت
پرسشنامه اندازه گیری عملکرد
اس پی سی:زنجیره سود-خدمت
نظام اندازه عملکرد یکپارچه
چارچوب اندازه گیری عملکرد مجتمع شده
مدل ارتباط سود-اقدام
نظام الگوگیری رشد,توسعه و عملکرد
چارچوب بازترکیب شده ظرفیت بلااستفاده
منابع و مراجع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 107 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدیریت استراتژی در سازمان
مقدمه
تجزيه و تحليل موردي در سياست‏هاي بازرگاني
رهنمودهايي براي تهيه تجزيه و تحليل موردي
تهيه يك مورد براي بحث در كلاس
تهيه يك مورد به صورت كتبي
ارائه يك مورد به صورت شفاهي
باشگاه مديريت استراتژيك
پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدلسازی و ویژگی های سیستم

پاورپوینت مدلسازی و ویژگی های سیستم

پاورپوینت مدلسازی و ویژگی های سیستم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدلسازی و ویژگی های سیستم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدلسازی و ویژگی های سیستم
حالات و ويژگي هاي سيستم
هدفمندي
گرايش به فنا(آنتروپی)
گرايش به كمال و رشد و توسعه
حالت ثبات و پابرجايي
حالت هم افزايي
سازمان به مثابه يك سيستم اجتماعي
مفاهیم مدلسازی
هدف مدل سازی
کارفرما و مدل ساز
گامهای فرآیند مدل سازی
مدل سازی فرآیندی تکراری
نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی
بیان مسئله
اهمیت هدف
الگوهای مرجع
افق زمانی
تدوین فرضیه پویا
تبیین درونزا
ترسیم ساختار سیستم
تدوین یک مدل شبیه سازی
آزمون
طراحی و ارزیابی سیاست

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدل های موجودی با تقاضای مستقل و گسسته

پاورپوینت مدل های موجودی با تقاضای مستقل و گسسته

پاورپوینت مدل های موجودی با تقاضای مستقل و گسسته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های موجودی با تقاضای مستقل و گسسته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدل های موجودی با تقاضای مستقل و گسسته
مقدمه
پیچیدگی های وضعیت تقاضای متغیر با زمان  تقاضای پویا
روش سفارش انباشته به انباشته
روش حداقل هزینه ی واحد کالا
روش حداقل هزینه ی کل
روش ابتکاری سیلور - میل
روش بهینه ی واگنر - ویتین
ارزیابی
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدل های کسب و کار

پاورپوینت مدل های کسب و کار

پاورپوینت مدل های کسب و کار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های کسب و کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 107 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدل های کسب و کار
تعريف عملياتي مدل مناسب داد و ستد
الزامات مدل کسب و کار
مفاهيم اساسي بازاريابي در کسب و کار
مفاهيم اساسي فناوري در کسب و کار
مفاهيم اساسي مالي و اقتصادي در کسب و کار
مفاهيم اساسي مديريت کيفيت در کسب و کار
مفاهيم اساسي توسعه منابع انساني در کسب و کار
مفاهيم اساسي مديريت سامانه هاي اطلاعاتي در کسب و کار
مدل هاي متداول معروف جهان
مدل زنجيره ارزش ( مديريت زنجيره تامين و عرضه )
مدل برون سپاري
خرده فروشي
عمده فروشي
کارخانه اي
پيمانکاري عمومي در رابطه با اقتصاد خوشه اي
داد و ستد الکترونيکي
داد و ستد انکوباتورها ( مراکز رشد ) مبتني برD& R
داد و ستد مبتني بر کار آفريني و کريدور علم فناوري
ساير داد و ستد هاي موجود
جدول تفاوت هاي عمده داد و ستد موجود
نگاهي کوتاه به گونه شناسي ( Typology ) داد و ستد
سازماندهي هاي مختلف داد و ستد

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مدل های برنامه ریزی گردشگری

پاورپوینت مدل های برنامه ریزی گردشگری

پاورپوینت مدل های برنامه ریزی گردشگری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های برنامه ریزی گردشگری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدل های برنامه ریزی گردشگری
تعريف جهانگردي
سير تاريخي تكامل مدلهاي برنامه ريزي جهانگردي
دوران برنامه ريزي استراتژيك 1996 تا به امروز
مقدمه
برنامه سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي كشور
تعيين ماموريت سازمان
ندوين هدفها
توسعه عمليات و استراتژيهاي مالي
به روز در آوردن و اصلاح برنامه
نتيجه گيري

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدل های بازاریابی

پاورپوینت مدل های بازاریابی

پاورپوینت مدل های بازاریابی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های بازاریابی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدل های بازاریابی
مقدمه
بازاريابي خود
بازاريابي ايده
ويژگيهاي امور خدماتي
آميخته بازاريابي خدمات
مديريت بازاريابي خدمات
آينده خدمات
نمونه هایی از سازمانهای غیر تجاری
وسعت بازاریابی غیر تجاری
فرصتهای بازاریابی غیرتجاری
ایجاد برنامه استراتژیک برای بازاریابی غیر تجاری
تجزیه وتحلیل بازار هدف
تعیین قیمت
اجرای برنامه های بازاریابی
جمع بندی ونتیجه گیری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدل شبیه سازی گسسته پیشامد

پاورپوینت مدل شبیه سازی گسسته پیشامد

پاورپوینت مدل شبیه سازی گسسته پیشامد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل  شبیه سازی گسسته پیشامد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مدل شبیه سازی گسسته پیشامد
شبیه سازی کامپیوتری تعریف شده
مدلسازی در شرایط عدم قطعیت
فراتر از میانگین ها: شبیه سازی ایستا
شبیه سازی کامپیوتری پویا
برخی کاربردهای شبیه سازی پویا
موجودیت ها و کلاس ها
برنامه اجرایی یا کنترلی
مطالعه موردی: سالن اگزوز جو
منابع سیستم و موجودیتها
منطق وظیفه ای در micro saint
اجرای یک مدل Micro saint
آثار تغییر تصادفی
ابعاد مهم شبیه سازی تصادفی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل

پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل

پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست

مدل سازی معادلات با نرم افزار لیزرل
مقدمه

تعریف مدل سازی معادلات ساختاری

کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری

رویکردهای مدل سازی معادلات ساختاری
مبتنی بر ماتریس کواریانس – واریانس (CBSEM) - LISREL
مبتنی بر ماتریس واریانس (VBSEM) – PLS

اصطلاحات مدل سازی معادلات ساختاری

مدل های مدل سازی معادلات ساختاری
مدل اندازه گیری
مدل ساختاری
مدل عمومی مدل سازی معادلات ساختاری
شاخص های برازش مطلق

شاخص های برازش مقایسه ای

شاخص های برازش تعدیل یافته

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبحث 21 مقررات ساختمان ها

پاورپوینت مبحث 21 مقررات ساختمان ها

پاورپوینت مبحث 21 مقررات ساختمان ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبحث 21 مقررات ساختمان ها  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبحث 21 مقررات ساختمان ها
بخشهای ایین نامه
تعریف پدافند غیر عامل
تهدیدات
تعاریف
رابطه معماری با پدافند غیر عامل
عناصر الحاقی
انواع پناهگاه
مصالح مناسب برای سازه های انفجاری
سیستمهای رایج برای ساختمان


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی هوش تجاری

پاورپوینت مبانی هوش تجاری

پاورپوینت مبانی هوش تجاری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی هوش تجاری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 93 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی هوش تجاری
لزوم هوش تجاری
کاربردها، ابزارها و تکنیک های پیاده سازی هوش تجاری
تعريف هوش تجاری (BI)
مقایسه تطبیقی جند تعاريف هوش تجاری
BI در عمل
اهداف BI
معماری و اجزاء BI
موضوعات مطرح در BI
On-Line Analytical Processing
On-Line Transaction Processing
Data Mining
Data Warehousing
Intelligent Decision Support System
Intelligent Agent
Supply Chain Management
Enterprise Resource Planning
نقشة راه سيستم های هوش تجاری
ملاحظات نقشه راه سيستم های هوش تجاری
فروشندگان محصولات هوش تجاري
موقعيت فروشندگان BI در بازار
علل شکست برخی از سیستم های هوش تجاری
مراجع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی و مفاهیم بازارهای پول و مالی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم بازارهای پول و مالی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم بازارهای پول و مالی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و مفاهیم بازارهای پول و مالی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی و مفاهیم بازارهای پول و مالی
ساختار بازار سرمایه کشور
عناصر سیستم مالی کشور
سيستم مالي
انواع موسسات كارگزاري
کارگزار بورس
خدمات کارگزاری
آیین نامه نحوه انتخاب کارگزاران استانی
اهم  اهداف کانون کارگزاران
مجمع عمومی
شورای کانون
حسابرس / بازرس کانون
بورس اوراق بهادار چیست و چه وظیفه ای دارد
بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازار بورس ايران
معامله گر کیست
تکمیل فرم سفارش
وجه حاصل از فروش سهام چه زمانی قابل وصول است
سود نقدی هر سهم شرکت به چه سهامداری تعلق می گیرد
بازارهای پولی و مالی
ساختار بازار سرمایه کشور
کارگزار بورس
انتخاب کارگزاران استانی
فعالیت کانون کارگزاران
ارکان کانون

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی و فنون مذاکره

پاورپوینت مبانی و فنون مذاکره

پاورپوینت مبانی و فنون مذاکره

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و فنون مذاکره مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 85 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی و فنون مذاکره
حمله
خون آشام ها
مذاکره
مدیریت‌ تعارض‌
ویژگی های بارز طرف های خارجی در مذاکره
آشنايي با فرهنگ ها
محل مذاكره يا زمين فوتبال
آراستگي ظاهر
زبان حالات
نشانه های نا آرامی و عصبی بودن
آشنايي با زبان بدن
آشنایی با فن چهره شناسی
عناصر مذاکره
نکات کلیدی پیش از هر مذاکره
استراتژی های مذاکره
موانع مذاکره منطقی
تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره
روش های مذاکره بازاریابی:
آشنائی با روانشناسی
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی و اصول کنترل کیفیت

پاورپوینت مبانی و اصول کنترل کیفیت

پاورپوینت مبانی و اصول کنترل کیفیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و اصول کنترل کیفیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 79 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی و اصول کنترل کیفیت
مروري بر تاريخچه كيفيت
بازرسي
كنترل كيفيت
كنترل كيفيت آماري
طرح نمونه گيري بمنظور پذيرش

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی و اصول ارتباط

پاورپوینت مبانی و اصول ارتباط

پاورپوینت مبانی و اصول ارتباط

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و اصول ارتباط مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 72 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی و اصول ارتباط
تعاريف ارتباطات
تعاريف مختلف برای ارتباط
ارتباط يک فرآيند است
مراحل ارتباط
جلب توجه مخاطب
ارتباط برای سلامت
اجزای کليدی در ارتباط برای سلامت
مراحل مختلف يک فرآيند ارتباط برای سلامت
ويژگی های يک ارتباط جمعی از ديدگاه فريدسون
گوش دادن فعال
دلايل اصليِ ضعفِ گوش‌دادن
شما جزو كدام‌يك از شنوندگان هستيد
شنونده‌ی حواس‌پرت
شنونده‌ی عجول
ویژگیهای یک پوستر خوب
طرز تهيه يك پوستر
رنگ ها
انواع چارتها
تقسیم بندی چارتها براساس ماهیت محتوا
کتابچه و بروشور
پمفلت،ليفلت،فولدر وبروشور

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی نظری کارآفرینی

پاورپوینت مبانی نظری کارآفرینی

پاورپوینت مبانی نظری کارآفرینی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی نظری کارآفرینی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی نظری کارآفرینی
هدفهای یادگیری قسمت اول :
کارآفرینی چیست
تعریف کارآفرینی
تعریف واژه نامه وبستر
تعریف اقتصاددانان
تعریف روانشناسان
تعریف دانشمندان مدیریت
تعریف کارآفرینانه از کارآفرینی
جمع بندی ویژگی های افراد کارآفرین
ویژگی های روانشناختی
مبانی نظری
هدفهای یادگیری قسمت دوم
مهارتهای عمومی کسب و کار
راه اندازی کسب و کار کارآفرینانه و فرایندهای آن
خودارزیابی و کسب آمادگی
تامین منابع مورد نیاز
تاسیس و راه اندازی کسب و کار
اداره بنگاه و تثبیت آن
کارآفرینان و نقش آنها در توسعه جوامع
آنچه باید تا اینجا یاد گرفته باشیم
تکلیف

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی مهندسی زلزله

پاورپوینت مبانی مهندسی زلزله

پاورپوینت مبانی مهندسی زلزله

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مهندسی زلزله مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی مهندسی زلزله
تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر زلزله
انواع ارتعاشات
درجات آزادی
سختی و میرایی
ارتعاش آزاد دستگاه های یک درجه آزادی فاقد میرائی
تواتر زاویه ای ارتعاش و مودهای وابسته
روشهای آماری ترکیب
مودی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی مذاکره بازرگانی

پاورپوینت مبانی مذاکره بازرگانی

پاورپوینت مبانی مذاکره بازرگانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مذاکره بازرگانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی مذاکره بازرگانی
جلسه، مقدمات و اهداف آن
مدیریت و ریاست جلسات سازمانی
مراحل مذاکره بازرگانی
ویژگیهای مذاکره کننده موفق
نباید ها در مذاکره
آداب جلسات مذاکره
زبان بدن و الفبای بیصدا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان

پاورپوینت مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان

پاورپوینت مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 77 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان
تحول در ديدگاه‌هاي كيفي
مديريت كيفيت و كيفيت مديريت
سطح متعالی در مديريت کيفيت
استراتژي گام به گام كيفي
خلاقيت فردي
نو‌آوري سازماني
ارزش خوب چيست
دلايل پايين بودن ارزش در طرح‌ها
نكات كليدي در مهندسي ارزش
كيـفيـت مـديـريـت
ويژگي‌هاي كيفيت مديريت
فوايد اجراي موفق مديريت كيفيت جامع
پيشرفت دائمي
نمودار تجزيه و تحليل فرآيند
14 گام براي بهبود كيفيت (كرازبي)
چهار نسل مديريت
ساختار تيم در
سازمان بهبود
الگوها و مدلهاي بهبود
برنامه ريزي كيفيت
دلايل هزينه هاي اضافي طرحها
برنامه هشتگانه كيفيت
چارچوب هفت‌گانه مكنزي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی مدیریت سازمان ها

پاورپوینت مبانی مدیریت سازمان ها

پاورپوینت مبانی مدیریت سازمان ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مدیریت سازمان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی مدیریت سازمان ها
طرح درس
عناوین کتاب های قابل ارائه توسط دانشجویان
لزوم مدیریت
ویژگی های کوشش گروهی
تعريف مديريت
پنج نکته اساسی تعریف مدیریت
تعریف علم مدیریت
تعريف سازمان
مدیریت به رویکرد سیستمی نیاز دارد
تعریف راسل ایکاف(Ackoff) از سیستم:
اجزاء سيستم
انواع بازخور
محيط و مرز سيستم
خصوصيات سيستم باز
كل گرايي
وابستگي اجزاي سيستم
زمان به عنوان يک سيستم باز
سلسله مراتب سيستم ها
مكانيزمهاي سازش، همپاياني
آشنایی با تاریخچه مدیریت، اولین ارائه دانشجویی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی رايانش ابری

پاورپوینت مبانی رايانش ابری

پاورپوینت مبانی رايانش ابری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی رايانش ابری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی رايانش ابری
روند وقايع ...
تغيير الگوي رايانش
مثال‌هايي از رايانش پردازش‌محور
رايانش ابري چيست
محسنات رايانش ابري
معماري
اجزاي اصلي
Azure چيست
مشكلات،‌ ريسك‌ها و مخاطرات
مدير عامل Oracle:
مشكلات مشاهده شده ...
نگراني‌هاي موجود و واقعي
بررسي تأثير اين گرايش بر كشور
سئوال

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی خلاقیت

پاورپوینت مبانی خلاقیت

پاورپوینت مبانی خلاقیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی خلاقیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی خلاقیت
مزايای شناخت تيپ شخصيتی
در موارد زير می توان از آن استفاده کرد
ئوضيح می دهد که تفاوتهای مردم ناشی از موارد زير است
شاخصهای شخصيتی ميرز-بريگز
کاربردها
ده فرمان تيپ شناسی شخصيتی
فرشتگان نگهبان SJ
SPهنرمندان
نقشها در گروه نوآور

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی جنگ نرم

پاورپوینت مبانی جنگ نرم

پاورپوینت مبانی جنگ نرم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی جنگ نرم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 90 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی جنگ نرم
انواع جنگ
تعريف جنگ نرم
عدم کارايي جنگ سخت عليه ايران
علت تقابل غرب با اسلام
تهديد منافع و دوستان غرب
کثرت‌گرايي
ماهواره
نشريات
بازي‌هاي رايانه‌اي
به کارگيري هنرمندانة نمادها و مدها
تغيير در سبک زندگي
شگردهاي فرهنگي
تخريب هدفمند فرهنگ و هويت اسلامي
شگردهاي ديني
فرقه‌سازي هاي اسلامي
ايجاد نافرماني مدني
شگردهاي اقتصادي
جلوگيري از رشد اقتصادي
پذيرش وجود جنگ
تقويت باورها و ترويج ارزش‌ها
بومي کردن شبکه‌هاي اطلاعاتي
ترويج و تقويت فرهنگ کتابخواني
رفع آسيب‌ها
تهية طرح جامع تعليم و تربيت اسلامي
تهية طرح جامع تعليم و تربيت اسلامي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی تجزيه و تحليل سيستمها

پاورپوینت مبانی تجزيه و تحليل سيستمها

پاورپوینت مبانی تجزيه و تحليل سيستمها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی تجزيه و تحليل سيستمها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی تجزيه و تحليل سيستمها
مباني و مفاهيم سيستمها
قوانين تفكر سيستمي و حلقه هاي علي و معلولي
حالات و ويژگي هاي سيستم
نحوه ترسيم روابط علي و معلولي و آموزش Vensim
مثالهايي از مدل سازي
مباني تجزيه و تحليل سيستمها
مهارتهاي تجزيه و تحليلگران سيستمها
فنون كشف حقايق
ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها
ارائه گزارشهاي مرتبط با پروژه ها


تصویر محیط برنامه


 
پاورپوینت مبانی پروپوزال نویسی

پاورپوینت مبانی پروپوزال نویسی

پاورپوینت  مبانی پروپوزال نویسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  مبانی پروپوزال نویسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 72 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
رمبانی پروپوزال نویسی
تعریف
اولویت
دوباره کاری
سایر معیارها
نمونه
تدوين پيش نويس طرح تحقيقاتی
عنوان
هدف كلي
اهداف جزيي
خصوصيات و نگارش اهداف ويژه
فرضيه و سئوال
متغیرها
انواع متغير ها
جدول متغیرها
روش اجرا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی امنیت تجارت الکترونیک

پاورپوینت مبانی امنیت تجارت الکترونیک

پاورپوینت مبانی امنیت تجارت الکترونیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی امنیت تجارت الکترونیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
مبانی امنیت تجارت الکترونیک
مقدمه ای بر نقش امنیت در تجارت
تجارت الکترونیک چیست
تعریف امنیت :
ارزیابی عملیات تجارت الکترونیک
طرح مستمر
چیست؟ DHS
مدیریت و کنترل امنیت تجارت الکترونیکی
مدیریت خطرات امنیتی
امنیت در تجارت الکترونیک
انتقال
راهکارهاي مقابله
مفاهیم امنیتی
راهکارهاي کلان
نتیجه

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مبارزه با سل

پاورپوینت مبارزه با سل

پاورپوینت مبارزه با سل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبارزه با سل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


چکیده :
هدف کلي برنامه ملي مبارزه با سل:كاهش هر چه سريعتر شيوع سل در جامعه است تا آنجاكه اين بيماري به عنوان يك مشكل بهداشتي جامعه مطرح نباشد. 

بر طبق اهداف توسعه هزاره
و برنامه جهاني مبارزه با سل :

جهان تا سال 2015 م مي بايستي به توقف رشد بروز سل و از آن به بعد كاهش بروز ،نصف شدن شيوع و مرگ ناشي از سل و سپس در سال 2050 م به مرحله حذف سل (بروز كمتر از 1 مسلول درهر ميليون نفر) نا يل گردد.
بيماري سل در حال حاضر يكي از نگرانيهاي جدي و تهديد كننده سلامتي جامعه بشري بوده و بدليل بروز مسائل جديد در اين مورد، مبارزه با اين بيماري بايد در مركز توجه رهبران بهداشتي ملتها و جوامع جهاني قرار گيرد. 
اگر چه اصول درمان سل از حدود 50سال قبل شناخته شده ودرمان کوتاه مدت بیش از 20 سال است که به کار میرود،اما بیماران مبتلا به سل هنوز در بسیاری از نقاط کشور تشخیص داده نشده و تحت درمان مناسب قرار نمی گیرند
شواهد دال بر آنست كه داتس بتنهايي در جهت نيل به هدف حذف سل كارساز نيست .


فهرست
مبارزه با سل
مقدمه
راهكار پيشنهادي
استراتژيهاي هفتگانه زير توسط سازمان بهداشت جهاني ا تخاذ شده است
وضعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنز

پاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنز

پاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنز

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
گزیده ای از ضرب المثل و طنز

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی

پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی

پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
گزارشگری دارایی بخش عمومی
مقدمه
ویژگی های دارایی های سرمایه ای بخش عمومی
انواع دارایی های سرمایه ای بخش عمومی :
ویژگی های اساسی دارایی ها
چارچوب های شناخت
معیار های شناخت طبق استاندارد های مصوب سازمان حسابرسی ایران
انواع دارایی های سرمایه ای
هیات استاندارد های حسابداری نیوزلند
گزارشگری دارایی های سرمایه ای در شهرداری های کشور
راه برون رفت از این ابهام قانونی
انعکاس اولیه دارایی های سرمایه ای در دوران گذار

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی

پاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی

پاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 103 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی
گزارش نویسی
انتخاب موضوع
گردآوري اطلاعات
عرضه کردن اطلاعات جمع آوري شده
شناخت واژه ها
کلمات فارسي :
املاي بعضي از واژه ها و پيشوندها و پسوندها
ضميمه نگارش
انسجام در نگارش از نظر محتوا
به املاي کلمات زير بر اساس آنچه گفته شد دقت شود

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML

پاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML

پاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML
ضرورت انجام پژوهش
هدف پژوهش
طبقه بندي مستندات
روش هاي وزن دهي ويژگي
روش وزن دهي ويژگي پيشنهادي TFCRF
روش وزن دهي ويژگي پيشنهادي LBTF
سيستم طبقه بندي كننده مستندات نيمه ساختيافته XML
مشخصات بستر آزمايشگاهي پياده سازي شده
نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده
نتيجه گيري، دستاوردهاي پروژه، پيشنهاد كارهاي آينده

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاوی

پاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاوی

پاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاوی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاوی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کنفرانس دانش نوين داده کاوی
پيش گفتار
ضرورت داده کاوی
نتایج یک پژوهش: تاکیدی بر ضرورت داده کاوی
داده كاوي چيست
مزایای داده کاوی
خاستگاه داده کاوی
عوامل توسعه داده کاوی
دستاوردهای پیاده سازی سیستمهای داده کاوی در سازمانها
قدم هاي يازده گانه داده کاوي
چرخه تعالی داده کاوی
فرایند داده کاوی
داده کاوی مکان محور/ تكنولوژي اطلاعات مكاني
انواع داده کاوی
مدل های داده کاوی
با داده کاوی چه کارهایی می توان انجام داد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کنترل علف های هرز حبوبات ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کنترل علف های هرز حبوبات ها
بقولات
پراکنش
ارزش اقتصادی
سایر خصوصیات
علفهای هرز حبوبات
نخود
کنترل علفهای هرز درنخود
گياهان پوششي
مبارزه بيولوژيكي
کنترل بیولوژیک علفهای هرز: اساس
مهمترين علفکشهای مورد استفاده درنخود
کنترل تلفیقی
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت CNN کنترل عددی کامیپوتری

پاورپوینت CNN کنترل عددی کامیپوتری

پاورپوینت CNN کنترل عددی کامیپوتری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت CNN کنترل عددی کامیپوتری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 80 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
CNN کنترل عددی کامیپوتری
آشنایی با کنترل عددی کامپیوتری (CNC)
مقایسه ی ماشین های ابزار دستی و CNC
ماشین ابزار دستی
 ماشین ابزار CNC
وظایف اپراتور عبارتند از
از مقایسه ی حالت های الف و ب ، نتایج زیر به دست می آیند
باید در نظر داشت که خطای ماشین های CNC ناشی از دو مورد زیر است :
زمان کمتر برای تنظیمات اولیه و آماده سازی (setup):
بازدهی و بهره وری بالا
قیمت بالا
نیاز به برنامه نویس و اپراتور مجرب
دو نمونه از ماشین های cnc پرکاربرد
ماشین های تراش CNC
ماشین های فرز
انواع عملیات در ماشین های cnc :
دستگاه های مختصات مورد استفاده درماشین های CNC
نقاط مرجع در ماشین های CNC
نقطه ی صفر قطعه کار
نقطه ی مرجع ابزارگیر
دستگاه مختصات قطبی
ذخیره سازی اطلاعات در حافظه ی ماشین های :CNC
زبان DIN/ISO (G کد):
زبان برنامه نویسی هایدن هاین :
دستورهای متفرقه
ساختار بلوک
میان یابی دایره ای
دوران دستگاه مختصات
تغییر مقیاس اندازه گیری
قرینه سازی آینه ای
لغو چارچوب ها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کشت سیب زمینی

پاورپوینت کشت سیب زمینی

پاورپوینت کشت سیب زمینی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کشت سیب زمینی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کشت سیب زمینی
مشخصات گیاهشناسی
اهمیت اقتصادی وارزش غذایی وداروی
شرایط آب وهوایی
کود
کاشت وزراعت
مراقبت های زراعی
برداشت وانبار كردن سيب زميني

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت کسب و کار (خدمات نظافت)

پاورپوینت کسب و کار (خدمات نظافت)

پاورپوینت کسب و کار (خدمات نظافت)

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کسب و کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کسب و کار
معرفی
فهرستی از انواع خدمات نظافتی در مراکز مسکونی و تجاری
دانش و مهارتهای مورد نیاز
هزینه های اولیه
مزایا
مشکلات
قیمت گذاری
درآمدهای بالقوه
برآورد بازار بالقوه
بهترین شیوه دستیابی به موفقیت
گامهای نخست
بررسی نمونه موفق دراین زمینه
حمایتهای دولتی از مشاغل خانگی
مشاغل غير قانوني
نحوه تامين خدمات تخصصي
ضوابط صدور مجوز کسب وکارخانگی
مراحل صدور مجوز

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنز

پاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنز

پاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنز

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزیده ای از ضرب المثل و طنز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
گزیده ای از ضرب المثل و طنز

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی

پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی

پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزارشگری دارایی بخش عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
گزارشگری دارایی بخش عمومی
مقدمه
ویژگی های دارایی های سرمایه ای بخش عمومی
انواع دارایی های سرمایه ای بخش عمومی :
ویژگی های اساسی دارایی ها
چارچوب های شناخت
معیار های شناخت طبق استاندارد های مصوب سازمان حسابرسی ایران
انواع دارایی های سرمایه ای
هیات استاندارد های حسابداری نیوزلند
گزارشگری دارایی های سرمایه ای در شهرداری های کشور
راه برون رفت از این ابهام قانونی
انعکاس اولیه دارایی های سرمایه ای در دوران گذار

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی

پاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی

پاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 103 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
گزارش نویسی و شناخت واژه های زبان فارسی
گزارش نویسی
انتخاب موضوع
گردآوري اطلاعات
عرضه کردن اطلاعات جمع آوري شده
شناخت واژه ها
کلمات فارسي :
املاي بعضي از واژه ها و پيشوندها و پسوندها
ضميمه نگارش
انسجام در نگارش از نظر محتوا
به املاي کلمات زير بر اساس آنچه گفته شد دقت شود

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML

پاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML

پاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
كشف اطلاعات از مستندات نيمه ‌ساخت يافته XML
ضرورت انجام پژوهش
هدف پژوهش
طبقه بندي مستندات
روش هاي وزن دهي ويژگي
روش وزن دهي ويژگي پيشنهادي TFCRF
روش وزن دهي ويژگي پيشنهادي LBTF
سيستم طبقه بندي كننده مستندات نيمه ساختيافته XML
مشخصات بستر آزمايشگاهي پياده سازي شده
نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده
نتيجه گيري، دستاوردهاي پروژه، پيشنهاد كارهاي آينده

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاوی

پاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاوی

پاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاوی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کنفرانس دانش نوين داده کاوی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کنفرانس دانش نوين داده کاوی
پيش گفتار
ضرورت داده کاوی
نتایج یک پژوهش: تاکیدی بر ضرورت داده کاوی
داده كاوي چيست
مزایای داده کاوی
خاستگاه داده کاوی
عوامل توسعه داده کاوی
دستاوردهای پیاده سازی سیستمهای داده کاوی در سازمانها
قدم هاي يازده گانه داده کاوي
چرخه تعالی داده کاوی
فرایند داده کاوی
داده کاوی مکان محور/ تكنولوژي اطلاعات مكاني
انواع داده کاوی
مدل های داده کاوی
با داده کاوی چه کارهایی می توان انجام داد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کتاب نحوه ارائه مطالب

پاورپوینت کتاب نحوه ارائه مطالب

پاورپوینت کتاب نحوه ارائه مطالب

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کتاب نحوه ارائه مطالب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 109 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کتاب نحوه ارائه مطالب
تعریف
خصوصیات
مراحل آماده سازی
اجزاء

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کتاب شیعه در اسلام

پاورپوینت کتاب شیعه در اسلام

پاورپوینت کتاب شیعه در اسلام

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کتاب شیعه در اسلام مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 74 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کتاب شیعه در اسلام
معرفی اجمالی نویسنده
هدف از نگارش کتاب
ویژگی های کتاب
خلاصه کتاب - مقدمه
کیفیت پیدایش و نشو نمای شیعه
تفکر مذهبی شیعه
اعتقادات اسلامی از نظر شیعه دوازده امامی
خلاصه کتاب – خاتمه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان

پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان

پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کتاب رفتار سازمانی دکتر رضائیان
ماهیت انسان و ارتباطات
فرایند ارتباطات
موانع ارتباطات میان افراد
نواحی چهارگانه شخصیت مدیر
ارتباطات از منظر ارزش های اسلامی
کسب توان شنود موثر
نقش بازخور در شنود موثر
انواع بازخورها


تصویر محیط برنامهپاورپوینت کتاب آسیب شناسی روانی

پاورپوینت کتاب آسیب شناسی روانی

پاورپوینت کتاب آسیب شناسی روانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کتاب آسیب شناسی روانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 277 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کتاب آسیب شناسی روانی
ملاحظات تاريخي و علمي
پارادايم هاي كنوني در آسيب‌شناسي رواني و درمان
طبقه بندي و تشخيص
روش‌هاي سنجش باليني
اختلالات اضطرابي
اختلال‌هاي جسماني شكل و گسستي
اختلال‌هاي رواني فيزيولوژيايي
و
روان‌شناسي تندرستي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش

پاورپوینت کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 216 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش
آموزش و پرورش( مفاهیم و تعاریف)
آموزش و پرورش به عنوان دانش پایه یا کاربردی
آموزش و پرورش و روانشناسی
هدفهای آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در دوره طفولیت و اول کودکی
آموزش و پرورش در دوره کودکی و نوجوانی
معلم به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش و پرورش
معلم( ویژگیهای شخصی، حرفه ای و فنی)
تدریس و انضباط (تحلیل مفاهیم)
انضباط

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاشت تاکهای انگور برای چیله

پاورپوینت کاشت تاکهای انگور برای چیله

پاورپوینت کاشت تاکهای انگور برای چیله

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاشت تاکهای انگور برای چیله مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاشت تاکهای انگور برای چیله
غرس تاك و سال اول آن
پرورش تاك برای شاخه بری دراز مدت نوع سپر
فصل نموی سال سوم
بعد از شاخه بری
انکشاف تابستانی درجریان فصل نمويي سوم
شاخچه بری زمستانی بعد از فصل نموی سوم
انکشاف تابستانی در جریان سال چهارم و سال هاي بعدي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاروانسرای قلعه خرگوشی

پاورپوینت کاروانسرای قلعه خرگوشی

پاورپوینت کاروانسرای قلعه خرگوشی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاروانسرای قلعه خرگوشی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاروانسرای قلعه خرگوشی
جاده یزد - اصفهان
تاریخچه
کاروانسرای قلعه خرگوشی یزد
عناصر معماری
حیاط مرکزی
فضای چهار ایوانی، مطابق با معماری روز صفویه
تعبیه حوض در مرکز بنا (یکی از عناصر چهارگانه مقدس ایرانیان)

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاروانسرای افضل شوشتر

پاورپوینت کاروانسرای افضل شوشتر

پاورپوینت کاروانسرای افضل شوشتر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاروانسرای افضل شوشتر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاروانسرای افضل
شوشتر
تاریخچه کاروانسراها
کاروانسرای افضل
اهمیت معماری:
شاخصه های معماری:
شاخصه های معماری:

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه خلاقیت و نوآوری سازمانی

پاورپوینت کارگاه خلاقیت و نوآوری سازمانی

پاورپوینت کارگاه خلاقیت و نوآوری سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه خلاقیت و نوآوری سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 158 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه خلاقیت و نوآوری سازمانی
کلیات
خلاقيت فردي و گروهي
تحليل محيط
فرضيه سازي
ايجاد خلاقيت در فرآيند حل مسئله
مشخصه هاي  افراد خلاق
منابع قابل مراجعه و مطالعه
شش مهارت ضرورى براى داوطلبان
نوآوري،نوآوري،نوآوري در هرمن ميلر
دواير خلاقيت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه تخصصی تربیت مربی

پاورپوینت کارگاه تخصصی تربیت مربی

پاورپوینت کارگاه تخصصی تربیت مربی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه تخصصی تربیت مربی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 145 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه تخصصی تربیت مربی
کلید توسعه پایدار
فصل اول: سلامت روان
فصل دوم: تغذیه
فصل سوم: اعتیاد
فصل چهارم: سیگار
فصل پنجم: ایدز
فصل ششم:ورزش و تحرک فیزیکی
فصل هفتم:آسیبهای عمدی و غیر عمدی
آموزش
برنامه ریزی دوره آموزشی
مشخص کردن الویت های برای اجرا
طراحی و تنظیم
اهداف آموزشی
طرح درس یا
برنامه درسی
روشهای تــدریس
سهولت در امر
یادگیری
ارزشیابی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت جامع کیفیت

پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت جامع کیفیت

پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت جامع کیفیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت جامع کیفیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 85 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آموزشی مدیریت جامع کیفیت
تعريف واژه ها و اصطلاحات
چرا كيفيت ؟
برداشتهاي غلط از كيفيت
فرضها و اصول ارتقاي
مستمر كيفيت
روش ارتقاي فرايند
بارش افكار
فرايندي را براي ارتقا
پيدا كنيد
روشن كنيد فرايند چگونه
عمل مي كند
علل تغييرات عملكرد فرايند
را درك كنيد
مورد (موارد ) ارتقا را
انتخاب كنيد
براي يك مورد ارتقا
برنامه ريزي كنيد
تابلوي گزارش
مراحل اجرايي مديريت جامع
كيفيت
كيفيت جامع
نقش مديران ارشد در مديريت
جامع كيفيت
سير تحول مديريت كيفيت
تعريف و اركان فلســــــــــــفي
مديريت جامع كيفيت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کارگاه آموزشی مبانی خلاقیت

پاورپوینت کارگاه آموزشی مبانی خلاقیت

پاورپوینت کارگاه آموزشی مبانی خلاقیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی مبانی خلاقیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 120 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آموزشی مبانی خلاقیت
سه محور خلاقيت
تعاريف خلاقيت
مسئله چهار مربع
معماي 9 نقطه براي درک نقش باورهاي محدود کننده
انواع مسائل
آيا براي حل تمام مسائل بايد اقدام نمود؟
مرحله اول شناسايي مشكلات
مرحله2 جمع آوري اطلاعات
مرحله3 تجزيه و تحليل داده ها
مرحله 4 شناسايي راه حل ها و انتخاب
مرحله 5 حل مسأله
مرحله 6 برنامه اجراي راه حل
مرحله 7 نظارت و ارزيابي نتايج
مرحله 8 ادامه براي بهبود

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه آموزشی گمبا كايزن

پاورپوینت کارگاه آموزشی گمبا كايزن

پاورپوینت کارگاه آموزشی گمبا كايزن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی گمبا كايزن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 105 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آموزشی گمبا كايزن
كايزن(KAIZEN) چيست ؟
الگوهاي بهبود بهره وري
مودا(MUDA) چيست؟
موداي حركات اضافي
موداي ضايعات و دوباره كاري
آشنايي با مفاهيم و نحوه اجراي خانه داري خوب
( 5S) در مراكز اداري و صنعتي
اصول 20 گانه كايزن
پنج چراي مديريت
براي ريشه يابي مسائل و مشكلات
روش شش مرحله‌اي حل مسئله
تجزيه و تحليل فرايندها- نمودار جريان فرايند
سطوح ارزيابي مقايسه اي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه آموزشی روش تحقيق پيشرفته

پاورپوینت کارگاه آموزشی روش تحقيق پيشرفته

پاورپوینت کارگاه آموزشی روش تحقيق پيشرفته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی روش تحقيق پيشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 286 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آموزشیروش تحقيق پيشرفته
تحقيق چيست؟
تحقيق چگونه آغاز می شود
انديشيدن در بارة روشها
خواندن برای تحقيق
جمع‌آوري داده‌ها
تحليل داده‌ها
نگارش
خاتمه دادن

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

پاورپوینت کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

پاورپوینت کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 82 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
انواع مطالعات
مطالعات توصیفی دو نوعند
مراحل اساسی برای انجام یه مطالعه ی کیفی
انواع مطالعات تحلیلی
مزایای مطالعه های همگروهی
مزایای مطالعه های مورد-شاهدی
روش های جمع آوری اطلاعات
نمونه گیری
معایب نمونه گیری طبقه ای
کار گروهی
بررسی متون
چند نکته در مورد بررسی متون
اهداف جزیی، اختصاصی
اهدافففف
سؤالات و فرضیات
نکات باقیمونده
انواع متغیرها
نقش متغیرها
رفرنس نویسی
فرمت رفرنس نویسی اسمی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه اتومکانیک

پاورپوینت کارگاه اتومکانیک

پاورپوینت کارگاه اتومکانیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه اتومکانیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 149 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه اتومکانیک
مقدمه
آشنایی با خودرو وقسمت های اصلی آن
قسمت های اصلی یک خودرو عبارتند از:
موتوریا عامل تولید قدرت
دستگاه سوخت رسانی
دستگاه تولید برق
- دستگاه خنک کننده
سیستم روغن کاری
دستگاه های انتقال نیرو
دستگاه هدایت فرمان اتومبیل
دستگاه ترمز
دستگاه تعلیق

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی

پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی

پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارخانه کاغذ سازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 
فهرست
کارخانه کاغذ سازی
انیمیشن کاغذ سازی
مقدمه
تاریخچه
سیر تحولی رشد
مواد اولیه تهیه كاغذ :
مراحل تهیه كاغذ :
شستشوی خمیر كاغذ 
گزارش تصویری مراحل تهیه کاغذ :
فیلم صنایع کاغذ سازی مازندران

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربردهای منطق های فازی

پاورپوینت کاربردهای منطق های فازی

پاورپوینت کاربردهای منطق های فازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربردهای منطق های فازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربردهای منطق های فازی
درباره پروفسور لطفی زاده
مقدمه
ملاحضات آغازین
مجموعه های قطعی
مجموعه های فازی
متغیر های زبانی
توابع عضویت
عدم قطعیت
انگیزه ها و اهداف
کاربرد های منطق فازی
نگاهی به نرم افزارهای فازی
منابع آموزشی
منابع
تقدیر و تشکر
پاسخ به سوالات


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت کاربردهای مدل Logit

پاورپوینت کاربردهای مدل Logit

پاورپوینت کاربردهای مدل Logit

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربردهای مدلLogit   مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربردهای مدلLogit
مقدمه
کاربرد مدل
مدل Logit صفر و یک
مدل Logit چند گزینه ای
مدل Nested Logit


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت کاربردهای گچ ساختمان

پاورپوینت کاربردهای گچ ساختمان

پاورپوینت کاربردهای گچ ساختمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربردهای گچ ساختمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربردهای گچ ساختمان
کاربرد هاي گچ
کاربرد گچ در صنايع ساختماني
فرآيند توليد گچ
منابع و مراجع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کاربردهای سیستم تبرید

پاورپوینت کاربردهای سیستم تبرید

پاورپوینت کاربردهای سیستم تبرید

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربردهای سیستم تبرید مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربردهای سیستم تبرید
تبرید
موارد استفاده از تبرید
سیستم تبخیری
سیستم تراکمی
سيكل تبريد كارنو
سیستم تراکمی
اجزای سيكل تبريد تراكمي
شرح اجزای سیستم تبرید تراکمی
کمپرسور
کمپرسورهای پیستونی
اواپراتورها
کندانسور ها
انواع برج خنک کننده
روش های کنترل ظرفیت برج خنک کن
کندانسور های تبخیری
سیستم جذبی
سیکل کامل چیلر جذبی
چیلر جذبی دو اثره
چیلر جذبی بخار
چیلر جذبی شعله مستقیم


تصویر محیط برنامهپاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ

پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ

پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ
جنگ
اختراع باروت باعث شد توانایی پرتاب به سمت دشمن افزایش یابد
موشك هاي كروز
ماهواره های جاسوسی:
انواع ماهواره هاي جاسوسي
سرباز آینده
جنگ نرم
جنگ اطلاعاتی چیست
انواع جنگ اطلاعاتی
فضاي سايبر
جنگ شبکه‌ای چيست
شبکه‌های اجتماعی
جنگ نرم با سلاح بدافزارها
سیاست های دشمن
دفاع سايبر

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کتابخانه ملی چین

پاورپوینت کتابخانه ملی چین

پاورپوینت کتابخانه ملی چین

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کتابخانه ملی چین مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کتابخانه ملی چین
تاریخچه
ساختمان
بخش ها
بخش استراحت مراجعين
بخش انتظار مراجعين
سالن همايشات رسمي
كارمندان
مجموعه‌هاي كتابخانه عمدتاً از راه‌هاي زير گسترش مي يابند
نشريات ادواري كه به‌وسيله كتابخانه منتشر مي‌شوند عبارت‌اند

تصویر محیط برنامه
پاوروینت کتاب پیروزی جک ولش

پاوروینت کتاب پیروزی جک ولش

پاوروینت کتاب پیروزی جک ولش

اين فايل حاوي مطالعه پاوروینت کتاب پیروزی جک ولش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کتاب پیروزی جک ولش
مدیریت در جنرال الکتریک
شناخت کلی
شناخت شرکت
دگرگون سازی
مدیریت انسان ها
راهبرد
رشد و توسعه اساسی
شش سیگما
انتخاب شغل مناسب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاهش افراد در انتظار بستری

پاورپوینت کاهش افراد در انتظار بستری

پاورپوینت کاهش افراد در انتظار بستری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاهش افراد در انتظار بستری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاهش افراد در انتظار بستری
دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان
شناخت و تحليل مسئله
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هدف اصلي
اهداف اختصاصی
مراحل انجام كار
فاز شناخت اوليه
تعيين معيارها و استانداردهاي عملكرد
مطالعه كيفي؛ تحليل علل ريشه‌اي
مدل‌هاي تحليلي صف؛ موارد استفاده و محدوديت‌ها
تحليل صف در برآورد شمار بهينه تخت ICU
طراحي مداخلات در سطوح مختلف
اعمال مداخله
ارائه گزارش و نتايج بدست آمده
ارزيابي نتايج
منابع

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت کاوش لوکوربوزیه در یافتن قالب آرمانی

پاورپوینت کاوش لوکوربوزیه در یافتن قالب آرمانی

پاورپوینت کاوش لوکوربوزیه در یافتن قالب آرمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاوش لوکوربوزیه در یافتن قالب آرمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاوش لوکوربوزیه در یافتن قالب آرمانی
مقدمه
لوکوربوزیه
اولین طرح لوکوربوزیه
سبک پیوریست
اعتقاد لوکوربوزیه به زبان بصری
بنای لوروشه – ژانره خانه کوک
خانه کوک
پنج اصل طلایی لوکوربوزیه در سال 1926
ویلای اشتاین

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه كاربرد اینترنت در پژوهش

پاورپوینت کارگاه كاربرد اینترنت در پژوهش

پاورپوینت کارگاه كاربرد اینترنت در پژوهش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه كاربرد اینترنت در پژوهش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه كاربرد اینترنت در پژوهش
تعریف اینترنت
تعریف مرورگر
قانون بولین
انتخاب کلید واژه
بحث اندازه گیری
منابع دانایی در حوزه مدیریت
انواع خدمات جستجو در اینترنت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه خلاقیت

پاورپوینت کارگاه خلاقیت

پاورپوینت کارگاه خلاقیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه خلاقیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه خلاقیت
بارون (1969) :
پارنز(1972):
تورنس (1962)
تفکر همگرا و واگرا
بارتلت
مراحل مساله گشایی
ایده یابی
تکنیک های آموزشی
کلمه
تکنیک های عمده پرورش خلاقیت
روش ذهن انگیزی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه حسابداری مسئولین مالی

پاورپوینت کارگاه حسابداری مسئولین مالی

پاورپوینت کارگاه حسابداری مسئولین مالی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه حسابداری مسئولین مالی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه حسابداری مسئولین مالی
عناصر صورت های مالی
بدهی ها
تعریف بدهی جاری
دیدگاه های مرتبط با بدهی های جاری
سرمایه در گردش
نسبت های نقدینگی
ترتیب ارائه بدهی های جاری
ترتیب ارائه بدهی های جاری در حساب های دانشگاه
حساب ها و اسناد پرداختنی شبه تجاری
سایر حساب های اسناد پرداختنی
حسابهای رابط بستانکار
پیش دریافت ها
سپرده های دریافتی
تسهیلات مالی دریافتی
ذخائر

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه جستجوی منابع اطلاعات علمی

پاورپوینت کارگاه جستجوی منابع اطلاعات علمی

پاورپوینت کارگاه جستجوی منابع اطلاعات علمی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه جستجوی منابع اطلاعات علمی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه جستجوی منابع اطلاعات علمی
چگونه راجع به یک موضوع جستجو میکنید؟
آشنایی با بخش نامرئی وب:جستجوی علمی
برخی از پایگاه‌های علمی رشته مدیریت را بشناسیم
جستجوی پیشرفته
کدام مجله معتبر است
ISI چیست
مقاله‌های خوب پیدا کنیم
جستجوی مقالات فارسی
کدام مجله فارسی معتبر است
برخی از مجلات داخلی
جستجوی موثر
جستجوی موثرتر

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کارگاه آموزشی معماری سازمانی

پاورپوینت کارگاه آموزشی معماری سازمانی

پاورپوینت کارگاه آموزشی معماری سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی معماری سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 99 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آموزشی معماری سازمانی
آشنائي با مفاهيم پايه معماري سازماني
آشنائي با چارچوبهاي معماری سازماني
آشنائي با فرآيند معماري سازماني
آشنايي با ابزارهاي معماري سازماني
و مثال

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاقیت

پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاقیت

پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاقیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاقیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 90 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آموزشی مدیریت خلاقیت
مقدمه
خلاقيت
تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی
دو ويژگي مشترك در تعاريف
ضرورت خلاقيت
فرآيند خلاقيت
فرضيه سازي
خلق راه كارهاي گوناگون
انتخاب از بين راه كارهاي مختلفمحيط خلاق
محيط خلاق
موانع خلاقيت
عوامل درون فردي و ميان فردي
راه هاي غلبه بر موانع خلاقيت
مهم ترين عادت هاي ذهني مانع خلاقيت
تكنيك هاي خلاقيت
نكات مهم در استفاده از اين تكنيك
تكنيك وارونه سازي
توصيه هاي براي رشد خلاقيت
گردآوري دانش و اطلاعات
ارزيابي و پياده سازي
ابتکار و نوآوري
اصول نوآوري
موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان
تعریف سازمان یادگیرنده
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه آموزشی طرح کسب و کار

پاورپوینت کارگاه آموزشی طرح کسب و کار

پاورپوینت کارگاه آموزشی طرح کسب و کار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی طرح کسب و کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار
اهداف دوره
مراحل گام به گام برای موفقیت در شروع کسب و کار
ایده کسب وکار
مفهوم کسب و کار
تحقیق قبل از تدوین برنامه کسب و کار
خلاصه مدیریتی
توصیف شرکت و کسب وکار
نتایج تجزیه و تحلیل بازار
خلاصه استراتژی و برنامه اجرائی
مدیریت مالی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کارگاه آموزشی برای مربیان

پاورپوینت کارگاه آموزشی برای مربیان

پاورپوینت کارگاه آموزشی برای مربیان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آموزشی برای مربیان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 
 

 

فهرست 
کارگاه آموزشی برای مربیان
مقدمه
رويكردهاي مختلف در تربيت معلم
به هر حال الگوی علم کاربردی بر پایه ی فرضیات زیر شکل گرفته
چرخه یادگیری کولب
ویژگی های طرح جدید کارورزی
فرايند هاي اصلي كارورزي
دوره مشارکت
انواع بازخورد
بازخورد فرايندي
فرایند محتوایی کارورزی
ویژگی های کارورزی جدید
کارگروه کارورزی


تصویر محیط برنامه

پاورپوینت کارگاه آشنایی با تکنیک های خلاقیت

پاورپوینت کارگاه آشنایی با تکنیک های خلاقیت

پاورپوینت کارگاه آشنایی با تکنیک های خلاقیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آشنایی با تکنیک های خلاقیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 74 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آشنایی با تکنیک های خلاقیت
اهداف آموزشی کارگاه
خلاقیت چیست
ابتکار و نوآوری
ضرورت خلاقیت
سخنان يك كشيش در بستر مرگ
منابع خلاقیت
موانع اصلي خلاقيت
تكنيك 6 كلاه فكري
اهداف اصلي اين تكنيك
تکنیک بارش افکار
هوالخلاق
معرفی چند شاخص
تکنیک ارتباط اجباری
فايده وارونه سازي مسأله
توصیه های عمومی برای پرورش خلاقیت:
سم های کشنده خلاقیت:

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارگاه آسیب های خانواده

پاورپوینت کارگاه آسیب های خانواده

پاورپوینت کارگاه آسیب های خانواده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارگاه آسیب های خانواده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارگاه آسیب های خانواده
اهداف
تقسیم بندی افراد
آسیب شناسی
ازدواج
خانواده
آسیب های قبل ازدواج
تحمیل پیوند زناشویی
آسیب های قبل ازدواج
آسیب های دوران نامزدی
سوء تفاهم و سوء ارتباط
عدم توجه به نیاز های همسر
سلطه گری زن یا شوهر
بی نظمی در رفت آمد و عدم توجه به امور خانه
ناتوانی های جنسی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش

پاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش

پاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 79 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش
توافق و کشمکش
قدمت عدم توافق نظریه کشمکش و توافق
کارکرد گرایی ساختاری
انواع کارکردگرایی از نظر آبراهامسون
ریشه های کارکردگرایی ساختاری
ارگانیسیسم اگوست کنت
قشربندی کارکردی و انتقادها
ادامه نظام کنش و سلسله مراتب سطوح واقعیت
نظام اجتماعی
نظام فرهنگی
نقد اصول تحلیل کارکردگرایی مرتن
نوکارکردگرایی
رالف دارندورف
جاناتان ترنر مراحل نه گانه گذار
نقد تلفیق نظم وتضاد
رندال کالینز
نظر ون دن برگ در مورد دو نظریه کارکردگرایی ساختاری و کشمکش
نقد فرانک بر نظر ون دن برگ

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارکرد ویتامین های در بدن

پاورپوینت کارکرد ویتامین های در بدن

پاورپوینت کارکرد ویتامین های در بدن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارکرد ویتامین های در بدن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارکرد ویتامین های در بدن
تاریخچه
مصرف ویتامینها
انواع ویتامینها
منابع
منابع غذایی
فواید ویتامین B9 یا اسید فولیک
منابع ویتامین
اثرمثبت بروی بیماری MS
این ویتامین دو عمل مهّم در بدن انجام میدهد:
ویتامین N اسید تیوتیک یا لیپوئیک
ویتامین M یا استیگماسترول
سوالات تحقیق

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربردهای شیشه در ساختمان

پاورپوینت کاربردهای شیشه در ساختمان

پاورپوینت کاربردهای شیشه در ساختمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربردهای شیشه در ساختمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 61 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
کاربردهای شیشه در ساختمان
آشنايي با انواع شيشه ها
شیشه های خم
مواردکاربرد
شيشه هاي مات و رنگي
شيشه هاي با پوشش سطحي
موارد کاربرد:
از مزاياي اين نوع شيشه در پنجره هاي ساختمانها
شیشه - اسپایدر
شیشه های رفلکس
ويژگیهای شیشه لمینیت
فناوري نانو بر روي پنجره(1)

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین

پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین

پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربردهای بودجه بندی نوین
شناخت نامه ارائه كننده مباحث سمينار
جايگاه بودجه در سيستم حسابداری مدیریت
ضرورت واهميت بودجه بندي درشركتها وسازمانها
تحليل حساسيت دربودجه بندي
گزارشگري عملكردبودجه وسنجش مسئوليت
بودجه بندي برمبناي عملكرد (بودجه عملياتي)
نقدبودجه بندي سنتي
شیوه های نوین بودجه بندی
سازوكارهاي يهره برداري مطلوب ازنظام بودجه بندي
معرفي مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی

پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی

پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی
تاریخچه
تست تورینگ
تعریف و طبیعت هوش مصنوعی
فلسفهٔ هوش مصنوعی
هوش مصنوعی در کاربردهای پزشکی
خدمات
توانایی های مهارتی هوش مصنوعی در پزشکی
شبکه های عصبی
نتیجه گیری
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی

پاورپوینت کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی

پاورپوینت کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 237 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی
فصل اول : مبانی کامپیوتر
فصل دوم : مدیریت داده ها در نرم افزار آماری SPSS
فصل سوم : تحلیل داده ها در نرم افزار آماری SPSS
فصل چهارم : آشنائی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستمهای کاربردی (امضای دیجیتال)

پاورپوینت کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستمهای کاربردی (امضای دیجیتال)

پاورپوینت کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستمهای کاربردی (امضای دیجیتال)

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستمهای کاربردی (امضای دیجیتال) مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستمهای کاربردی (امضای دیجیتال)
مفاهیم تجارت الکترونیک و امضای دیجیتال
مفاهیم و کاربردهای زیرساخت کلید عمومی PKI
پیاده سازی PKI در نرم افزار های كاربردی
روش اجرائي پیاده سازی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد جوش مقاومتی در صنعت

پاورپوینت کاربرد جوش مقاومتی در صنعت

پاورپوینت کاربرد جوش مقاومتی در صنعت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد جوش مقاومتی در صنعت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد جوش مقاومتی در صنعت
اصول و مفاهیم
تعریف جوش
نقطه جوش
معایب روش پرس جوش نسبت به روش جوش نقطه ای
فرآیند جوش مقاومتی
نمودار گرادیان دما
ملاحظات ترانسفورمر
ملاحظات انتخاب دستگاه های جوش
موارد ایمنی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کاربرد تئوری لایه مرزی

پاورپوینت کاربرد تئوری لایه مرزی

پاورپوینت کاربرد تئوری لایه مرزی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد تئوری لایه مرزی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد تئوری لایه مرزی
تاریخچه
کاربردهای تئوری لایه مرزی
کنترل لایه مرزی
استخراج معادلات برای جریان دو بعدی
معادله بلازیوس
معادلات دیفرانسیل حاکم
شرایط اولیه
مشتق گیری و پیشروی محاسبات در دامنه زمان
نتایج حل DNS برای جریان لایه مرزی دو بعدی
رشد ضخامت لایه مرزی
نتیجه گیری
مراجع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد آجرهای شیشه ای

پاورپوینت کاربرد آجرهای شیشه ای

پاورپوینت کاربرد آجرهای شیشه ای

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد آجرهای شیشه ای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد آجرهای شیشه ای
تعریف شیشه
تاریخچه
انواع شیشه و کاربرد آن ها
شیشه رنگی
شیشه ضد آتش
تجهیزات مورد نیاز برای توليد اين محصول
مواد تشكيل دهنده شيشه
طريقه ساخت آجرهای شيشه‌ای
خصوصيات آجر شيشه‌ای
طراحی گوشه با بلوك‌های زاويه‌دار و يا منحني
مزايای استفاده از آجرهای شيشه‌ای
استاندارد توليدی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد spss در مهندسی صنایع

پاورپوینت کاربرد spss در مهندسی صنایع

پاورپوینت کاربرد  spss در مهندسی صنایع

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد  spss در مهندسی صنایع مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد spss در مهندسی صنایع
آمارهاي توصيفي
آمارهاي استنباطي
پنجره های برنامه
روش ورود داده‌هاي جديد و ايجاد فايل:
نام‌گذاري متغيرها
آزمون فرضيه و آمارهاي استنباطي
آزمون t دو نمونه
فرض‌هاي زيربنايي آزمون t دو نمونه:
آزمون T با نمونه‌هاي مستقل
اجراي آزمون t با نمونه‌هاي مستقل

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد IT در رویکردهای نوین خرید

پاورپوینت کاربرد IT در رویکردهای نوین خرید

پاورپوینت کاربرد IT در رویکردهای نوین خرید

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد IT در رویکردهای نوین خرید مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در219 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاربرد IT در رویکردهای نوین خرید
تعاريف تجاري خريد
تعاريف نظامي خريد
ناكارايي‌هاي روش سنتي
مراحل چرخه تأمين و خريد
چهار بعد اصلي فرآيند خريد
تغييرات در الگوهاي مديريت خريد و تأمين
گام‌هاي تامين کالا در آماد دفاعي: کنترل و حسابرسي اقلام و اطلاعات
تعيين مشخصات سفارش خريد
قرارداد خريد
برنامه‌ريزي منابع ساخت
شبکه يک زنجيره تأمين
مديريت استراتژيک شبکه تامين
آناليز شرايط بازار
خصوصيات تأمين‌کنندگان مناسب
تعداد مناسب تامين‌كنندگان
منبع‌يابي بين‌المللي
پيش‌نيازها و الزامات استفاده از منبع‌يابي بين‌المللي
تجارت متقابل
مواقعي که ساخت بر خريد ارجح است
نمونه‌اي از مذاكره همکاري
تعاريف
مزاياي تدارك (تأمين و خريد) الكترونيكي
الزامات پياده‏سازي تداركات الكترونيك
تغييرات اصلي حاصل از تأمين الکترونيکي
مدل مفهومي يك سيستم خبره براي تصميم‏گيري ساخت يا خريد
يك مدل بازي براي مذاكره و مناقصه خريد
مدل بكارگيري معيارهاي محيطي براي ارزيابي تأمين‏كنندگان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی

پاورپوینت کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی
اهداف
مقدمه
معرفی تجارت الکترونیک به عنوان ابزار کسب و کار قرن
ویژگی ها و ضرورتهای تجارت الکترونیک
جایگاه ایران و جهان در تجارت الکترونیک
زیر ساختهای لازم برای تحقق تجارت الکترونیک در ایران
نحوه ورود یک بنگاه به تجارت الکترونیک
چند نمونه عملی موفق در تجارت الکترونیک

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارآفرینی در اینترنت

پاورپوینت کارآفرینی در اینترنت

پاورپوینت کارآفرینی در اینترنت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارآفرینی در اینترنت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 100 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 
 


فهرست
کارآفرینی در اینترنت
مفاهیم اولیه کسب و کار
کسب وکار چیست
حمایت دولت از کارآفرینان
اصول چهار گانه کسب وکار
پنج مهارت کسب وکار آینده ساز
مزایای انتخاب کسب وکار اینترنتی
موانع کسب وکارهای اینترنتی
مسیر حرکت موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی
مراحل طرح توجیهی
شناسایی فرصت ها و موقعیت ها
اسامی تعدادی از سایتهای ایرانی و خارجی که در زمینه های کسب وکار فعالیت می کنند
انتخاب یک محصول برای بازار آنلاین چهار حالت دارد
نکات مهم در انتخاب یک نام دامین مناسب ویک هاستینگ خوب
نکات مهم در طراحی سایت
بخش های اساسی یک سایت کسب وکار:
ایجاد یک موقعیت فروش بی همتا
محصولات رایگان وکتابهای الکترونیکی
بازاریابی به وسیله ایمیل
ارتقای سایت در موتورهای جست وجو
بازاریابی الکترونیکی
تبلیغات الکترونیکی
ارتباط مناسب با مشتریان
نکات کلیدی کسب وکار

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کار دادگان در زبان فارسی

پاورپوینت کار دادگان در زبان فارسی

پاورپوینت کار دادگان در زبان فارسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کار دادگان در زبان فارسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

فهرست
کار دادگان در زبان فارسی
دادگان زبانی در زبان‌شناسی رایانه‌ای
هزینۀ مربوط به تهیۀ پیکره‌های زبانی
وضعیت دادگانی امروز در نحو زبان فارسی
انتخاب بازنمایی نحوی مناسب
مقایسۀ بازنمایی زایشی و وابستگی
دستور وابستگی
مقایسۀ اجمالی با دستور زایشی
تجزیۀ یال‌-معیار
مراحل تفکیکی کار
شناخت فعل مرکب در زبان فارسی
حضور در گردهمایی قم و معرفی پروژه
اتمام نسخۀ 1 فرهنگ ظرفیت
وضعیت کنونی
ابزارهای توسعه‌یافتۀ جانبی
قابلیت‌های محیط آموزشی مجازی
اعضای پروژه
آیا این پروژه ادامه خواهد داشت؟
کلام آخر

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت کارآفرینی در خانه

پاورپوینت کارآفرینی در خانه

پاورپوینت کارآفرینی در خانه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارآفرینی در خانه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 106 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 
فهرست
کارآفرینی در خانه
تعریف کسب و کار
انواع کسب و کار
طبقه بندی کسب و کارها
مهارت های اساسی لازم برای کسب و کار
انواع مالکیت ها درکسب و کار
تعریف کسب و کار خانگی
کارگاههاي خانوادگي
مزایای کسب و کار خانگی
ساختار متمرکز
ويژگيهاي ساختار مجموعه اي
ويژگيهاي ساختار منظومه اي
عمده ترين مزيتهاي نسبي کسب و کار خانگي
قابليتهاي پياده سازي کسب و کارهاي خانگي
مواردی که در راه­اندازی کسب و کار در منزل باید در :نظر گرفت
راه­های تامین منابع مالی کسب و کارخانگی
رویکردهای کسب و کار خانگی
انواع تبلیغات برای کسب وکار خانگی
صورتهای مالی کسب و کار خانگی
نمونه طرح کسب و کار(گزارش2)
خدمات نظافت
هزینه های اولیه
درآمدهای بالقوه
گامهای نخست
شوراي سياست گذاري استاني مشاغل خانگي و کارگاههاي خانوادگي
حمایتهای دولتی از مشاغل خانگی
مزایای ایجاد کسب و کار خانگی قانونی
ارائه درخواست کتبي متقاضي به شهرداري يا دهداري محل
ضوابط صدور مجوز کسب وکارخانگی
مراحل صدور مجوز

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کار از راه دور

پاورپوینت کار از راه دور

پاورپوینت کار از راه دور

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کار از راه دور مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کار از راه دور
مفهوم و فلسفه دورکاری
تعاریف دورکاری
تاریخچه دورکاری
دورکاری تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند :
هادسن و اقتصاد دورکاری
جلوه‌ها و صورت‌هاي دوركاري
دورکاری در ایران
برخی از موارد آیین نامه دورکاری درایران
مشكلات و چالش‌هاي مديريتي كار از راه دور
دورکاری در کشورهای توسعه یافته
هدف‌گذاريها
پيشرفت دوركاري در ژاپن
علل موفقیت دورکاری در ژاپن در مقایسه با ایران


تصویر محیط برنامهپاورپوینت کاخ آپادانای شوش

پاورپوینت کاخ آپادانای شوش

پاورپوینت کاخ آپادانای شوش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاخ آپادانای شوش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاخ آپادانای شوش
شهر شوش
قلعه شاتو
نمونه‌ای از کاربرد سنگ‌نبشته‌های باستانی در ساخت قلعه‌ی دومورگان
موقعيت كاخ شائور
کاخ شوش
جلو خان خارجی کاخ
آثار ملی ایران ثبت شد
مقبره ی دانیال
كاخ آپادانا
تالار ستوندار
ته ستونهاي كاخ اردشير دوم يا كاخ شائور
نقش برجسته
سرستون عظيم آپاداناي شوش در موزه لوور
كتيبه داراي 58 سطر ميخي پارسي است

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاتالیزگر

پاورپوینت کاتالیزگر

پاورپوینت کاتالیزگر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاتالیزگر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
کاتالیزگر
معنی در لغت
تعریف
ویژگی کاتالیزگر
انقلاب کاتالیزور
اهمیت بالا
سموم کاتالیزور
غیر فعال شدن کاتالیزور
کاربرد کاتالیزور
دیگر چالش ها
نمونه ای از شبکه لانه زنبوری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قوانین تفکر سیستمی

پاورپوینت قوانین تفکر سیستمی

پاورپوینت قوانین تفکر سیستمی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قوانین تفکر سیستمی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
قوانین تفکر سیستمی
نبايد شرايط محيطي را سرزنش كرد
دريافتن الگوي تغييرات به جاي تمركز بر روي وقايع
تفكر براساس رابطه علت و معلولي
تعيين صحيح مرز سيستم
تفكر ديناميك به جاي تفكر استاتيك
مقاومت در برابر سياستها، پيامدهاي ناخواسته و رفتار نامشهود سيستمهاي اجتماعي
تفكر تركيبي
اهميت چگونگي تعامل بين اجزاء سيستم در عملكرد آن
بايد به دنبال نقاط حساس و مؤثر گشت
بايد به مهلتي كه براي دريافت پاسخ ضروري است، توجه نمود
یادگیری یک فرآیند بازخوردی
موانع یادگیری
پیچیدگی پویا
اطلاعات محدود
متغیرهای مغشوش کننده و مبهم
عقلانیت محدود و ادراک نادرست از بازخورد
نقشه های ادراکی معیوب
استنباطهای نادرست از پویایی
استدلال غیر علمی: خطاها و انحراف های قضاوتی
تعصبات و موانع شخصی در یادگیری
مشکلات اجرا
نیازمندی های یادگیری موفق در سیستمهای پیچیده
بهبود فرآیند یادگیری، مزایای جهان مجازی
معایب دنیای مجازی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قوانین تفکر سیستمی

پاورپوینت قوانین تفکر سیستمی

پاورپوینت قوانین تفکر سیستمی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قوانین تفکر سیستمی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
قوانین تفکر سیستمی
نبايد شرايط محيطي را سرزنش كرد
دريافتن الگوي تغييرات به جاي تمركز بر روي وقايع
تفكر براساس رابطه علت و معلولي
تعيين صحيح مرز سيستم
تفكر ديناميك به جاي تفكر استاتيك
مقاومت در برابر سياستها، پيامدهاي ناخواسته و رفتار نامشهود سيستمهاي اجتماعي
تفكر تركيبي
اهميت چگونگي تعامل بين اجزاء سيستم در عملكرد آن
بايد به دنبال نقاط حساس و مؤثر گشت
بايد به مهلتي كه براي دريافت پاسخ ضروري است، توجه نمود
یادگیری یک فرآیند بازخوردی
موانع یادگیری
پیچیدگی پویا
اطلاعات محدود
متغیرهای مغشوش کننده و مبهم
عقلانیت محدود و ادراک نادرست از بازخورد
نقشه های ادراکی معیوب
استنباطهای نادرست از پویایی
استدلال غیر علمی: خطاها و انحراف های قضاوتی
تعصبات و موانع شخصی در یادگیری
مشکلات اجرا
نیازمندی های یادگیری موفق در سیستمهای پیچیده
بهبود فرآیند یادگیری، مزایای جهان مجازی
معایب دنیای مجازی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قوانین ترمودینامیک

پاورپوینت قوانین ترمودینامیک

پاورپوینت قوانین ترمودینامیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قوانین ترمودینامیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
قوانین ترمودینامیک
قانون دوم ترمودینامیک
مراحل سیکل برگشت پذیرکارنودریک سیلندر:
مرحله ایزوترم انبساط
فرم انتگرالی سیکل
قانون دوم منجر به نامساوی زیر میشود:
انتگرال سیکلی برای موتور گرمایی برگشت ناپذیر
آنتروپی سیستم: بی نظمی وضعیتی
با توجه به اصل اول ترمودینامیک:
مقدار آنتروپی
تغییر آنتروپی در یک مرحله برگشت ناپذیر
اصل سوم ترمودینامیک
منحنی آنتروپی
ویژگیهای آنتروپی

تصویر محیط برنامهپاور پوینت (اسلاید) کاغذ پي اچ

پاور پوینت (اسلاید) کاغذ پي اچ

پاور پوینت (اسلاید) کاغذ پي اچ  با سلام

فایل کاغذ پي اچ یک پاورپوینت بسیار عالی در 10 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

نام کاغذ پی اچ از کلمه ی Potential of hydrogen {پتانسیل هیدروژن) گرفته شده است.کاغذ پی اچ وسیله ی شناخت اسید و ماده ی باز یا قلیایی می باشد.این شناسایی درجه بندی دارد.

درجه بندی کاغذ پی اچ به این صورت است:درجه بندی آن از 0 تا 14 است.از از 0 تا 7 ماده ی اسید را نشان می دهد و ماده ی اسیدی هرچه به صفر نزدیک تر باشد اسید آن قوی تر است و هر چه به هفت نزدیک تر باشد اسید آن ضعیف تر است.عدد 7 نشان دهنده ی ماده ی خنثی است مانند آب خالص.

آیا این ماده اسید است؟
حدس بزنید این ماده در کاغذ پی اچ چه عددی را نشان می دهد؟

شناسایی اسید:

شناسایی ماده ی باز یا قلیایی

در کاغذ پی اچ عدد شماره ی 7 تا 14 نشان دهنده ی ماده ی باز یا قلیایی است.ماده ی باز یا قلیایی هر چه به 14 نزدیک تر باشد شدید تر است و هر چه به 7 نزدیک تر شود ضعیف تر است.مثلا شیشه پاک کن یا بیشتر شوینده ها باز یا قلیایی هستند.

آیا این ماده ،ماده ی باز یا قلیایی است؟
فکر می کنید این ماده در کاغذ پی اچ چه شماره ای را نشان می دهد

{این فیلم را نگاه کنید}

مواد های دیگری هم هستند که قابلیت شناسایی مواد را دارند و در محیط های اسیدی یا بازی به رنگ های دیگری در می آیند مانند:

گلبرگ سرخ
کاغذ لیتموس{آز درخت لیتموس به دست می آید.}
و ...

اما کاغذ پی اچ شناسایی دقیق تری دارد.

پایانبا تشکر از توجه شما

با تشکر از آقای نعمت اللهی لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پاور پوینت (اسلاید) جزء ششم قرآن

پاور پوینت (اسلاید) جزء ششم قرآن

پاور پوینت (اسلاید) جزء ششم قرآن  با سلام

فایل جزء ششم قرآن یک پاورپوینت بسیار عالی در 24 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

«جزء 6» سوره مبارکه نساء

آیه 153سوره نساء

این آیه به عذاب قوم موسی و گوساله پرستی این قوم اشاره می کنداهل كتاب از تو مي خواهند كه برايشان كتابي از آسمان نازل كني . اينان بزرگتر از اين را از موسي طلب كردند و گفتند: خدا را به آشكار به ما بنماي . به سبب اين سخن كفرآميزشان صاعقه آنان را فرو گرفت. و پس از آنكه معجزه هايي برايشان آمده بود گوساله اي را به خدايي گرفتند و ما آنان را بخشيديم و موسي را حجتي آشكار ارزاني داشتيم.

و [نيز] بخاطر كفرشان، و تهمت بزرگى كه بر مريم زدند.

آیه 156سوره نساءاین آیه به تهمت زنا که به حضرت مریم نسبت دادن
اشاره می کند

آیات 157 تا 159سوره نساء

این آیات به سرنوشت حضرت عیسی مسیح
اشاره می کند«157»و گفتن ايشان که ما عيسي مسيح رسول خدا را کشتيم! در صورتيکه او را نکشتند و به دار نياويختند و لکن بر آنها مشتبه کردند و مردي را بصورت عيسي بالاي دار کردند!کسانيکه در اين کار اختلاف داشتند، در کشتن و دار زدن عيس هم شک داشتند و ايشانرا دانشي نيست جز پيروي از گمان خويش و در پي پنداشت رفتن! و بطور يقين او را نکشتند.«158» بلكه خدا او را به سوى خود، بالا برد.
و خداوند، توانا و حكيم است. «159» و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر
اينكه پيش از مرگش به او (حضرت مسيح)
ايمان مى‏آورد؛ و روز قيامت، بر آنها گواه
خواهد بود.

«163» ما به تو وحى فرستاديم؛ همان گونه
كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى فرستاديم؛
و [نيز] به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و
يعقوب و اسباط [= بنى اسرائيل] و عيسى
و ايّوب و يونس و هارون و سليمان وحى نموديم؛ و به داوود زبور داديم.

آیه 163سوره نساءدر این آیه اسامی چند تن از پیامبران آمده است

آیه 164سوره نساء

«164» و پيامبرانى كه سر گذشت آنها را پيش از اين، براى تو باز گفته‏ايم و پيامبرانى كه سرگذشت آنها را بيان
نكرده‏ايم؛ و خداوند با موسى سخن گفت. . [و اين امتياز، از آن او بود.]
یکی از امتیازات حضرت موسی این بوده که بدون واسطه با خدا سخن می گفتند که در این آیه به این امتیاز اشاره شده است

آیه 171سوره نساء

«171» اى اهل كتاب! در دين خود، زياده روى
نكنيد! و درباره خدا، غير از حق نگوييد!
مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده خدا،
و كلمه اوست، كه او را به مريم القا نمود؛
و روحى [شايسته] از طرف او بود. بنابر اين،
به خدا و پيامبران او، ايمان بياوريد!
و نگوييد: ([خداوند] سه‏گانه است!)
[از اين سخن] خوددارى كنيد كه براى شما
بهتر است! خدا، تنها معبود يگانه است؛
او منزه است كه فرزندى داشته باشد؛
[بلكه] از آن اوست آنچه در آسمانها و در زمين
است؛ و براى تدبير و سرپرستى آنها،
خداوند كافى است.در این آیه به جمعی از افراد در زمان تولد عیسی که می گویند خدا سه تاست یعنی خدا ، عیس و مریم تذکر داده می شود که خدا یکتاست.

آیه 176سوره نساء

«176» از تو [در باره ارث خواهران و برادران]
سؤال مى‏كنند، بگو: (خداوند، حكم كلاله
[خواهر و برادر] را براى شما بيان مى‏كند:
اگر مردى از دنيا برود، كه فرزند نداشته باشد، و
براى او خواهرى باشد، نصف اموالى را كه به جا
گذاشته، از او [ارث] مى‏برد؛ و [اگر خواهرى از دنيا برود،
وارث او يك برادر باشد،] او تمام مال را از آن
خواهر به ارث مى‏برد، در صورتى كه [ميّت] فرزند
نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر [از او] باقى باشند
دو سوم اموال را مى‏برند؛ و اگر برادران و خواهران
با هم باشند، [تمام اموال را ميان خود تقسيم مى‏كنند؛
و] براى هر مذكّر، دو برابر سهم مؤنّث است. خداوند
[احكام خود را] براى شما بيان مى‏كند تا گمراه نشويد؛
و خداوند به همه چيز داناست.)در این آیه درباره ارث صحبت شده است

آیات سوره نساء به :

ربا، خوردن مال مردم ، زکات ،نماز ،شرک ورزیدن به خدا ،

تکبر و... اشاره کرده است .

«جزء 6» سوره مبارکه مائده

آیه 17 سوره مائده

«17» آنها كه گفتند: (خدا، همان مسيح بن مريم
است)، بطور مسلّم كافر شدند؛ بگو:
(اگر خدا بخواهد مسيح بن مريم و مادرش و همه
كسانى را كه روى زمين هستند هلاك كند،چه
كسى مى‏تواند جلوگيرى كند؟
[آرى،] حكومت آسمانها و زمين، و آنچه ميان آن
دو قرار دارد از آن خداست؛ هر چه بخواهد،
مى‏آفريند؛ [حتّى انسانى بدون پدر، مانند مسيح؛]
و او، بر هر چيزى تواناست.)در این آیه دلیلی واضح برای کسانی که حضرت مسیح را به خدای گرفتند آمده که سخت در اشتباه هستند.

«20» [به ياد آوريد] هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت:
(اى قوم من! نعمت خدا را بر خود متذكّر شويد هنگامى كه در ميان شما،
پيامبرانى قرار داد؛ [و زنجير بندگى و اسارت فرعونى را شكست] و شما
را حاكم و صاحب اختيار خود قرار داد؛
و به شما چيزهايى بخشيد كه به هيچ يك از جهانيان نداده بود!

«21» اى قوم! به سرزمين مقدّسى كه خداوند براى شما مقرّر داشته،
وارد شويد! و به پشت سر خود بازنگرديد
[و عقب گرد نكنيد] كه زيانكار خواهيد بود!)«22» گفتند: (اى موسى! در آن [سرزمين]، جمعيّتى [نيرومند و] ستمگرند؛
و ما هرگز وارد آن نمى‏شويم تا آنها از آن خارج شوند؛ اگر آنها از
آن خارج شوند، ما وارد خواهيم شد!)«23» [ولى] دو نفر از مردانى كه از خدا مى‏ترسيدند، و خداوند به آنها، نعمت
[عقل و ايمان و شهامت] داده بود، گفتند:
(شما وارد دروازه شهر آنان شويد! هنگامى كه وارد شديد، پيروز خواهيد شد.
و بر خدا توكل كنيد اگر ايمان داريد!)«25» [موسى] گفت: (پروردگارا! من تنها اختيار خودم و برادرم را دارم، ميان ما و اين جمعيّت گنهكار، جدايى بيفكن!)«26» خداوند [به موسى] فرمود: (اين سرزمين [مقدس]،تا چهل سال بر آنها ممنوع است [و به آن نخواهند رسيد]؛ پيوسته در زمين [در اين بيابان]، سرگردان خواهند بود؛ و در باره [سرنوشت] اين جمعيّت گنهكار، غمگين مباش!)«24» [بنى اسرائيل] گفتند: (اى موسى! تا آنها در آنجا هستند، ما هرگز وارد نخواهيم شد! تو و پروردگارت برويد و [با آنان] بجنگيد، )ما همينجا نشسته‏ايم)!

آیه 27 سوره مائده

«27» و داستان دو فرزند آدم را بحقّ بر آنها بخوان:
هنگامى كه هر كدام، كارى براى تقرّب [به پروردگار]
انجام دادند؛امّا از يكى پذيرفته شد،و از ديگرى
پذيرفته نشد؛
[برادرى كه عملش مردود شده بود، به برادر ديگر]
گفت: (به خدا سوگند تو را خواهم كشت!)
[برادر ديگر] گفت:
([من چه گناهى دارم؟ زيرا] خدا،
تنها از پرهيزگاران مى‏پذيرد!این آیه اشاره دار د به:
موضوع کدورت بین هابیل و قابیل دارد

نفسش او را به كشتن برادر ترغيب كرد، و او را كشت و از زيانكاران گرديد

آیه30 سوره مائدهاین آیه اشاره دارد به:
قتل هابیل به دست قابیل

آیه 31 سوره مائده

«31» سپس خداوند زاغى را فرستاد كه در زمين،
جستجو [و كندوكاو] مى‏كرد؛ تا به او نشان دهد
چگونه جسد برادر خود را دفن كند. او گفت:
(واى بر من! آيا من نتوانستم مثل اين زاغ باشم
و جسد برادرم را دفن كنم؟!)
و سرانجام [از ترس رسوايى، و بر اثر فشار وجدان،
از كار خود] پشيمان شد.این آیه اشاره دارد به:
چگونگی دفن هابیل و پشیمانی قابیل از کارش

آیه 38 سوره مائده

«38» دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه
انجام داده‏اند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد!
و خداوند توانا و حكيم است.
این آیه اشاره دارد به:
مجازات دزدی

آیه 39 سوره مائده

«39» اما آن كس كه پس از ستم كردن، توبه و
جبران نمايد، خداوند توبه او را مى‏پذيرد؛
[و از اين مجازات؛ معاف مى‏شود، زيرا]
خداوند، آمرزنده و مهربان است.این آیه اشاره دارد به:
توبه

آیه 45 سوره مائده

«45» و بر آنها [= بنى اسرائيل] در آن [= تورات]،
مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل
چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در مقابل گوش،
و دندان در برابر دندان مى‏باشد؛ و هر زخمى،
قصاص دارد؛ و اگر كسى آن را ببخشد
[و از قصاص، صرف‏نظر كند]، كفاره [گناهان]
او محسوب مى‏شود؛ و هر كس به احكامى كه
خدا نازل كرده حكم نكند، ستمگر است.این آیه اشاره دارد به:
قصاص

آیه 49 سوره مائده

«49» و در ميان آنها [= اهل كتاب]، طبق آنچه
خداوند نازل كرده، داورى كن! و از هوسهاى آنان
پيروى مكن! و از آنها برحذر باش،
مبادا تو را از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده،
منحرف سازند! و اگر آنها [از حكم و داورى تو]،
روى گردانند، بدان كه خداوند مى‏خواهد آنان را
بخاطر پاره‏اىاز گناهانشان مجازات كند؛ و بسيارى
از مردم فاسقند.جمعى از بزرگان يهود توطئه کردند و گفتند: نزد محمد (صلي الله عليه و آله) مي‌رويم شايد بتوانيم
او را از آئين خود منحرف سازيم. لذا نزد پيامبر (صلي ‏الله عليه و آله) آمدند و گفتند: ما دانشمندان و
اشراف يهوديم و اگر ما از تو پيروى کنيم، مطمئنا ساير يهوديان به ما اقتدا مي کنند ولى در ميان ما
و ‏جمعيتى، نزاعى است (در مورد يک قتل يا چيز ديگر) اگر در اين نزاع به نفع ما داورى کنى، ما به
تو ايمان خواهيم آورد. پيامبر (صلي الله عليه و آله) از ‏چنين قضاوتى (که عادلانه نبود) خوددارى کرد
و اين آيه نازل شد.

اي پيامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان. اگر چنين نكني امر رسالت او را ادا نكرده اي . خدا تو را از مردم حفظ مي كند، كه خدا مردم كافر را هدايت نمي كند.

آیه 67 سوره مائدهاین آیه در واقع به حادثه تاریخی غدیر خم که در آن امام علی(ع) جانشین پیامبر شد اشاره می کند

آیات سوره مائده به :

حج ، توبه ،جهاد، زکات ،نماز ،روزه ،کمک به نیازمندان و ...

اشاره کرده است .

لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پاور پوینت (اسلاید) جوندگان و راه هاي کنترل آنها

پاور پوینت (اسلاید) جوندگان و راه هاي کنترل آنها

پاور پوینت (اسلاید) جوندگان و راه هاي کنترل آنها  با سلام

فایل جوندگان و راه هاي کنترل آنها یک پاورپوینت بسیار عالی در 46 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

پاندمی جوندگان:

پاندمي هاي طاعون انساني قرن هشتم ميلادي
در آسياي صغير و بين النهرين پاندمي طاعون انسان قرن چهاردهم
اروپا و آسياي ميانه همه گيري تب راجعه اوايل قرن بيستم
در حوزه درياي کارائيب، همه گيري تب راجعه و بيماري لايم دهه پنجاه ميلادي
در آسياي جنوب شرقي، همه گيري لپتوسپيروز سال 1377 استان گيلان

از نظر طبقه بندي جوندگان به دو زير راسته تقسيم مي شوند:

الف-Duplicidentata در فك بالا دو جفت دندان ثنايا دارند كه جفت دوم به صورت ستونهاي كوچكي در پشت دندانهاي جفت اول قرار گرفته اند و خرگوش ها از اين گروهند. ب- Sipmlicidentataدر فك بالا فقط يك جفت دندان ثنايا دارند. انواع موشها در اين گروه طبقه بندي شده اند

مهمترین گونه های جوندگان موجود در اماکن شهری

موش سياه Rathus rathus

موش خانگي Mus musculus

مريون ها Meriones Spp

موش نروژي (راتوس نروژيكوس)Rathus norvezhicus

مرفولوژی ، و روش های زندگی موش ها

اغلب جوندگان (موش هاي صحرائي و خانگي) در انتقال بيماريهاي مختلف به انسان و ساير حيوانات اهلي نقش دارند بيماريهاي منتقله بوسيله موش به انسان بخصوص در مناطق گرمسير از اهميت بيشتري برخوردار است. موش حيوان زيرکي است
موجودي که همه چيز را مي‌خورد
جای گرم و تاريک را براي زندگي خود انتخاب مي‌کند

ريخت شناسي موش ها:

موش داراي بدن چهار قسمتي ، شامل سر، گردن ، تنه و دم است.

دست و پاها چشم ها گوش دندان پنج انگشت- دارای ناخن – عضوی برجسته به نام تیز زیر دست و پازباندر موش ها گوشتي و حجيم است داراي دو پلک ، مجهز به مژه و فاقد پيگمان است- دارای عروق خونی گوش علاوه بر شرکت در سيستم شنوايي در تبادل و تنظيم حرارت نيز نقش دارد . آرواره ي بالا و پايين مجهز به دندان «هترودنت» است، دندان نيش در موش تحليل رفته كه و جاي خالي آن را در آرواره، «دياستوم» مي گويند.حفره ي بويايي توسط کام ثانوي از حفره ي دهان جدا شده و از طريق حلق به هم مرتبط شده اند

توليد مثل در موش ها:

لقاح در موش داخلي است
داراي عضو حقيقي براي جفت گيري مي باشد
جنين بخشي از مراحل رشد را در رحم مادر سپري کرده و بعد از تولد تا مدتي از غدد شيري مادر تغذيه مي کند
آنها در طــــول یکسال 5 تا 6 بار و هر بار 6 تا 14 بچه به دنیا می آورند، بطوریکه می توانند در سال 20 بچه موش را شیر دهند.

تغذیه موش ها :

آنها معمولاً مواد غذایی زیادی در لانه خود انبار می کنند
حس بویایی در آنها فوق العاده قوی است از نظر تغذیه ای موش ها؛ دانهء غلات ،خشکبار ، گوشت و ماهی را بیش از سایر موادغذایی ترجیح می دهندموش ها بیشتر به مکان هایی نظیر انبارها یا محل جمع آوری زباله، کانال فاضلاب ، خانه ها و بازارها برای تامین مواد غذایی خود راه می یابند.

1- اهمیت بهداشتی

در ايجاد 35 بيماري به انسان دخالت دارند، مانند؛ يرقان مسري، سالك، تيفوس ، انواع اسهال ، تيفوئيد ، وبا ، طاعون ، هیداتیک ، تب خونریزی دهنده و ... اين بيماري ها مي تواند از دو راه مستقيم ، و غیر مستقیم به انسان و دیگر حیوانات منتقل شوند.جوندگان ممکن است ميزبان واسط انگل باشند موش ها میزبان بسیاری از حشرات نظیر کک ، کنه و ... به عنوان حامل بیماری ، سبب انتقال بیماری های خطرناکی
همچون طاعون، تیفوس ، جذام ، تب راجعه و ... نقش کليدي در بقاء ميکروارگانيسم هاي واگيردار
مثل: کيست هيداتيک آلوئولار (Alveolar cyst)
که يک بيماري کشنده کبدي در انسان استموش ها، به عنوان مخزن يا ناقلين بيولوژيكي و مكانيكي عمل کرده ، كه مي توانند ،عوامل بيماريزایی از نوع ،ويروسي ،ريكتزيايي ،باكتريايي ،تك سلولي، كرمي و يا ترماتودي را انتقال دهند

جوندگان علاوه بر اینکه بعنوان مخزن بیماری مطرح هستند نقش مهمی نیز در انتقال بیماری دارند
عامل بیماری زا بیشتر در بزاق و مدفوع و ادرار آنها دیده می شوند

جونده ممکن است مستقيماً از طريق گاز گرفتن عامل بيماريزا را به انسان منتقل نمايد

نظير تب گزش رات RAT- BITE FEVER

2- اهمیت اقتصادی:

از نظر خسارات کشاورزی ، اساساً جوندگان یکی از مهمترین آفات نباتی بشمار می روند. یک موش صحرایی در روز می تواند بالغ بر 60 گرم دانه بخورد . بنابراین در سال 22 کیلوگرم مواد دانه ای خواهد خورد.

840 موش در طول یکسال 15 تن مواد غذایی مصرف می کنند و طبق برآورد سازمان بهداشت جهانيWHO) ) حدود 33 ميليون تن مواد غذائي توسط موشها از بين مي رود، اين معادل 5% كل توليد مواد غذائي جهان بوده و براي تغذيه 130 ميليون انسان گرسنه كفايت مي كند.

موش می تواند همچنین سبب بروز صدماتی به تاسیسات صنعتی ( کابل ها ، لوله ها و ... ) وهمچنین کانال های مخصوص آبیاری و ... شوند.

شناسایی محل و تخمین جمعیت موشها:

برای مبارزه با موشها باید اطلاعات کافی از محل زندگی و تعداد تقریبی آنها در اختیار داشته باشیم
راهنمایی وجود موش در یک محل
سوراخ محل ورود موش در نقاط روباز و دیوارها
آثار لکه چربی بدن موشها در مسیر عبورآنها (روی لوله ها و ...)
وجود فضله به صورت پراکنده یا زیاد
آثار جویدگی و خوردگی روی مواد غذایی
ضمناً چنانچه موش زنده در هنگام روز دیده شود درخصوص فراوانی موش باید تعداد موش مشاهده شده در عدد بیست (20) ضرب شود.

مبارزه با جوندگان:

انواع روشهای مبارزه با موش

الف) روشهای بیولوژیکی
ب) روشهای میکانیکی
ج) روش فیزیکی
د) روشهای شیمیایی

روش فیزیکی

دشمنان طبیعی نظیر گربه و ... روش بیولوژیکیحذف غذاحذف آبحذف پناهگاه یا حذف راههای ورود به اماکنتله موش-5% جمعیت انسانیروش میکانیکی

روش شیمیایی

طعمه گندم مسمومطعمه با مغز گردوطعمه سبزطعمه سيب زميني يا هويجطعمه با نان و مربا و... طعمه با يونجة خشك 100 كيلوگرم گندم
و 2 ليتر روغن پارافين
و 10 كيلو فسفوردوزنگ 10كيلوگرم مغز گردو
و 200 گرم روغن پارافين،
5/0كيلو فسفودوزنگ 100 كيلوگرم،فسفوردوزنگ مخلوط با خاكستر
يا پودر تالك حدود 10 كيلوگرم .

موش کش

1-موش کش هایی که نیاز به مراقبت معمولی دارند:الف:فلوئورواستات سدیم
ب:فلوئورواستامید
ج:استرکنین2-موش کش هایی که بیشترین احتیاط را لازم دارند:الف:عنصل قرمز(Red squill)
ب:فوربروماید
ج:فسفید روی

3-موش کش هایی که بیشترین خطر را دارند:

الف:تری اکسید آرسنیک
ب:فسفر
ج:گوفاسیدسم های چند مقداره:وارفارین-دیناسینون-کومافوریل-پنیدونبخورهایی که برای کشتن موش ها استفاده می شود:
سیانید کلسیم
دی سولفید کربن
متیل بروماید

موضوع ارائه2:

سوسری ها

حشرات چندش آور و دردسر سازی که بنام سوسک ها شناخته میشوند در واقع هیچ نسبتی با سوسک ها نداشتـه و سوسری (COCKROACH) نامیده می شوند. راسته سوسري ها يكي از 31 راسته از رده حشرات مي باشد كه تقريبا در كليه نقاط دنيا وجود دارند.


سوسک ها (سخـت بالپوشان (BEETLES) (متشکل از 250 هزار گـونـه مـی بـاشـنـد کـه کـفـشدوزک هــا را نـیـز شـامل مـــی گـردد. سـوسـری هـا از خــانــواده (BLATTODEA) میباشند.

یک وجه تمایز سوسک ها با سوسری ها بال است که در سوسک ها سخت تر از سوسری ها میباشد.

3500 گـونه سـوسـری در سـراسـر جـهـان وجود دارد که تنها یک درصـد آنهـا جــزو آفات خانگی محسوب میگردند. قدمت تاریخی سوسری ها به 350 میلیون سال پیش باز میگردد.

ساختار بدن و اندامهای حسی سوسری ها:

بدن از سه قسمت سر، سینه و شکم تشکیل شده است.

دارای 6 پای مودار (خاردار) میباشند. موهای پا در حس لامسه نقش دارند. انتهای پاها به چنگال ختم میگردند که به سوسریها این امکان را میدهند که از دیوار بالا روند. سوسریها دارای 18 زانو میباشند.

دارای یک جفت چشم مرکب متشکل از 2 هزار عدسی هستند. برخی از گونه های سوسری دارای یک جفت چشم ساده بنام ocelli  میباشند. چشمهای سوسری ها قادر به تمرکز بر اشیاء نبوده وتنها اجسام در حال حرکت را میتواند ببیند. سوسری ها نسبت به نور مادون قرمز، آبی و سبز بسیار حساس بوده اما نور زرد و یا قرمز را نمیتوانند تشخیص دهند.


دارای یک جفت شاخک میباشند. شاخک ها از مو پوشیده شده اند که نقش حس لامسه و بویایی (ردیاب بو) را به عهده دارند.


در عقب بدن دارای یک جفت زائده به نام (CECI) میباشند. این دو پبش آمدگی در واقع دو حسگر حرکتی میباشند. این دو زائده تغییرات جزئی جریان هوا را در اطراف سوسری ها حس میکند. همچنین توسط این دو زائده سوسری قادر است ارتعاشات زمین را حس کند. به همین خاطر است که شما نمیتوانید از عقب سوسری را غافل گیر کنید. این دو زائده با احساس ارتعاش و تغییر فشار هوا مستقیما به پاها فرمان حرکت میدهند پیش از آنکه سیگنال های حسی به مغز برسد.

قطعات دهانی وظیفه حس چشایی را به عهده داشته ودر ضمن حرکت آرواره ها در سوسری افقی میباشد بر عکس ما انسانها که آرواره هایمان بطور عمودی باز وبسته میشود.قطعات دهانی سوسری جونده و ساینده میباشد.

حس لامسه در سوسری ها شامل شاخک ها و خارهای بدن وپاها میباشد.

حس شنوایی که تنها نواسانات فشار هوا و ارتعاشات را حس میکند شامل زائده CECI و موهای بدن سوسری میباشد.
نکته:میزان حساسیت سوسری به ارتعاشات زمین یک میلیونوم میلی متر است.

سیستم تنفسی تراشه ای میباشد .

رنگ خون سوسری ها سفید رنگ میباشد.

سیستم عصبی سوسری ها از گره های (غده های) عصبی تشکیل یافته است .

سوسری ها دارای اسکلت خارجی میباشند.

سوسری ها دارای بال بوده و اغلب آنها قادر به پرواز میباشند اما به ندرت پرواز میکنند چراکه پرواز کننده های ماهری نیستند.

معمولا اندازه اي بين يك تا پنج سانتيمتر دارند.

تغذیه سوسری ها:

سوسری ها همه چیز خوارند. از غذاهای انسان گرفته همچون گیاهان، سبزیجات، برنج،هویج، نان، شیر، مواد قندی، قهوه، روغن تجمع یافته اطراف اجاق گاز و یا مواد غیر خوراکی نظیر: کاغذ، مقوا، صابون، حشرات مرده (حتی سوسری های مرده)، پارچه، کتاب، مدفوع، خلط سینه، زخمهای انسانی، هر گونه موجود مرده، چسب، چرم، ته سیگار، خمیر دندان، رنگ، مو و ناخن انسان.

انتشار سوسری ها:

سوسری ها بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر زندگی میکنند اما در قطب شمال و جنوب نیز مشاهده میشوند. سوسری ها تا دمای صفر درجه را میتوانند تحمل کنند. سوسری ها از طریق کشتیها، بسته بندیهای مواد غذایی و همراه با اثاثیه منزل جابجا میشوند.

گونه های متداول سوسری در ایران

سوسری های آمریکایی: طول بدن آنها 3 تا 4 سانتی متر-رنگ آنها قهوه ای مایل به قرمز است-طول کپسول ها 8 میلی متر-هر کپسول حاوی 14 تا 16 تخم-علامت مشخصه آنها یک حلقه زرد رنگ روی پشت سر آنها میباشد-سوسری ماده یا کپسول را به حال خود رها میکند و یا آن را توسط بزاق دهان خود به سطوح مختلف می چسباند-نوزادها پس از 55-50 روز از تخم خارج میشوند-نوزادان 20-10 ماه طول میکشد تا بالغ شوند و در این مدت ممکن است تا 13 مرتبه پوست اندازی کنند-سوسری های امریکایی بالغ میتوانند تا 15 ماه زنده بمانند-قابلیت پرواز دارند.

طول شاخک ها مساوی طول بدن و در نرها اندکی بلندتر است-طول بدن نر وماده برابر است اما بالهای سوسری نر بلند تر از بالهای سوسری ماده است-سوسری ماده در طول عمر خود میتواند تا 8 کپسول تولید کند یعنی 400-300 تخم-سوسری های آمریکایی بزرگترین سوسری های خانگی میباشند-بیشتر در شبکه فاضلاب، انبارهای کالا، زیر زمین ها، تونلهای بخار و هر مکانی که مواد غذایی تهیه و انبار میگردد، وجود دارند-به ندرت پرواز میکنند-بیشتر از طریق اثاثیه منزل جابجا میشوند.

طول بدن یک تا 1.5 سانتی متراست-رنگ آنها قهوه ای مایل به زرد است-علامت مشخصه: دو خط راه راه واقع در پشت سر-کپسول تخم ها اندکی خمیده است-در هر کپسول 40-30 تخم وجود دارد-سوسری ماده کپسول را تا خارج شدن نوزادها با خود حمل میکند-نوزادان پس از یک ماه از تخم خارج میشوند-نوزادان ظرف 2 ماه بالغ میشوند ودر این مدت 7-6 بار پوست اندازی میکنند-از تخمریزی تا بلوغ 100 روز بطول می انجامد-ماده 8-4 کپسول در طول عمر خود تولید میکند یعنی 300 تخم-چنانچه تنها نیمی از این نوزادان ماده باشند در عرض یکسال 100 هزار سوسری از همان سوسری مادر تولید خواهد شد-سوسری های بالغ تا 12 ماه زنده می مانند-از طریق اثاثیه منزل و کارتن های مواد غذایی انتشار می یابند-بیشتر در آشپزخانه، دستشویی، حمام و محل های تهیه و انبار مواد غذایی مشاهده میشوند.

سوسری های آلمانی:

مخفیگاه های سوسری ها:

مجاری فاضلاب-چاه توالت-زیر زمین-انباریها-شوفاژ خانه ها-هرگونه اثاث ثابت و بدون استفاده در خانه-توده زباله-توده روزنامه و یا کتاب-زباله دان-کابینت ها-کشوها-دستشویی-حمام-پشت وزیر یخچال و اجاق گاز-چاهک ها-پریزهای برق-درزها و شکاف های دیوار، سقف، کفپوش، پشت کاغذ دیواری، زیر کاشی ها و موزاییک های لق و پشت لوله های گاز وآب. راه های ورود سوسری ها به خانه:
از طریق درزها، شکاف ها و سوراخهای دیوار، سقف و زمین-در و پنجره های باز و فاقد توری
دریچه های کولر-امتداد لوله های آب و گاز-چاهک ها-لوله دودکش-دریچه های هواکش
بسته بندی های مواد غذایی.

تولید مثل سوسری ها 

سوسری ها پس از ورود به اماكن و مستقرشدن در محل مناسب شـروع به تخم ريزي مي كنند. سوسری های ماده یک هفته پس از جفت گیر تخم ریزی میکنند. سوسری های ماده تخم های خود را در درون کپسول هایی بنام (OOTHECA) قرار میدهند. در هر کپسول بسته به نژاد سوسری 12 تا 40 تخم وجود دارد. سوسری ها یا این کپسول ها را در مکانهای محفوظ رها میکنند و یا در انتهای شکم خود آنها را تا زمانی که تخمها باز شوند با خود حمل میکنند.
كپسول ها بتدريج بزرگ شده، پس از مدتي سوسك هاي جوان سفيدرنگ كوچك بدون بال از درون آن خارج مي شوند. 

کپسول سوسری آمریکایی

کپسول سوسری آلمانیاز ابتداي  تخـم ريزي تا خارج شدن نوزاد سـوسك (نـمف)،   سي تا پنجاه روز طول مي كشد. سوسري بالغ چند ماه تا يكسال زندگي مي كند و در اين مدت  عمل تخم ريزي چندين بار تكرار مي شود.
 
سوسری های ماده مانند پشه های ماده تنها یکبار جفت گیری میکنند و تا پایان عمر دیگر نیازی به جفت گیری مجدد برای تولید تخم ندارند.

آلودگیهای سوسری ها:

سوسری ها ناقلین مکانیکی 22 نوع از باکتریها، قارچ ها، انگلهای تک یاخته و ویروسها میباشند. نظیر سالمونلا، عفونتهای روده ای نظیر اسهال معمولی و خونی. سوسری ها این میکروبها را با قطعات دهانی، پاها و فضولات خود منتقل میکنند.

سوسری ها میتوانند موجب بروز آلرژی و حملات آسم شوند.

سوسری ها مواد غذایی را با بزاق، برگرداندن بخشی از مواد خورده شده، فضولات و ترشحات غده ای خود آلوده میسازند.

سوسری ها با تولید ماده ای روغنی باعث تولید بوی زننده و لکه دار شدن سطوح از جمله پارچه ها میشوند.

بيماري هاي باكتريايي

 و نيز واكنش هاي آلرژيك مانند ناراحتي پوستي، خارش، تورم پلك و ناراحتي هاي تنفسي را ايجاد مي كنند.اسهالديسانتريوباتب تیفوئيدبيماري هاي ويروسيفلج اطفال لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان

پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان

پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان
اهميت پيش فرضها در رفتار سازماني
انواع پيش فرض ها
نمونه هايي از تاثير گذاري پيش فرضهاي ذهني بر رفتار سازماني
پيش گويي کامبخش
قالبي انديشيدن
اثر هاله اي
اثر تقابل
باور درباره ثبات و يا امکان تغيير تواناييهاي ديگران
نتايج تحقيقات
خطاي بنيادين اسناد
شناسايي نردبان استنتاج در ذهن خود
تقويت مهارتهاي گفتگو
جمع بندي

تصویر محیط برنامهدانلود پروژه ارشد شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

دانلود پروژه ارشد شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

دانلود پروژه ارشد شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

دانلود پروژه ارشد شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

68 صفحه

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف

 

 

فهرست مطالب

شبكه قدرت از توليد تا مصرف................. 1

محدوديت توليد.............................. 1

 انتقال قدرت .............................. 1

توزيع و مصرف قدرت.......................... 1

آرايش ترانسفورماتورهاي قدرت ............... 2

اجزاء يك پست انتقال يا فوق توزيع .......... 2

ضرورت اتصال به زمين ترانس نوتر .......... 2

تانك رزيستانس ............................. 3

ضرورت برقراري حفاظت ....................... 3

انواع سيستمهاي اوركارنتي .................. 4

سيستم حفاظت اوركارنتي فاز به زمين ......... 4

حفاظت باقيمانده يا رزيجوآل ................ 5

هماهنگ كردن رله هاي جرياني زمان ثابت ...... 5

اشكال رله هاي با زمان ثابت ................ 5

رله هاي اوركانت زمان معكوس ................ 6

انواع رله هاي جرياني با زمان معكوس و موارد استفاده هر يك    6

كاربرد رله هاي جرياني ..................... 7

رله هاي ولتاژي ............................ 7

حفاظت فيدر خازن ........................... 7

رله اتومات براي قطع و وصل بنكهاي خازني .... 8

حفاظت فيدر كوپلاژ 20 كيلوولت ............... 9

حفاظت فيدر ترانس 20 كيلوولت ............... 9

حفاظت جهتي جريان .......................... 9

حفاظت R.E.F .................................. 10

رله هاي نوترال ............................ 10

حفاظت ترانسفورماتور  قدرت ................. 10

رله بوخهلتس ............................... 11

رله هاي ترميك يا كنترل كننده درجه حرارت ترانس 12

رله ديفرنسيال ............................. 13

چند نكته در رابطه با رله ديفرنسيال ........ 16

رله ديفرنسيل با بالانس ولتاژي .............. 17

رله بدنه ترانس ............................ 17

حفاظت جرياني براي ترانسفورماتور ........... 18

رله هاي رگولاتور ولتاژ ..................... 18

رله اضافه شار ............................. 20

حفاظت باسبار .............................. 21

نوع اتصالي هاي باسبار ..................... 22

خصوصيات حفاظت باسبار ...................... 22

انواع حفاظت باسبار ........................ 22

حفاظت خط .................................. 23

نكاتي در خصوص رله هاي ديستانس ............. 25

نوسان قدرت و حفاظت رله ديستانس در مقابل آن 27

رله دوباره وصل كن ......................... 29

كاربرد رله دوباره وصل كن .................. 31

ضد تكرار .................................. 32

رله واتمتريك .............................. 33

رله مؤلفه منفي ............................ 36

سنكرون كردن ............................... 39

رله سنكرون چك ............................. 41

رله سنكرونايزينگ ( سنكرون كننده ژنراتورها )     43

رله فركانسي رله حذف بار .................. 44

سيستم اينتريپ و اينترلاك ................... 46

 

 

 

 

 

شبكه قدرت از توليد تا مصرف

يك شبكه قدرت از نقطه توليد تا مصرف،شامل اجزاء و مراتبي است كه ژنراتور را بعنوان مولد و ترانسهاو خطوط انتقال را بعنوان  مبدل و واسطه در بر مي‌گيرد .

محدوديت توليد :

ژنراتورها معمولاً” جريانهاي بزرگ را توليد ميكنند اما به لحاظ ولتاژ محدوديت دارند،زيرا عايق بندي شينه ها حجم و وزن زيادي ايجاد مي‌كند و به همين لحاظ ژنراتورها در نورم هاي ولتاژي 6،11،21 و حداكثر 33 كيلو ولت ساخته مي‌شوند .

انتقال قدرت :

بر عكس توليد كه به لحاظ ولتاژ محدوديت دارد، در انتقال قدرت،مشكل جريان مطرح است زيرا هر چه جريان بيشتر شود،مقطع سيمها بيشتر و در نتيجه ساختمان دكل ها بزرگتر و تلفات انتقال نيز فزوني مي‌گيرد . به همين لحاظ سعي مي‌شود كه پس از توليد جريان،با استفاده از ترانسفورماتورهاي افزاينده،سطح ولتاژ افزايش و ميزان جريان كاهش داده شود . ضمنا” عمل انتقال سه فاز،توسط  سه سيم صورت مي‌گيرد ( به سيم چهارم نيازي نيست ) و براي تشخيص اتصال  كوتاههاي احتمالي فاز به زمين،از شبكه زمين و نوترالي كه در پست مبدا ايجاد مي‌كنند،سود مي‌جويند  . 

توزيع و مصرف قدرت :

پس از انتقال قدرت تا نزديكي هاي منطقه مصرف،سطح ولتاژ در چند مرحله پايين مي‌آيد تا قابل مصرف شود. در ايران درحال حاضر براي انتفال قدرت ازولتاژهاي 400 و 230 كيلو ولت (فاز- فاز)  استفاده مي‌شود و در مناطق شهري نيز اين ولتاژها  به سطح 63 كيلو ولت ( شبكه فوق توزيع )كاهش پيدا مي‌كند و با تبديل 63 به 20 كيلو ولت،ولتاژ اوليه براي ترانسفورماتورهاي توزيع محلي مهيا مي‌گردد تا با ولتاژ 400 ولت ( فاز- فاز )،برق مورد نياز مصرف كننده هاي عادي فراهم آيد .


آرايش ترانسفورماتورهاي قدرت :

ترانسفورماتورهاي انتقال،از آرايش ستاره / مثلث برخوردارند . طرف ستاره به ولتاژ بالاتر و طرف مثلث به ولتاژ پايين تر متصل مي‌شود تا در عايق بندي و حجم سيم پيچ ها صرفه جوئي شود . تپ چنجر نيز كه بعنوان تنظيم كننده ولتاژ بكار گرفته مي‌شود معمولاً در طرف فشار قوي تعبيه مي‌گردد تا عمل تغيير تپ (Tap) را در جريانهاي كمتري انجام دهد و جرقه كنتاكتها به حداقل رسد .

اجزاء يك پست انتقال يا فوق توزيع :

يك پست انتقال يا فوق توزيع، معمولاً شامل خط يا خطوط ورودي،بريكرها،سكسيونر ها، باسبار طرف فشار قوي،ترانس قدرت، ترانس نوتر،ترانس مصرف داخلي،باسبار فشار متوسط،فيدر هاي خروجي،فيدرهاي خازن و غيرو مي‌شود و در هر پست پانلهاي رله اي و متيرينگ،عمل حفاظت و اندازه گيري را بعهده دارند . باطريخانه و شارژرها نيز وظيفه توليد سيستم D.C.  را كه لازمه غالب رله ها مي‌باشد انجام مي‌دهند .

ضرورت اتصال به زمين :

تا زماني كه  اتصالي با زمين در شبكه اتفاق نيفتاده باشد،نيازي به برقراري اتصال نوترال با زمين نمي‌باشد، اما به لحاظ امكان وقوع اتصال كوتاه هاي با زمين و برقراري سيستم حفاظتي براي تشخيص آنها،ناچار به داشتن سيستم نوترال خواهيم بود،به اين ترتيب كه سه فاز شبكه را از طريق يك ترانس نوتر (معمولاً داري سيم پيچ زيگزاك ) به يكديگر متصل و نقطه صفر يا خنثي (نول ) آنرا با زمين مرتبط مي‌كنيم . اين ترانس ضمن ايجاد نوترال براي شبكه،بدليل راكتانسي كه دارد ،جريان اتصال كوتاه با زمين را نيز محدود مي‌كند .

تانك رزيستانس :

عبارت از يك تانك فلزي پر از الكتروليت بسيار رقيق كربنات سديم است . خاصيت اين محلول آن است كه مقاومت الكتريكي آن به طور معكوس در برابر حرارت تغيير مي‌كند . در صورت پيدا شدن جريان نشتي با زمين ايجاد حرارت در مايع و كاهش مقاومت آن،جريان عبوري افزايش يافته و به سرعت به حدي مي‌رسد كه رله نوتر را تحريك نمايد . بنابراين خاصيت اين مقاومت،آشكار نمودن جريانهاي نشتي كم و غير قابل تشخيص بوسيله رله  نوترال اصلي مي‌باشد تا از عبور جريان مداوم نشتي و داغ شدن ترانس نوتر و سوختن احتمالي آن جلوگيري بعمل آورد .

خواص تانك رزيستانس به همين مورد محدود نمي‌شود بلكه مقاومت حالت نرمال آن و راكتانس ترانس نوتر،مجموعا” به حدي انتخاب مي‌شود كه آمپر اتصال كوتاه را در حد مورد نظر محدود نمايد . از مزاياي ديگر آن،رزيستانس خالص آنست ( در نقطه مقابل ترانس نوتر كه تقريبا 97% راكتانس خالص است ) و بنابراين در مواردي كه انتخاب يك ترانس نوتر با راكتانس بالا به دليل افزايش اندوكتانس  سلفي پست،از بروز و ظهور هارمونيكها جلوگيري مي‌كنند تا عملكرد سلكتيو رله ها مختل نشود .

ضرورت برقراري حفاظت :

پس از برپايي يك سيستم قدرت،اول چيزي كه نياز به آن احساس مي‌شود،برخورداري سيستم از يك حفاظت اتوماتيك است . در اوايل پيدايش شبكه هاي قدرت،سعي مي‌شد سيستم را در مقابل جريانهاي اضافي ( Exess  Currents) حفاظت نمايد و اينكار توسط فيوز انجام مي‌شد اما با گسترش شبكه ها و تمايل به داشتن حفاظتي انتخاب كننده ( Selective )،يعني آن نوع از حفاظت كه بواسطه آن براي هر خطا  ( Fault) ئي در هر نقطه از شبكه،مناسبترين عمل قطع انجام شود، سيستم حفاظت Over current    (كه اصطلاحاً ماكزيمم جريان گفته مي‌شود) مطرح شد و گسترش يافت .

البته نبايد حفاظت اوركارنتي را با حفاظت over  load  ( اضافه بار )،كه بر مبناي ظرفيت حرارتي مدار منظور مي‌شود،اشتباه گرفت . در حفاظت اخير اگر بار از مقدار معيني ( معمولاً 2/1 برابر جريان نامي‌خط ) بيشتر شود،فرمان قطع رله  صادر مي‌شود در حاليكه منظور عمده از طرح حفاظت اوركارنتي آنست كه در صورت بروز خطا، رله ها به ترتيب نزديكي به نقطه اتصالي در نوبت قطع بايستند و در صورت عمل نكردن يك رله،رله بعدي فرمان قطع صادر كند .

معمولاً در تنظيم گذاري رله هاي اوركارنت به گونه اي عمل مي‌شود كه هر دو منظور حاصل شود. 

انواع سيستمهاي اوركارنتي :

در جائيكه نيروگاه فقط يك بار منفرد را تغذيه مي‌دهد، نياز حتمي‌به وجود رله اوركارنت نيست و رله اي كه بتواند پس از تاخير معيني مدار را قطع نمايد،كافي به نظر ميرسد . اما در يك شبكه توسعه يافته،كه هر باسبار بيش از يك خروجي را تغذيه مي‌كند،رفتار سلكتيو بيشتري لازم است تا قسمت حذف شده و خاموشي حاصله به حداقل رسد .

سيستم حفاظت اوركارنتي فاز به زمين :

حفاظت اوركارنتي براي تك تك فازها ضروريست اما يك رله زمين Earth  Foult  = E/F براي هر سه فاز كافيست . غالباً نياز به آن است كه رلهE/F   نسبت به جريانهاي زمين بسيار حساس باشد . بعبارت ديگر،تنظيم رله زمين اغلب كمتر از مقدار تنظيمي‌رله فاز قرار مي‌گيرد ( حدود20 % آن ).

حفاظت باقيمانده يا رزيجوال :

در صورتيكه بخواهيم رله زمين به جريانهاي  بسيار كم زمين حساس باشد،از اتصال باقيمانده يا  Rsidual  Connection ) ) استفاده مي‌شود،در اين روش،سيم پيچهاي ثانويه سه ترانس جريان يكي براي هر فاز بصورت موازي بسته مي‌شوند و مشتركا” يك رله زمين را تغذيه مي‌كنند . در حالتي كه وضعيت نرمال باشد،خروجي مجموعه اين ترانس ها صفر است و همچنين در حالتي كه اتصال كوتاه دو فاز رخ دهد،اين تعادل همچنان باقي مي‌ماند . خط پارگي در يك فاز ( بدون اتصالي با زمين ) نيز باعث عمل رله نمي‌شود . از آنجائيكه رله زمين در حالت تعادل جريان (درحالت نرمال) تحريك نمي‌شود،مي‌توان تنظيم آنرا پايين انتخاب نمود و آنرا براي هر مقدار جريان نشتي زمين حساس كرد .

هماهنگ كردن رله هاي جرياني زمان ثابت :

اگر تنظيم رله هاي پشت سر هم در يك شبكه را به گونه اي قرار دهيم كه دورترين رله نسبت به نقطه اتصالي،با فاصله زماني معيني (نسبت به رله هاي ما قبل و ما بعد خود) فرمان قطع دهد،در آن صورت چنين هماهنگي رله اي را هماهنگي جرياني- زماني و فاصله زماني بين عملكرد يك رله و رله بعدي را پله زماني يا Margin  مي‌ناميم .

در اين شكل سيستم حفاظتي،رله هاي اوركارنت با عملكرد آني (Instataneous R) نيز بعنوان راه انداز و يا آشكار ساز اتصالي بكار مي‌روند. اين رله ها مي‌بايد تنظيمات معيني داشته باشند .

اشكال رله هاي با زمان ثابت ( Definite – time   ) :

در صورتي كه در اتصاليهاي ضعيف و شديد،رله ها به ترتيب تنظيمات زمان ثابت خود به عمل در آيند،المان هاي شبكه خسارت بيشتري مي‌پذيرند و اين مورد از نقاط ضعف رله هاي جرياني با زمان ثابت است .

رله هاي اوركانت زمان معكوس ( invers –time  )

اشكال فوق در رله هاي زمان ثابت وجود داشت،در رله هاي با زمان معكوس كمتر مي‌شود . در اين رله ها در صورت زياد شدن جريان عبوري،زمان عملكرد رله كوتاهتر مي‌شودو در نتيجه ترانسفورماتور و ساير المان هاي شبكه،مدت كمتري تحت جريان اتصالي قرار مي‌گيرند و لطمات كمتري متوجه آنها مي‌شود . در عين آنكه منحني هاي رله هاي پشت سرهم را مي‌توان طوري انتخاب نمود كه انتخاب سطح سلكتيو برقرار بماند .

انواع رله هاي جرياني با زمان معكوس و موارد استفاده هر يك :

اين رله ها بسته به شيب منحني آنها،انواعي دارند،از جمله ؛

1- رله هاي زمان معكوس نرمال(normally inverse)

2- رله هاي زمان معكوس داراي شيب بيشتر(very inverse)

3- رله هاي زمان معكوس داراي شيب تند(extremely inverse)

نوع اول معمولاً”در همه شبكه ها كاربرد دارد.نوع دوم در جايي مناسب است كه جريان اتصال كوتاه به نسبتي كه از منبع دور مي‌شويم،كاهش قابل توجهي داشته باشد .منحني اين رله ها به صورتي است كه زمان عملكرد آنها با دو برابر شدن جريان ،حدودا”نصف مي‌شود . نوع سوم در آن تيپ از شبكه هاي توزيع مناسبت دارد كه در آنها بهنگام كليد زني،جريان زياد و نسبتا” طولاني كشيده مي‌شود .چنين جريانهايي با در مدار باقي ماندن وسايلي از قبيل پمپها ،يخچالها و غيره ايجاد مي‌شود بنابراين لازم است ازآن نوع منحني استفاده شود كه زمان عملكرد تاخيري طولاني بهنگام جريان دادن فيدر داشته باشد و بعلت اين خاصيت ويژه است كه اين رله كاربرد مي‌يابد ،در عين آنكه مي‌توان آنرا با فيوزهاي بعد از آن نيز هماهنگ نمود(منحني اين رله بسيار نزديك به منحني عملكرد فيوزها مي‌باشد ).

كاربرد رله هاي جرياني 

از رله هاي جريان با زمان ثابت و زمان معكوس ،در غالب فيدرهاي ورودي يا خروجي كاربرد دارد.در فيدرهاي خروجي 20كيلو ولت و پايين تر ،ازدورله جرياني در دو فاز و يك رله زمين استفاده مي‌شود .حذف رله جرياني از فاز وسط به جهت صرفه جويي صورت مي‌گيرد و اشكالي نيز بوجود نمي‌آورد ،اما در ولتاژهاي بالاتر ،هر سه فاز از رله جرياني برخوردارند و رله زمين  نيز بر سر راه نقطه صفر ترانس جريانها و انتهاي سه رله فازها بسته مي‌شود .

رله هاي ولتاژي :

كاربرد رله هاي ولتاژي محدود است و دو تيپ عمده دارند:

1- رله ولتاژي كه در اثر كاهش ولتاژ به عمل در مي‌آيد(Under Voltage).

2- رله ولتاژي كه در اثر افزايش ولتاژ تحريك مي‌شود (Exess Voltage).

از اين رله ها در حفاظت فيدرهاي خازن ،رگولاتور ولتاژ ترانسفورماتور و حفاظت خطوط ورودي به پست استفاده مي‌شود .

حفاظت فيدر خازن:

در مجموعه حفاظتي فيدر خازن از رله هاي مختلفي استفاده مي‌شود از آن جمله :

1- رله هاي اوركارنت براي هر فاز

2- رله هاي كاهش و افزايش ولتاژ

3- رله نامتعادلي

در خصوص رله نامتعادلي بايد گفت يك رله ولتمتريك حساس است و دو كار انجام مي‌دهد ؛

1- با ايجاد نامتعادلي در نوتر خازنها ،آلارم و سپس فرمان قطع صادر مي‌كند .

2- با بي برق شدن فيدر ترانس مربوطه،فيدر خازن را از مدار خارج مي‌سازد . معمولاً خازنهاي موازي ( منصوب روي باسبار 20 يا 63 كيلو ولت )،بصورت ستاره دوبل بسته مي‌شود و بر سر راه ارتباط دو صفر ستاره،از يك ترانس ولتاژ استفاده مي‌شود  تا در صورت بروز اشكال در هر يك از خازنها ،اين ترانس حاوي ولتاژ شده و رله را تحريك نمايد . معمولاً محدوده عملكرد آلارم اين رله،پايين تر از حد نرمال فرمان قطع آنست . بهنگامي‌كه خازنهاي طرفين از بالانس خارج شود (در اثر طول عمر يا قرار گرفتن بنك هاي خازن در شرايط متفاوت مثلاً آفتاب و سايه )،آلارم خواهيم داشت اما ضعف هر خازن و تغيير ظرفيت نسبتاً شديدتر باعث صدور فرمان قطع خواهد شد . در صورتي كه باسبار ( كه خازنها روي آن نصب هستند ) بي برق شود،اين رله باز هم فرمان قطع خواهد داشت و بنك هاي خازني را از مدار خارج مي‌سازد تا بهنگام برقدار شدن مجدد باسبار،پديده‌ سوئيچينگ باعث انفجار خازن‌ها نگردد .

ضمناً ازتعدادي  رله زماني نيز در حفاظت بنكهاي خازني استفاده مي‌شود ،از جمله آنكه يك رله زماني با تأخير طولاني در وصل ،باعث مي‌شود كه هر بار پس از قطع فيدر خازن ،تا مدتي (حدود 10دقيقه )از وصل مجدد آن جلوگيري نمايد و اين مسئله به آن خاطر است كه در ابن مدت ،خازنها فرصت كافي براي دشارژ داشته باشد و باقيمانده شارژ باعث بروز انفجاردر آنها نشود.


رله اتومات براي قطع و وصل بنكهاي خازني :

اين وسيله معمولاً به قدرت راكتيو حساس است و مي‌تواند در محدوده تنظيمي‌خود ،بنكهاي خازني را يكي پس از ديگري و به ضرورت در مدار آورده يا از مدار خارج سازد .

در بعضي موارد ،امكان ديگري نيز در اين رله ها تعبيه مي‌شود تا متناسب با كاهش ولتاژ شبكه ،خازنها را وارد مدار نمايد و اين ارتباط از آن جهت است كه ولتاژ شبكه بستگي به ميزان بار و همينطور Cos j شبكه دارد و با كم شدن Cosj،شدت جريان افزايش يافته ،افت بيشتر ولتاژ مدار را باعث مي‌شود و به اين ترتيب، مي‌توانيم رله را طوري تنظيم كنيم كه ولتاژ شبكه از حد محاسبه شده پايين تر آيد ،فرمان وصل به فيدر خازن و در حالت عكس آن فرمان قطع صادر كند .

براي آنكه اين رله بدرستي و دقت عمل نمايد ،داشتن منحني بار مصرفي يك شبانه روز شبكه ضروري خواهد بود . نقاطي كه خازنها بايد وارد مدار ويا از آن خارج شوند ،بر مبناي همين منحني تعيين و به صورت تنطيم روي رله قرار مي‌گيرد .دراين صورت مي‌توان Cosjمدار را در طول شبانه روز به طور خودكار و در حد دلخواهي حفظ نمود .در ضمن ،زمان تأخيري لازم براي در مدار در آوردن خازنها روي همين رله تنظيم مي‌شود.

 


پاورپوینت قراردادها

پاورپوینت قراردادها

پاورپوینت قراردادها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قراردادها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 59 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
قراردادها
توافق
ايجاب و دعوت به انجام معامله
قصد قراردادي (قصد انشاء قرارداد)
تدليس (ارايه اظهارات خلاف واقع)
بيان و توصيف بايد عاري از ابهام بوده، صريح و روشن باشد
اظهار و بيان بايد مهم و اساسي باشد
مقدمه
  قرارداد چيست
قراردادهاي كتبي
چندين دليل براي اينكه قراردادهاي كتبي بهتر از شفاهي هستند وجود دارند
چه كسي مي‌تواند وارد يك قرارداد شود
پيشنهاد و قبول پيشنهاد:
پاداش:
شرايط رايج قراردادها:
نمايندگيها و ضمانتها:
مشروط درمان يا چاه
شرط ادغام
نكاتي براي قراردادها:

تصویر محیط برنامهپاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل

پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل

پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
قدرت نرم در سیاست بین الملل
مقدمه
مفهوم قدرت
تقسیم بندی قدرت
كاربرد قدرت نرم
وجوه افتراق قدرت نرم وسخت
ویژگی های قدرت نرم
سطوح قدرت نرم
دو چهره قدرت نرم
راه کارهای رسیدن و در اختیار داشتن قدرت نرم
عناصر افزايش دهنده قدرت نرم
تقويت قدرت نرم نيروهاى مسلح

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور

پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور

پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 75 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور
مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:
مراجع تصویب کننده «مقررات
اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آشنایی با قوانین بودجه کل کشور
مراحل تهیه و تنظیم بودجه کل کشور
احکام مربوط به پرداختها و هزینه ها:
انواع دستگاههای اجرایی از نظر شخصیت حقوقی
احکام مربوط به پرداختها و هزینه در قانون محاسبات عمومی
باتوجه به تعاریف مراحل خرج یا هزینه احکام پرداختها بقرار زیر باید اجرا شود:
توضیحات آسان در خصوص احکام علی الحساب
فرآیند نظارت قبل از خرج
ماده 104 قانون محاسبات عمومی می گوید:
ماده 36 قانون دیوان محاسبات مقرر می دارد

تصویر محیط برنامهپاورپوینت قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال

پاورپوینت قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال

پاورپوینت قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال
قانون ارتباط
قانون تكثر
قانون رشد ارزش به صورت تصاعدي
قانون نقاط سرریز
قانون برگشت افزاینده
قانون قيمت گذاري معكوس
قانون سخاوت
قانون تابعیت و وفاداری
قانون جانشینی و جابجا شدگی
قانون واگذاری و تفویض موقعیت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت قانون سوم ترمودینامیک

پاورپوینت قانون سوم ترمودینامیک

پاورپوینت قانون سوم ترمودینامیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت وابستگي توابع حالت به كميتهاي مختلف: مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
قانون سوم ترمودینامیک
اصل سوم ترمودینامیک
سرمايش
منحنی آنتروپی
خواص ترموديناميکی سيالات
دو معادله گيبس ديگر از تعريف توابع گيبس و همهولتز بدست می آيد
خواص ترموديناميکی
وابستگي توابع حالت به كميتهاي مختلف:

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قانون تجارت

پاورپوینت قانون تجارت

پاورپوینت قانون تجارت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون تجارت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 95 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
قانون تجارت
مفاهیم کلی حقوق
شاخه های علم حقوق
شعبه های حقوق خصوصی
بخش های قانون تجارت
اوصاف حقوق تجارت
منابع حقوق تجارت
اعمال تجارتی
جایگاه شرکت های دولتی در قانون برنامه چهارم توسعه
طبق اصل 44قانون اساسی،نظام اقتصادی بر پایه :
شرایط شرکت سهامی خاص
مجمع عمومی عادی
نصاب رسمیت تصمیمات مجمع عمومی
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
اطلاعات مندرج در اساسنامه شرکت
اختیارات هیات مدیره ماده 118
تاجر
الزامات تجار
وظایف متصدی حمل و نقل
اسناد
مندرجات چک
شاکله یک قرارداد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قابلیت های OLAP

پاورپوینت قابلیت های OLAP

پاورپوینت قابلیت های OLAP

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قابلیت های OLAP مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
قابلیت های OLAP
مقدمه
پایگاه داده تحلیلی
قابلیت های OLAP
بررسی مدل داده ای چند بعدی و رابطه ای
دسته بندی های OLAP
جمع بندی


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت قابلیت اطمینان

پاورپوینت قابلیت اطمینان

پاورپوینت قابلیت اطمینان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قابلیت اطمینان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
قابلیت اطمینان
تاریخچه
تعاریف و مفاهیم
بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان
مدل سازی توابع قابلیت اطمینان
شکل توابع قابلیت اطمینان
معیارها و شاخص های اندازه گیری قابلیت اطمینان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک

پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک

پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
فيزيک امواج آلتراسونيک
آشنايي کلي با التراسونيک
کاربردها
فيزيک آلتراسونيک
طبقه بندي براساس نحوه کار
مزايا و محدويت ها
جزئيات آلتراسونيک

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب

پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب

پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 158 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 


 

 فهرست
فیزیولوژی مغز و اعصاب
سیناپس
اجزای سيناپسهای شيميايی
انواع میانجی های عصبی
گیرنده های حسی
همگرایی پیام
سیستم حسی
گيرنده های تماسی
مسیرهای انتقال درد:
مسيرهای انتقال پيام حسی
فیزیولوژی سیستم حرکتی
اعمال مخچه
اختلالات عملکرد هسته های قاعده ای
دستگاه لیمبیک
یادگیری و حافظه
خواب
روان پریشیها و دمانس
کنترل دستگاه عصبی اتونوم:
جریان خون مغز

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فیزیولوژی دست انسان

پاورپوینت فیزیولوژی دست انسان

پاورپوینت فیزیولوژی دست انسان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیولوژی دست انسان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 105 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 
فهرست
فیزیولوژی دست انسان
کلیات
عضلات هیپوتنار عبارتند
نمایش عضلات تنار و هیپوتنار
عضلات کرمی یا لومبریکال
استخوان و مفاصل
تاندون ها
عصب رادیال
غضروف اسناف باکس
استخوان رادیوس زند زبرین
مفاصل
عضلات لایه سطحی ولار ساعد
عضله لایه حد واسط ولار ساعد
عضلات لایه عمقی پشت ساعد
عروق
کپسول مفصل
تاندون عضله دو سر بازویی
عضله کوراکوبراکیالیس
اعصاب

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فیزیک هسته ای 2

پاورپوینت فیزیک هسته ای 2

پاورپوینت فیزیک هسته ای 2

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیک هسته ای 2 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 267 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


 

 


فهرست
فیزیک هسته ای 2
مقدمه
فصل اول: نیروی بین نوکلئونها
فصل دوم : واکنشهای هسته ای
فصل سوم : شکافت هسته ای
فصل چهارم : اسپین و گشتاور هسته ای

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فیزیک در پزشکی

پاورپوینت فیزیک در پزشکی

پاورپوینت فیزیک در پزشکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیک در پزشکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فیزیک در پزشکی
نقش فيزيک در پزشکی
راديوگرافى و راديوسكوپى
سونوگرافى
وسايل الكتروپزشكى
الكتروآنسفالوگرافى
در آينده شايد فيزيك بتواند …
پى نوشت ها:
منابع اینترنتی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فیزیک پایه 1

پاورپوینت فیزیک پایه 1

پاورپوینت فیزیک پایه 1

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیک پایه 1 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 344 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فیزیک پایه 1
اندازه گیری
بردارها
حرکت یک بعدی
حرکت در صفحه
دینامیک ذره - 1
دینامیک ذره -2
کار و انرژی
پایستگی انرژی
پایستگی تکانه خطی
بر خورد
حرکت دورانی
دینامیک دورانی
دینامیک دورانی و پایستگی تکانه زاویه ای
تعادل اجسام صلب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی

پاورپوینت فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی

پاورپوینت فناوری اطلاعات  در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری اطلاعات  در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی
كاربرد و نقش فنآوري اطلاعات در صنعت هواپيمايي
نگهداري جا (رزرواسيون مسافر)
سيستم‌هاي فرودگاهي
مديريت بار
بكارگيري نرم‌افزار و برنامه‌هاي كاربردي
سيستم حسابداري و امور مالي
خدمات قبل از پرواز مسافران
فنآوري اطلاعات و كاربردهاي آن در حمل و نقل ريلي
فنآوري اطلاعات و كاربردهاي آن در حمل و نقل ريلي
سيستم‌هاي كنترل ديواري
سيستم تعيين وضعيت پرسنلPDS
سيستم‌هاي صدور و توزيع بليط
سيستم‌هاي با كاربرد تجارت الكترونيك
نمايشگرهاي داده و اطلاعات در راه‌آهن
دستگاه‌هاي فروش بليط
نرم‌افزارهاي كاربرد ريلي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

پاورپوینت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

پاورپوینت فن آوری اطلاعات و ارتباطات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فن آوری اطلاعات و ارتباطات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فن آوری اطلاعات و ارتباطات
عصر جامعه دانش پایه و انقلاب نوین آموزشی
موانع و راهکارهای رشد خلاقیت کودکان و جوانان
تجربه بنیاد دانش وهنر
الگوی پیشنهادی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فلوئورسانس اتمی

پاورپوینت فلوئورسانس اتمی

پاورپوینت فلوئورسانس اتمی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلوئورسانس اتمی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فلوئورسانس اتمی
طیف جذب اتمی
فرآیند های اتم سازی شعله ای :
نیم رخ های جذب شعله ای
طیف بینی جذب ، نشر و فلوئورسانس اتمی
مدوله سازی منابع تابش
:تشکیل ترکیب کم فرار
حدود آشکار سازی
دستگاهوری
آشکارساز

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فلسفه تشکیل بسیج
تاریخچه تشكیل بسیج
تشكیل بسیج پس از پیروزی انقلاب اسلامی
تعریف بسیج
كاركرد بسیج در نظام اسلامی
هدف از تشكیل بسیج
اهمیت و ضرورت تشكیل بسیج
اهمیت و ضرورت تشكیل بسیج در جمهوری اسلامی ایران
گزیده بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری درباره بسیج

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد

پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد

پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فعالیت های ورزشی در محیط سرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فعالیت های ورزشی در محیط سرد
بارزترین فشارآفرین های محیطی در هوای سرد
پاسخ های سازشی به سرما
سوخت و ساز در محیط های سرد
هوای سرد و انجام فعالیت بدنی
فرو رفتن در آب سرد و اجرای فعالیت بدنی
نوع فعالیت در آب سرد
دستگاه عصبی خودکار و سازگاری با سرما
علائم بالینی و نشانه های کم گرمایی(هیپوترمی)

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فعالیت ورزشی در محیط های گرم

پاورپوینت فعالیت ورزشی در محیط های گرم

پاورپوینت فعالیت ورزشی در محیط های گرم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فعالیت ورزشی در محیط های گرم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فعالیت ورزشی در محیط های گرم
مقدمه
اصول حاکم بر محیط های فشار آفرین
واکنش بدن به فشار(استرس)
تاثیر تمرین بر ترشح هورمون های مربوط به فشار
تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی
بافت هایی که باعث کاهش دمای بدن می شوند
مکانیزم های دفع گرما
مقایسه تاثیر دمای هوا و رطوبت نسبی بر دمای درونی بدن
تعادل الکترولیت ها در هوای گرم
تأثیر کم آبی بر فعالیت های استقامتی
برتری نوشیدنیهای الکترولیتی _کربوهیدراتی بر آب خالص
اختلالات ناشی از گرما

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فصل مختصات و بردارهای

پاورپوینت فصل مختصات و بردارهای

پاورپوینت فصل مختصات و بردارهای

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فصل مختصات و بردارهای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فصل مختصات و بردارهای
ویژگی های صفحه مختصات:
نتیجه گیری
بردارهای واحد مختصات

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي

پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي

پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فساد ميكروبي مواد غذايي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فساد ميكروبي مواد غذايي
فساد ميكربي شير، گوشت و ماهي
تركيبات شير
اجزاء شير
فلور ميكربي شير خام
ورود ميكرب به شير خام از طريق تجهيزات انتقال و نگهداري شير
فرآوري حرارتي شير خام
بار ميكربي شير فرآوري حرارتي شده
نوع ميكربها در شير پاستوريزه
انواع فساد ميكربي در شير پاستوريزه
گوشت
گوشت بعنوان محيط رشد ميكربي
اثر pHگوشت بر روي كيفيت و فاسد شدن آن
فساد ميكربي گوشت در طي فرآوري اوليه
فساد گوشت تازه
فساد ميكربي در گوشت بسته بندي شده تحت شرايط خلاء يا جو اصلاح شده
مقايسه ساختار و تركيبات ماهي و گوشت
فلور مبكربي در ماهي
منابع آلودگي ميكربي ماهي در طي فرآوري اوليه
سخت پوستان و نرم تنان
فساد ميكربي ماهي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرهنگ شیطان پرستی

پاورپوینت فرهنگ شیطان پرستی

پاورپوینت فرهنگ شیطان پرستی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرهنگ شیطان پرستی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فرهنگ شیطان پرستی
آشنايي با شيطان‌پرستي
تعریف شيطان‌پرستي
اصول مشترک آنها
مراسم های ویژه
بعضی دیگراز اعمال شيطان ‌پرستي
قوانین اخلاقی شيطان پرستی
عوامل جذب
نمادهای شیطان پرستی
رواج شيطان پرستي در ايران
تصاویر شیطان پرستان
دکورمحافل شیطان پرستیعشاء شیطانی
عشاء شیطانی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فروشگاه زنجیره ای وال مارت

پاورپوینت فروشگاه زنجیره ای وال مارت

پاورپوینت فروشگاه زنجیره ای وال مارت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فروشگاه زنجیره ای وال مارت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فروشگاه زنجیره ای وال مارت
فروشگاه زنجیره ای
حوزه فعالیت وال مارت
سوپرسنترها
بازارهای محلی
سامز کلاب
فروشگاه‌های بین‌المللی
ویژگیها شرکت
مدل کسب و کارشرکت وال مارت
موقعیت وال مارت در بازار
استراتژی وال مارت
تحلیل استراتژی وال مارت
نقاط قوت
مشتریان وفادار
استراتژی قدرتمند
سهام نسبتا پایدار
پوشش طیف وسیعی از کالا
سایر نقاط قوت به شرح ذیل است
کارآفرین کیست
عوامل اجتماعی
روند تغییرات وال مارت
ویژگی های یک کارآفرین موفق
چند مورد کلیدی یک کارآفرین موفق
انتخاب مکان مناسب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرقه شیطان پرستی

پاورپوینت فرقه شیطان پرستی

پاورپوینت فرقه شیطان پرستی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرقه شیطان پرستی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 99 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فرقه شیطان پرستی
تعریف شيطان‌پرستي
صهيونيسم و شيطانيسم
موسیقی شیطان پرستان
فراماسونری چیست
مار نماد شیطان پرستی
عوامل جذب انسان ها
برخی از شرکت های مهم شیطان پرستی
واما برخی از نشان های فراماسونری(شیطان پرستی)
شماره تلفن شیطان 666
در نهایت اهداف شیطان پرستان چیست
برخی از اهداف فراماسونری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريان

پاورپوینت فرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريان

پاورپوینت فرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 فهرست
فرایند ارتباطات موفق وموثر با تاكيد بر رضايت مشتريان
مقدمه :
محورهاي تحول
فرايند ارتباطات چيست؟
چه‌گونه ارتباطات بهبود مي‌يابد
دريافت يا ادراك چه‌گونه بر ارتباطات و رفتار تأثير مي‌گذارد؟
تضاد چه‌گونه به‌شكل سازنده‌اي قابل كنترل است؟
چه‌گونه مي‌توان با موفقيت در مورد قراردادها مذاكره كرد؟

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فاکتورهاي بحراني موفقيت

پاورپوینت فاکتورهاي بحراني موفقيت

پاورپوینت فاکتورهاي بحراني موفقيت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فاکتورهاي بحراني موفقيت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فاکتورهاي بحراني موفقيت
جايگاه در مدل مبنا
تعريف CSF در ارتباط با برنامه استراتژيک
تعاريف فاكتور بحراني موفقيت
تاريخچه پيدايش واژه فاكتورهاي بحراني موفقيت
اهداف در مقابل فاکتورهاي بحراني موفقيت
منابع و ريشه‌هاي CSF
ايجاد گروه‌هاي وابستگي
ايجاد تم‌هاي پشتيبان
مدل کلي استخراج CSFها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت علائم و درمان ویروس هپاتیت

پاورپوینت علائم و درمان ویروس هپاتیت

پاورپوینت علائم و درمان ویروس هپاتیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علائم و درمان ویروس هپاتیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 75 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علائم و درمان ویروس
هپاتیت
عوامل مولد كلاسيك
مقاومت ویروس
نحوه ی شروع
دوره ی کمون
علايم باليني
خلاصه علايم باليني
منبع
شدت بیماری
عوارض مهم
روش هاي انتقال

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا

پاورپوینت ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا

پاورپوینت ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
ساختار علمی تحقيقاتی دفاعی آمريكا
گشايش
يافته‌هاي كليدي
ساختار سازماني مديريت تحقيقات دفاعيو مهندسي
سازمان پروژه‌هاي تحقيقات دفاعي پيشرفته
دفتر فناوري پردازش اطلاعات
دفتر علوم دفاعي
دفتر بهره‌برداري از اطلاعات
دفتر فناوري ريزسيستم‌ها
نقش دارپا در علم و فناوري
انديشگاه رند
ساختار سازماني شركت رند
ساختار سازماني ناسا
ديگر سازمان‌هاي مرتبط با
تحقيقات دفاعي آمريكا
دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي
نيروي زميني آمريكا:
نيروي دريايي آمريكا:

تصوییر محیط برنامه
پاورپوینت ضربه های جمجمه

پاورپوینت ضربه های جمجمه

پاورپوینت ضربه های جمجمه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ضربه های جمجمه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 100 اسلايد که تعدادی اسلاید به زبان لاتین میباشد . در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 
فهرست
ضربه های جمجمه
آناتومي و فيزيولوژي
اپيدميولوژي
معاينه عصبي اوليه
روشهاي تشخيصي پاراكلينيكي:
فيزيولوژي و پاتو فيزيو لوژي ضربه هاي مغزي
آسيب هاي اوليه
آسيبهاي اسكالپ
فاكتور هاي زمينه اي كه باعث اعمال اثر در نتايج حاصل ازضربه ميشود
شكستگيهاي جمجمه
شكستگي خطي
شكستگيهاي قاعده جمجمه
شكستگي فرورونده
ساير آسيبهاي جمجمه
مكانيسم اسيبهاي زخم گلوله
ضايعات فوكال مغز
خونريزي داخل بطني
هرنياسيون و شيفت مغزي
عفونت بعد از ضربه جمجمه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت علل ایجاد افسردگی

پاورپوینت علل ایجاد افسردگی

پاورپوینت علل ایجاد افسردگی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علل ایجاد افسردگی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علل ایجاد افسردگی
افسردگی چیست
سازمان بهداشت جهاني
خصائص بالینی حملات افسردگی 
کنترل تكانه
استفاده موثر از سیستم های حمایتی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرایند خودارزیابی در سازمان

پاورپوینت فرایند خودارزیابی در سازمان

پاورپوینت فرایند خودارزیابی در سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند خودارزیابی در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 فهرست
فرآیند خودارزیابی در سازمان
تعريف خودارزيابي
مزاياي خودارزيابي
فرآيند خودارزيابي
رويكردهاي خودارزيابي و خصوصيات آنها
رويكرد پرسشنامه‌اي
رويكرد كارگاهي
رويكرد پروفرما
رويكرد شبيه سازي اخذ جايزه
روش تلفيقي
مقايسه رويكردها
انتخاب رويكرد خودارزيابي و جايگاه كاربرد آنها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرآیند تحقیقات بنیادی و کاربردی

پاورپوینت فرآیند تحقیقات بنیادی و کاربردی

پاورپوینت فرآیند تحقیقات بنیادی و کاربردی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند تحقیقات بنیادی و کاربردی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


فهرست
فرآیند تحقیقات بنیادی و کاربردی
مشاهده
تعیین قلمرو
تحقیق مورد نظر
چارچوب نظری
متغیر ها
ویژگی های چهارچوب نظری
تدوین چهارچوب نظری
تدوین و تنظیم فرضیه
دو شرط برای آزمون پذیری فرضیه
فرضيه آماري همواره دو وجه مكمل دارد:
فرضیه ی صفر
فرضیه ی جانشین

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرآیند تجارت الکترونیک در اقتصاد جهان

پاورپوینت فرآیند تجارت الکترونیک در اقتصاد جهان

پاورپوینت فرآیند تجارت الکترونیک در اقتصاد جهان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت رآیند تجارت الکترونیک در اقتصاد جهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 69 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فرآیند تجارت الکترونیک در اقتصاد جهان
ICTانقلاب
به وجود آمدن صنايع و خدمات جديد
فعاليت كاراتر بنگاهها و صنايع
افزايش بهره‌وري
بهبود استاندارد زندگي
فهوم تجارت الكترونيكي
مزاياي تجارت الكترونيكي
تجربه برخي كشور ها:
طرح راهبردي برنامه تكفا
هدف سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران
سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران
راهبردهاي سياستي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت فرآیند برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت فرآیند برنامه ريزي و كنترل پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند برنامه ريزي و كنترل پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در94 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فرآیند برنامه ريزي و كنترل پروژه
تعريف محدوده پروژه
شناسايي فعاليتهاي پروژه
برآورد مدت زمان، منابع لازم و هزينه فعاليتها
ترسيم شبكه پروژه (برداري- گرهي)
زمانبندي پروژه و برنامه ريزي منابع
نهايي كردن زمانبندي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرآیند اجتماعی کردن کودکان

پاورپوینت فرآیند اجتماعی کردن کودکان

پاورپوینت فرآیند اجتماعی کردن کودکان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند اجتماعی کردن کودکان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فرآیند اجتماعی کردن کودکان
کودک
نوجوان
نقش والدین:
نقش همسالان و دوستان:
نقش رسانه های جمعی:

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرایند تزریق پلاستیک

پاورپوینت فرایند تزریق پلاستیک

پاورپوینت فرایند تزریق پلاستیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرایند تزریق پلاستیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فرایند تزریق پلاستیک
تعریف پلاستیک
دلایل توسعه سریع پلاستیک ها
عملکرد دستگاه تزریق پلاستیک:
نقص هایی که در فرایند تزریق ممکن است رخ دهد:
نمونه هايی از قطعات توليد شده توسط تزريق پلاستيك:
امتيازات شيوه تزريق پلاستيک :
منابع:

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرایند اتوماتای یادگیر

پاورپوینت فرایند اتوماتای یادگیر

پاورپوینت فرایند اتوماتای یادگیر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرایند اتوماتای یادگیر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 61 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فرایند اتوماتای یادگیر
فرایند یادگیری
تاریخچه اتوماتای یادگیر
اتوماتای یادگیر
مدل های محیط
معیارهای رفتار اتوماتای یادگیر
الگوریتم یادگیری
انواع اتوماتاهای یادگیر با ساختار ثابت
اتوماتاي يادگير توزيع شده


تصویر محیط برنامهپاورپوینت فاکتور آمادگی جسمانی

پاورپوینت فاکتور آمادگی جسمانی

پاورپوینت فاکتور آمادگی جسمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فاکتور آمادگی جسمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
فاکتور آمادگی جسمانی
علم تمرين
آمادگي :
گرم کردن و سرد کردن

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت غلبه بر استرس

پاورپوینت غلبه بر استرس

پاورپوینت غلبه بر استرس

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت غلبه بر استرس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
غلبه بر استرس
استرس چيست
چگونه استرس مي‌تواند بر ما اثر بگذارد.
استرس بخشي از زندگي طبيعي هر انساني است.
پاسخ ستيز يا گريز
نشانه هاي استرس
بعد جسماني
بعد رواني
بعد اجتماعي
بعد معنوي
چه عواملي مي‌توانند استرس را توليد كنند
مقابله‏هاي مسئله مدار
مقابله‏هاي هيجان مدار
مقابله‏هاي ناسازگار
قلب مبارزه با استرس آرام ماندن است.
تهيه فهرست وظايف
سبك زندگي سالم
جسمي
رواني/ شناختی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت عید غدیر خم

پاورپوینت عید غدیر خم

پاورپوینت عید غدیر خم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عید غدیر خم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عید غدیر خم
اهمّیت حج الوداع
آغاز سفر حج
خطابه اول در منی
خطابه دوم در مسجد خیف در منی
لقب امیرالمؤمنین
اعلان رسمی برای حضور در غدیر
اجتماع خطابه و جزئیات خطابه
پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما السّلام بر فراز منبر
دو اقدام عملی بر فراز منبر
بیعت مردان
بیعت زنان
عمامه سحاب
شعر غدیر
ظهور جبرئیل در غدیر
معجزه غدیر، امضای الهی
پایان مراسم غدیر

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت عوامل موثر در پوسیدگی دندان

پاورپوینت عوامل موثر در پوسیدگی دندان

پاورپوینت عوامل موثر در پوسیدگی دندان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عوامل موثر در پوسیدگی دندان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عوامل موثر در پوسیدگی دندان
تعریف پوسیدگی
چرخه عوامل موثر در ایجاد پوسیدگی
عوامل پوسیدگی
محلهای شایع پوسیدگی
علایم پوسیدگی دندان
خصوصیات لثه سالم
علت بیماری لثه
عوامل موثر در پیشرفت بیماری لثه
بوی بد دهان

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت عوامل موثر بر نواوری تکنولوژیک در موسسات

پاورپوینت عوامل موثر بر نواوری تکنولوژیک در موسسات

پاورپوینت عوامل موثر بر نواوری تکنولوژیک در موسسات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 97 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک در موسسات
مساله اصلی تحقیق
تشریح وبيان موضوع
ضرورت و اهميت موضوع
اهداف تحقيق
فرضيه‌های تحقيق
چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
نوع و روش تحقیق
قلمرو مكاني تحقيق
محدوديتهاي تحقيق

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده

پاورپوینت عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده

پاورپوینت عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 164 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده
نگاهي به حوزه و قلمرو رفتار مصرف كننده
عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده
عوامل دروني
عوامل بيروني
فرايند تصميم‌گيري مصرف كننده


تصویر محیط برنامهپاورپوینت عوامل موثر بر رضایت شغلی

پاورپوینت عوامل موثر بر رضایت شغلی

پاورپوینت عوامل موثر بر رضایت شغلی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عوامل موثر بر رضایت شغلی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عوامل موثر بر رضایت شغلی
شمای کلي طرح جامع نظرسنجي در معاونت آمار و مهندسي اطلاعات
تعريف
شغل رضايت‌بخش چيست؟
نظريه‌هاي رضايت شغلي
عوامل مؤثر بر رضايت شغلي
پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي
رضايت شغلي و عملكرد
رضايت شغلي و مشتريان سازمان
سيستم اندازه گيري رضايت شغلي


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت عوامل موثر اعتیاد در روستاها

پاورپوینت عوامل موثر اعتیاد در روستاها

پاورپوینت عوامل موثر اعتیاد در روستاها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عوامل موثر اعتیاد در روستاها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عوامل موثر اعتیاد در روستاها
تعریف اعتیاد
مراحل اعتیاد
بررسی مهمترین عوامل اجتماعی در بروز اعتیاد
مهاجرت
بی سوادی
بیکاری
ناتواني در "نه" گفتن
پیشگیری از اعتیاد به خصوص در جوانان
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت عوامل باریدن باران اسیدی

پاورپوینت عوامل باریدن باران اسیدی

پاورپوینت عوامل باریدن باران اسیدی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عوامل باریدن باران اسیدی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عوامل باریدن باران اسیدی
باران اسیدی
جنگلها و دریاچه‌ها، قربانیان باران اسیدی
سایش شیمیایی
راه های کنترل

تصویر محیط برنامه
پا.ورپوینت عوارض و شرایط محیط کار با کامپیوتر

پا.ورپوینت عوارض و شرایط محیط کار با کامپیوتر

پا.ورپوینت عوارض و شرایط محیط کار با کامپیوتر

اين فايل حاوي مطالعه پا.ورپوینت عوارض و شرایط محیط کار با کامپیوتر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عوارض و شرایط محیط کار با کامپیوتر
دردهاي ناشي از كار با كامپيوتر
توقف کار و استراحت
حرکات ورزشی که داخل اتاق کار یا میز کامپیوتر
این نکات را در مورد كار با كامپيوتر حتما رعایت کنید:
در صورتی که نمی توانید نکات بالا را رعایت کنید حداقل موارد زیر را حتما رعایت کنید
آشنايي درمان با عارضه خشكي و بيماري چشم دركار با كامپيوتر واينترنت :
عوامل زیان آور ارگونومیکی عبارتند
طراحي نامناسب محيط كار و ناراحتيهاي اسكلتي و عضلاني ناشي از كار
محيط كار ونشستن
مواردپيشگيري ازعوارض ناشي از کاربا كامپيوتر
مواردي را كه در هنگام انجام كار نشسته بايد رعايت نمود

تصویر محیط برنامهپاورپوینت عوارض سیگار

پاورپوینت عوارض سیگار

پاورپوینت عوارض سیگار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عوارض سیگار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عوارض سیگار
سیگار اولین بار در ایران
عوارض ریوی سیگار
عوارض قلبی و عروقی
عوارض سیگار در نوجوانان وجوانان
آنچه باید بدانیم

تصویر محیط برنامهپاورپوینت عملیاتی کردن مدیریت دانش

پاورپوینت عملیاتی کردن مدیریت دانش

پاورپوینت عملیاتی کردن مدیریت دانش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عملیاتی کردن مدیریت دانش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 85 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عملیاتی کردن مدیریت دانش
پياده‌سازي مديريت دانش
در زمينه مديريت دانش، كار را با کدام طرح آغاز كنيم
مديريت دانش و مديريت استراتژيک
برخي از عواملي که مديريت دانش مي‌تواند به وسيله آنها به مزيت رقابتي منجر شود، عبارت‌اند از
برنامه‌ريزي استراتژي مديريت دانش
گام‌هاي لازم براي تعيين برنامه استراتژي مديريت دانش
ترسيم چشم انداز دانش
گام‌هاي اصلي اجراي مديريت دانش
روش‌هاي پياده‌سازي مديريت دانش
مرحلة نوآوري
مراحل پياده‌سازي مديريت دانش و اندازه‌گيري پيشرفت آن، روش «لوپز»
آغازين و ورود
جستجو و آزمايش
کشف و هدايت راهنماها
توسعه و پشتيباني
برپايي مديريت دانش
موانع و علل عدم پيشرفت
علل ايجاد مشكلات در سازمان
مدل بهره‌وري منابع انساني در مديريت دانش
مدل بهره‌وري منابع انساني
مدل پايه‌هاي ساختمان دانش
بازار دانش
اقتصاد سياسي بازارهاي دانش
نقش افراد در بازار دانش
روش پايين به بالا:
تخصص لازم در تيم‌هاي مديريت دانش
نکاتی که می بایستی در پیاده سازی به آنها توجه شود
جمع‌بندي
نکته آخر

تصویر محیط برنامهپاورپوینت علوم سوم راهنمایی

پاورپوینت علوم سوم راهنمایی

پاورپوینت علوم سوم راهنمایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علوم سوم راهنمایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علوم سوم راهنمایی
اهمیت و گوناگونی
تولید مثل غیر جنسیتولید مثل جنسی
تولید مثل جنسی
تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار
تولید مثل جنسی در جانوران
تولید مثل در آدمی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت علوم زیستی و بهداشت

پاورپوینت علوم زیستی و بهداشت

پاورپوینت علوم زیستی و بهداشت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علوم زیستی و بهداشت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علوم زیستی و بهداشت
اول دبیرستان
نگرش علمی و علوم زیستی
فرضیه
نگاه کلی روی خلق الساعة
بررسی تحقیقات دانشمندان در مورد خلق الساعة
علوم زیستی
شاخه های علوم زیستی
سوالات کار بردی
خطای دید

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت علم مقاومت مصالح

پاورپوینت علم مقاومت مصالح

پاورپوینت علم مقاومت مصالح

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علم مقاومت مصالح مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 370 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علم مقاومت مصالح
تعریف تنش
انواع بارها
انواع تکیه گاه ها
عکس العمل تکیه گاه ها
اصول برش در علم مقاومت مصالح
قانون هوک برای تنش محوری (تک محوری)
قانون هوک برای تنش سایشی (تک محوری)
تنش خمشی
مقادیر سطح مقطع (سطح ، مرکز سطح ، ممان سطحی)
معادله Stein
معادله Stein برای سطوح ترکیبی
محاسبه برای حالت گردش سیستم محور مختصات
محور های اصلی و ممان های اینرسی اصلی
سطوح متقارن
دایره اینرسی مور
پیچش در مقاطع متقارن چرخشی
تنش سایشی نیروی عرضی
نسبت مقادیر حداکثر : تنش عرضی به تنش خمشی در نیروی عرضی
تاثیر نیروی عرضی بر خم تیر ها ، ضریب پخش سایش
تنش شکاف

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت علم ژنتیک

پاورپوینت علم ژنتیک

پاورپوینت علم ژنتیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علم ژنتیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 130 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علم ژنتیک
ژن ها و کروموزوم ها
تاریخچه ژنتیک
مقدمه
تفاوت تکثیر ژن در سلول و آزمایشگاه
کاربردهای PCR
الكتروفورز DNA روي ژل آگارز
نماي ساده از دستگاه الكتروفورز
وسايل موردنياز در الكتروفورز
مواد مورد نياز
نتيجه گيري
مقالات منبع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت علل خجالت و کمرویی

پاورپوینت علل خجالت و کمرویی

پاورپوینت علل خجالت و کمرویی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علل خجالت و کمرویی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علل خجالت و کمرویی
تعاریف
نشانه ها
علل
علایم کمرویی
دیدگاه ها
درمان
انواع درمان
تکنیک های خاص جرات آموزی
پژوهش ها
مقاله های فارسی
مقاله های انگلیسی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر

پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر

پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علت ازدواج های متعدد پیامبر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علت ازدواج های متعدد پیامبر
نگاهی کوتاه به فرهنگ ازدواج در جزیره العرب
همسران پیامبر
حاکمیت حکمت یا حکومت شهوت:
قرآن و همسران پیامبر
قرآن و تعدد زوجات
اثرات چند همسری
چرا چند شوهری برای زنان مجاز نیست
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت علائم و نشانه های اندازه گیری

پاورپوینت علائم و نشانه های اندازه گیری

پاورپوینت علائم و نشانه های اندازه گیری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت علائم و نشانه های اندازه گیری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
علائم و نشانه های اندازه گیری
اندازه گذاری :
علائم و نشانه های اندازه گذاری
خطوط رابط یا کمکی
اصول اندازه گیری و روش اجرای آن
تولرانس زاویه


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت پاورپوینت عجایب هفتگانه جدید و قدیم جهان

پاورپوینت پاورپوینت عجایب هفتگانه جدید و قدیم جهان

پاورپوینت پاورپوینت عجایب هفتگانه جدید و قدیم جهان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت پاورپوینت عجایب هفتگانه جدید و قدیم جهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
پاورپوینت عجایب هفتگانه جدید و قدیم جهان
فانوس اسکندریه
معبد ارتیمس
زئوس
هالیکارناسوس
رودس
باغ های معلق در بابل
هرم خوفو
عجایب هفتگانه حاضر
مجسمه حضرت مسیح
کولوسئوم
دیوار چین
ماچو پیچو
تاج محل
پترا به عربی ( البتراء ) شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن

تصویر محیط برنامهپاورپوینت عامل منطقي گزاره اي

پاورپوینت عامل منطقي گزاره اي

پاورپوینت عامل منطقي گزاره اي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عامل منطقي گزاره اي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 

 


چکیده :


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت عامل حل مسئله در هوش مصنوعی

پاورپوینت عامل حل مسئله در هوش مصنوعی

پاورپوینت عامل حل مسئله در هوش مصنوعی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت عامل حل مسئله در هوش مصنوعی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
عامل حل مسئله در هوش مصنوعی
حل مسئله
جستجو
جستجوي فضاي حالت
استراتژي جستجوي سطحي
جستجوي عمقي
استراتژي عمقي
جستجوي عمقي محدود شده
جستجوي دو طرفه
مقايسه استراتژي هاي ناآگاهانه

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز

پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز

پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طیف سنجی مادون قرمز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طیف سنجی مادون قرمز
طیف سنجی زیر قرمز
انواع ارتعاشات مولکولی
قواعد گزینشی
کاربرد های کمی
انواع ارتعاشات مولکولی
سیستم های جستجوی رایانه ای


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت طوفان فکری در ایده ها

پاورپوینت طوفان فکری در ایده ها

پاورپوینت طوفان فکری در ایده ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طوفان فکری در ایده ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طوفان فکری در ایده ها
ضرورت استفاده از طوفان فکری و قواعد پياده سازي آن
شيوه هاي ارزيابي ايده ها و كيفيت اطلاعات حاصل از هر روش
راي گيري
درجه بندي
ترجيح نسبي
ساختاردهي ايده ها با توجه به اهداف تصميم گيري و ويژگي ايده ها
روش بالا به پائين
روش پائين به بالا
نقش روش فرايند تحليل سلسله مراتبي تحليل (AHP)


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت طریقه راه رفتن

پاورپوینت طریقه راه رفتن

پاورپوینت طریقه راه رفتن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طریقه راه رفتن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طریقه راه رفتن
سیکل راه رفتن
مراحل راه رفتن
مرحله سکون
مرحله نوسان
خط پیشرفت
عرض گام
سرعت گام برداری
تغییرات مرکز ثقل
در هنگام برخورد پاشنه پا به زمین
در هنگام تماس کف پا با زمین
راه رفتنهای ناهنجار
ضعف عضلات سرینی بزرگ
قدم پاشنه ای

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت طریقه راه اندازی وب سرور

پاورپوینت طریقه راه اندازی وب سرور

پاورپوینت طریقه راه اندازی وب سرور

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طریقه راه اندازی وب سرور مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طریقه راه اندازی وب سرور
نحوه راه اندازی یک وب سرور IISو ایجاد یک وب سایت بر روی آن
نحوه ی نصب: DNS Server
نکته

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت طرح ریزی پروژه نرم افزاری

پاورپوینت طرح ریزی پروژه نرم افزاری

پاورپوینت طرح ریزی پروژه نرم افزاری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طرح ریزی پروژه نرم افزاری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طرح ریزی پروژه نرم افزاری
مجموعه فعالیت های طرح ریزی پروژه
انواع نرم افزار با قابلیت استفاده مجدد
محیط نرم افزار
مجموعه فعالیت های طرح ریزی پروژه
تخمین
طرح پروژه باید مستند شود.
برای فهم دامنه پروژه ...
دامنه (Scope) چیست
منابع
تخمین پروژه
تکنیک های تخمین
دقت تخمین
تجزیه کارکردی
روش های تجزیه
روش های معمول
تخمین مبتنی بر فرایند
تخمین مبتنی بر ابزار
مدل های تخمین تجربی
معادله نرم افزار
تخمین در پروژه های شیء گرا

تصور محیط برنامه
پاورپوینت طرح توجیهی گاوداری

پاورپوینت طرح توجیهی گاوداری

پاورپوینت طرح توجیهی گاوداری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طرح توجیهی گاوداری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طرح توجیهی گاوداری
درصد بازار جهانی این صنعت
چرخه قیمتی گوشت قرمز
محوطه سازی
توجيه اقتصادي طرح


تصویر محیط برنامهپاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده

پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده

پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده
مقدمه
نحوه ی کار ماشین اولیه
نحوه ی ساخت گام به گام موتور DC
نحوه ی محاسبه ی نوع سلول خورشیدی
عملکرد موتور و مشاهده ی ولتاژ دو سرکلاف آرمیچر در حالت موتوری
موتور نهایی و آخرین طرح

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت طراحی سیستم های عامل

پاورپوینت طراحی سیستم های عامل

پاورپوینت طراحی سیستم های عامل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طراحی سیستم های عامل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طراحی سیستم های عامل
زمانبندی CPU
چرخه انفجار CPU-I/O
دنباله ای از انفجارهای CPU و I/O
زمانبندی CPU
معیارهای زمانبندی
الگوریتم های زمانبندی
زمانبندی اولویت
کوانتوم زمانی کوچک منجر به تعویض بستر می شود.
تغییر زمان برگشت بر اساس کوانتوم زمانی
زمانبندی صف بازخوردی چندسطحی
زمانبندی بی درنگ
شبیه سازی ها
زمانبندی در سولاریس 2
لینوکس

تصویر محیط برنامهپاورپوینت طراحی سیستم و تکنولوژی اطلاعاتی در سازمان

پاورپوینت طراحی سیستم و تکنولوژی اطلاعاتی در سازمان

پاورپوینت طراحی سیستم و تکنولوژی اطلاعاتی در سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طراحی سیستم و تکنولوژی اطلاعاتی در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 198 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طراحی سیستم و تکنولوژی اطلاعاتی در سازمان
كتاب درسى
ارزشيابىکارگروهی/فردی:
عصر اطلاعات
چشم انداز جامعه اطلاعاتى
ويژگى هاى جامعه اطلاعاتى
مدیریت سیستم های اطلاعاتي
طراحي سازمان
اصول سازماندهى
اصل تقسيم كار
اصل هماهنگى
اصل اختيار و مسئوليت
اصل وحدت هدف
اصل سلسله مراتب
اصل حيطه نظارت
اصل صف و ستاد
اصل تمركز و عدم تمركز
اصل وحدت فرماندهي
اصل مرزهاي سازماني
مراحل سازماندهى
تاثير برون سپارى بر ساختار
فناوری اطلاعات
نظریه انتشار نوآوری
دگرگوني مبتني بر IT در يك سازمان
ساخت دهي و مديريت وظايف IT
همترازي تكنولوژي با راهبرد سازماني
نقش IT در بهبود نظام تصميم گيرى
تاثير تكنولوژي اطلاعات بر ساختار
ارتباط دهي مبتني بر فناوري اطلاعات
ساختار تيمى در سازمان‌هاى مجازى
اصول مديريت مجازي
تاثير تكنولوژي اطلاعات بر فرهنگ سازماني
تاثير تكنولوژي اطلاعات برمشاغل
اشكال يكپارچه سازى و هماهنگى
مشاركت الكترونيكى
شبكه هاي ارتباطي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت طراحی CPU کامپیوتر

پاورپوینت طراحی CPU کامپیوتر

پاورپوینت طراحی CPU کامپیوتر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طراحی CPU کامپیوتر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طراحی CPU کامپیوتر
شمای کلی
وظائف
روش های طراحی
سازمان تک انباره ای
سازمان ثبات عمومی
قالب دستورالعملها
ارتباط با حافظه
سازمان پشته
کاربرد
تاثیر قالب دستورالعمل ها بر روی سرعت اجرا
دستورات سه آدرسی
طول دستورالعمل
فراخوانی سابروتین
پنجره های همپوشان
فراخوانی سابروتین به صورت تودر تو
ویژگی های CISC
روش های آدرسدهی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت طراحی بازی برای کودکان

پاورپوینت طراحی بازی برای کودکان

پاورپوینت طراحی بازی برای کودکان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طراحی بازی برای کودکان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طراحی بازی برای کودکان
کارکردهای مختلف بازی
بازی یکی از آینده‌های متصور برای جهان
مهارتهای مورد نیاز کودک
انواع بازی‌ها
شرکت سرگرمی‌های رشد‌آفرین چوبین
محصولات
تاتی‌رو
انتفاضه
آجرک
هگزاگن
تنگرام
تیک تاک تو

تصویر محیط برنامهپاورپوینت طراحی ارگونومي خودرو

پاورپوینت طراحی ارگونومي خودرو

پاورپوینت طراحی ارگونومي خودرو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طراحی ارگونومي خودرو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طراحی ارگونومي خودرو
مقدمه
صندلی
تکنولوژی ساخت صندلی اتومبیل
سیستم چند منظوره پشتی صندلی
فرمان
پدال ها در خودرو
چراغ ها
کيسه های هوا
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت طراحی ابر پل گلدن گیت

پاورپوینت طراحی ابر پل گلدن گیت

پاورپوینت طراحی ابر پل گلدن گیت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت طراحی ابر پل گلدن گیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
طراحی ابر پل گلدن گیت
عملكرد جداگر چند لايه لاستيكي
جداگر چند لايه لاستيكي
اهداف جداسازي در پل كاملا متفاوت با ساختمان مي باشد
ميراگر هاي هيستريتك
سربي لاستكي آن
متقاطع پل
طراحي اتلاف
جمع بندي
پل تک دهانه
پل دو دهانه

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت ضرورت های بهداشت در واحدهای تولید کننده غذایی

پاورپوینت ضرورت های بهداشت در واحدهای تولید کننده غذایی

پاورپوینت ضرورت های بهداشت در واحدهای تولید کننده غذایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ضرورت های بهداشت در واحدهای تولید کننده غذایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
ضرورت های بهداشت در واحدهای تولید کننده غذایی
مقدمه
هدف و دامنه کاربرد
نکات بهداشتی در مرا حل کاشت , داشت و برداشت .
واحد تولیدی مواد غذائی :طرح و امکانات
واحد تو لید مواد غذا یی : ضرورت های بهداشتی
ضرورت های بهداشتی و سلامت فردی کارکنان
ضرورتهای بهداشتی در تولید
ویژگیهای فرآورده نهایی

تصویر محیط برنلمه
پاورپوینت ضررهای شراب و سیگار برای بدن

پاورپوینت ضررهای شراب و سیگار برای بدن

پاورپوینت ضررهای شراب و سیگار برای بدن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ضررهای شراب و سیگار برای بدن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
ضررهای شراب و سیگار برای بدن
زیانهای جسمی شراب از نظر علم پزشکی
ضررهای شراب از دیدگاه دین
احادیث درباره حرام بودن شراب
حرمت شراب در قرآن
آخرین ضرر سیگار کشف شد
آشنایی با عوارض سیگار
عوارض سیگار در نوجوانان وجوانان :
تاثیر سیگار کشیدن بر روی سلامتی
آيا توتون اعتيادآور است ؟

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت صورت های انرژی

پاورپوینت صورت های انرژی

پاورپوینت صورت های انرژی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت صورت های انرژی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
صورت های انرژی
تبدیل انرژی
پایستگی انرژی
تبدیلات انرژی در ماشین
انرژی
انرژی هایی که تشخیص آنها سخت است
انرژی هایی که تشخیص آنها راحت است
انرژی جنبشی
انرژی نورانی
انرژی گرمایی
انرژی مکانیکی(جنبشی
انرژی الکتریکی
انرژی صوتی
انرژی پتانسیل
انرژی مکانیکی(پتانسیلی
انرژی شیمیایی
انرژی هسته ای
تبدیل انرژی
تبدیلات انرژی در ماشین
توضیح
پایستگی انرژی
سوالات

تصویر محیط برنامهپاورپوینت صندوق های حمایتی بانک ها

پاورپوینت صندوق های حمایتی بانک ها

پاورپوینت صندوق های حمایتی بانک ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت صندوق های حمایتی بانک ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
صندوق های حمایتی بانک ها
اطلاعاتي از جنس پول
بانك كشاورزي
بانك صنعت و معدن
بانك توسعه صادرات ايران:
بانك ملي ايران
بانك صادرات
بانك سپه
بانك تجارت
بانك پارسيان
بانك اقتصاد نوين
بانك سامان
جمع بندی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت شیوه های فرزند پروری

پاورپوینت شیوه های فرزند پروری

پاورپوینت شیوه های فرزند پروری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شیوه های فرزند پروری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شیوه های فرزند پروری
مقدمه
تعریف فرزند پروری
شیوه های فرزند پروری
بحث و نتیجه‌گیری
راهکارها
روشهای مثبت فرزند پروری
برای ایجاد و برقراری نظم و انضباط به شیوه های ذیل توجه نمایید
علائم سلامت روان در کودکان

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شیردهی صحیح به نوزادان

پاورپوینت شیردهی صحیح به نوزادان

پاورپوینت شیردهی صحیح به نوزادان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شیردهی صحیح به نوزادان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 فهرست
شیردهی صحیح به نوزادان
اهمیت شیر مادر
ترکیبات شیر مادر
تعداد دفعات شیردهی
مدت زمان شیردهی
شیردهی در شب
عوارض شیردهی ناکافی و بیش از حد
نحوه قرار گیری مادر
زمان پایان شیردهی
آرامش حین شیردهی
تماس بدنی مادر و نوزاد
دوشیدن شیر و نحوه نگهداری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت شیوه های رفرنس دهی

پاورپوینت شیوه های رفرنس دهی

پاورپوینت شیوه های رفرنس دهی

اين فايل حاوي مطالعه پاور پوینت شیوه های رفرنس دهی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 115 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شیوه های رفرنس دهی
طبیعت رفتار استنادی
تنظيم منابع و مآخذ (رفرنس نويسي)
گردآوري اطلاعات مربوط به رفرنس ها
شیوه ها یا انواع استناد
شیوه های رفرنس نویسی رایج
نشانه ها ونقطه گذاری
رفرنس نویسی به سبک هاروارد
رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد
دستورالعمل ونکوور جهت تنظیم منابع ومآخذ
مجلات
آوردن منابع
حرکت در جزء هاي مختلف در هنگام وارد کردن اطلاعات يک رفرنس
ذخيره رفرنس ها
ويرايش يک Reference
وارد نمودن رفرنس ها در word
تغيير referencing style
آوردن References به word

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شیوه ساختاری بادگیرها

پاورپوینت شیوه ساختاری بادگیرها

پاورپوینت شیوه ساختاری بادگیرها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شیوه ساختاری بادگیرها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شیوه ساختاری بادگیرها
مقدمه
پیشینه بادگیر
عملکرد بادگیر
اندام بادگیر
بادگیرهای منحصربه فرد
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شیوه تزریق پلاستیک

پاورپوینت شیوه تزریق پلاستیک

پاورپوینت شیوه تزریق پلاستیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شیوه تزریق پلاستیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 63 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شیوه تزریق پلاستیک
مقدمه
تعریف پلاستیک
مواد پایدار کننده
شکل دهی پلاستیک
قالبگیری تزریقی
- تولید فیلم
ساختمان قالب های تزریق پلاستیک
راهگاه و ورودی
میله ها و بوشهای راهنما
دو نمونه از قالب های تزریق پلاستیک
روشهای به کار بردن ماهیچه و حفره
قالبگیری تزریقی اسکلتهای اسفنجی
قالبگیری ساندویچی
آرایش یافتگی تنظیم شده در قالبگیری تزریقی
قالبگیری تزریقی مواد گرما سخت
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت شیمی3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

پاورپوینت شیمی3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

پاورپوینت شیمی3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شیمی3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 64 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شیمی3 و آزمایشگاه سوم دبیرستان
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
ترمودینامیک شیمیایی
محلول ها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شهرك شوشترنو

پاورپوینت شهرك شوشترنو

پاورپوینت شهرك شوشترنو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شهرك شوشترنو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شهرك شوشترنو
بيوگرافي
آثارديبا
پیشینه ی تاریخی
شوشتر نو
اهداف پروژه
سايت مجموعه
چليپا:
عوامل تاثير گذار بر فرم:
عوامل انساني
عوامل مربوط به محيط طبيعي و اقليم:
شناخت انواع خانه ها
مصالح
به طور خلاصه سه نكته را بايد به خاطرسپرد
پيشنهاد براي احياي دوباره شهرك شوشتر نو
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک

پاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک

پاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک
بخش یک: شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک
بخش دو: فعالیت های شهر الکترونیک
بخش سه: مزایای شهر الکترونیک
بخش چهار: چالش های شهر الکترونیک
بخش پنج: طراحی شهر الکترونیک
بخش شش: تاریخچه ی شهرهای الکترونیک جهان
بخش هفت: شهر الکترونیک در ایران
بخش هشت: ایران و ضرورت رویکرد به ایجاد شهر الکترونیک

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی

پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی

پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی
مقدمه
شناسایی فرآیندهای کلیدی در سازمان
شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمان
محاسبه وزن هر دسته از فرآیندها
تعیین میزان اهمیت هر یک از فرآیندها
شناسایی فرآیند های کلیدی
آزمون روش پیشنهادی در سازمان مورد مطالعه
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها

پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها

پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شناساگر اسیدها و بازها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شناساگر اسیدها و بازها
انواع شناساگرها
برم تیمول آبی
کاغذ لیتموس
متیل نارنجی یا متیل اورنج
محلول هاي بافر

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شناختی بر نظام ICT

پاورپوینت شناختی بر نظام ICT

پاورپوینت شناختی بر نظام ICT

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شناختی بر نظام ICT مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شناختی بر نظام ICT
جایگاه سازمان و شرکت در سلسله مراتب ICT حاکمیت و نحوه ارتباط آن با مخاطبین
نقش آفرینان عمومی عرصه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
سلسله مراتب زیرساختهای ICT سازمان تامين اجتماعی و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشینی تامين
سلسله مراتب زیرساختهای بانکهای اطلاعاتی سازمان تامين اجتماعی و شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشینی تامین
گستره فعالیتی منظومه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
حجم و تنوع مبادله اطلاعات در منظومه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
نقش آفرینان اختصاصی عرصه ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامين
پیشینه کلی اتوماسیون سازمان تامين اجتماعی
سیر تطور نرم افزاری ICT سازمان تامين اجتماعی
برآورد حجم و مقیاس ICT سازمان تامين اجتماعی
مختصات کلی شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشینی تامین
مختصات و ملاحظات مترتب بر نحوه طراحی و اجرای ICT سازمان تامين اجتماعی
سوالات و مفروضات اساسی پیش روی نظام ICT سازمان تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
سخن پایانی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شناخت قاره هاي جهان

پاورپوینت شناخت قاره هاي جهان

پاورپوینت شناخت قاره هاي جهان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شناخت قاره هاي جهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شناخت قاره هاي جهان
در کره زمین
كره ي زمين 5 قاره دارد
نقشه قاره ها
قاره ها چه ویژگی هایی دارند
اقيانوس ها
نقشه آسيا
اقتصاد
كشور هاي ديدني آسيا
نقشه اروپا
قاره استراليا
نقشه قاره استراليا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شناخت روان شناسي يادگيري

پاورپوینت شناخت روان شناسي يادگيري

پاورپوینت شناخت روان شناسي يادگيري

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شناخت روان شناسي يادگيري مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 341 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شناخت روان شناسي يادگيري
شناخت و زمينه هاي يادگيري
عوامل مؤثر در يادگيري
زمينه هاي يادگيري
نظرية پيوندگرايي
نظريه بازتابي
نظريه رفتارگرايي
نظريه كاهش سايق
شرطي شدن مجاورتي
شرطي شدن عامل
نظرية يادگيري گالشت
نظرية ميدان شناختي
نظرية رشد نگر يا شناخت شناسي تكويني
نظرية مفهوم گرايي ابزاري
يادگيري معنادار كلامي
نظرية شناخت اجتماعي
اختلالهاي يادگيري
انتقال يادگيري
پردازش آگاهي يا يادآوري و فراموشي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شناخت بیماری مالاریا

پاورپوینت شناخت بیماری مالاریا

پاورپوینت شناخت بیماری مالاریا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شناخت بیماری مالاریا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شناخت بیماری مالاریا
مالاريا چيست
اپیدمیولوژی مالاریا در ایران
انواع انگل و دوره نهفتگی آنها
خصوصیات گونه های مالاریا
نشانه های خطر بالینی در بیماری مالاریا
پیشگیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت شناخت بیابان ها

پاورپوینت شناخت بیابان ها

پاورپوینت شناخت بیابان ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شناخت بیابان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شناخت بیابان ها
ویژگی های آب و هوایی مناطق خشک
بیابانهای ایران
مشخصات اقلیم بیابانهای ایران :
علل ایجاد بیابان ها
مناطق خشک و بیابانی ایران
پوشش گیاهی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت شناخت آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت شناخت آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت شناخت آنتی بیوتیک ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شناخت آنتی بیوتیک ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 


فهرست
شناخت آنتی بیوتیک ها
آنتي بيوتيك هاي بتا لاكتام
سولفاناميد ها
تري متوپريم Trimethoprim
فلوروكينولون ها
آنتي بيوتيك هاي متفرقه
داروهاي ضد قارچ